Framtidens Kugge

Ett annat stort byggprojekt som pågår i Lindholmen Science Park är Chalmersfastigheters spektakulära byggnad Kuggen. Första spadtaget togs den 4 mars och sakta men säkert växer kontorshuset på sammanlagt 4 200 kvadratmeter upp. Och det är ett hus som kommer att märkas. Det är en färgstark, inspirerande byggnad med stark arkitektonisk, kuggdrevsinspirerad form som växer på höjden och som kommer att binda samman husen kring den idag stora och blåsiga Lindholmsplatsen. De översta våningsplanen är större än de nedre och genom att "förskjuta" byggnaden kragar den ut åt syd. På så sätt skuggar den sig själv och skapar på ett effektivt sätt ett bra inneklimat. Med Chalmers vision – "för en hållbar framtid" är det självklart att Kuggen ska ha en tydlig miljöprofil och huset fylls med framtidens teknik för hållbara lösningar. Både design och systemval har gjorts för att skapa en så effektiv och miljöriktig byggnad som möjligt. Inom den gröna tekniken har alla fyra nivåerna optimerats. Det handlar om anpassad ventilation, anpassad belysning, interaktiva system för värme och kyla, samt optimalt utnyttjande av dagsljuset. Totalt skapas ett 4 200 kvadratmeter öppet och flexibelt hus med fem våningar. De nedre våningsplanen kommer att användas för utåtriktad konkret samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademi och kommer att disponeras av Lindholmen Science Park. De övre planen blir i första hand en resurs för Chalmers vidareutveckling av verksamheten på Campus Lindholmen och inrymmer kontorslokaler. Kuggen ska fungera som en mötesplats för aktörer från akademi, näringsliv och samhälle och ska också innehålla verksamheter som driver och utvecklar innovation och entreprenörskap. Kunskapsklustret Lindholmen Science Park är på väg att bli en unik innovationsmiljö med global attraktions- och konkurrenskraft och Kuggen kommer att bidra till en fortsatt positiv utveckling. Utemiljön på Campus Lindholmen ska samtidigt utvecklas och göras mer inbjudande, aktiv, trivsam och grön. Även vissa inomhusmiljöer ska förändras och bli mer lättillgängliga. Förändringar som ska stå klara samtidigt med Kuggen 2011. Ovanför strecket: Visste du att?

Kuggen har redan fått internationell uppmärksamhet. Vid den stora årliga fastighetsmässan MIPIM i Cannes fick Kuggen i mars 2009 pris i klassen "sustainable buildings", som ett av tre bland 300 anmälda. Vid World Arcitecture Festival i Barcelona i november 2009 fick Kuggen ett hedersomnämnande i klassen "Future Projects: Commercial". Byggnaden har dessutom certifierats av EU:s program för energieffektivt byggande "GreenBuilding".

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter