Framgångsrecept i detaljhandeln

Svängningar i konjunkturen, fler köpcentrum och ökad e-handel är faktorer som ökar den redan tuffa konkurrensen inom detaljhandeln. Framgångsreceptet väntas bli ytterligare anpassning av utbudet och god tillgänglighet. Det visar en analys från konsultbolaget WSP.

Detaljhandeln omsätter i dag cirka 600 miljarder kronor. Under de kommande två decennierna förväntas handeln växa med uppskattningsvis 350 miljarder kronor, cirka 2,7 procent per capita. En ökning som till största del väntas beröra storstadsregionerna, då närmare 70 procent av Sveriges förväntade tillväxt kommer att ske i landets tre största städer. Men många köpcentrum har överlappande upptagningsområden och konkurrensen är knivskarp.

E-handeln

E-handeln är ytterligare en konkurrensfaktor. Allt fler konsumenter har lärt sig handla över nätet och företagen har blivit skickligare på att sälja.

– Om man antar att e-handeln växer med 10 procent per år fram till 2030 kommer dess marknadsandel av den totala detaljhandeln att öka från 5 till cirka 20 procent. Med en något försiktigare tillväxt sker en fördubbling, säger Fredrik Bergström, affärsområdeschef på WSP Analys & Strategi, som sammanställt analysen.

Handelsplatsernas konkurrens

När det är dags för en shoppingtur är det oftast inte till enskilda butiker man åker, i dag är det handelsplatsernas konkurrens som råder. Där råder ett stort inslag av likriktning då varje handelsplats i praktiken har alla kedjor.

– Det faktum att det finns många handelsplatser med ett liknande utbud och att de inte ligger så långt ifrån varandra, gör att det har blivit en väldigt intensiv konkurrens mellan handelsplatserna där de på olika sätt måste vara attraktiva, menar Fredrik Bergström.

En viktig faktor är att det finns ett bra utbud av butiker. I Sverige innebär det i praktiken att man vill ha alla de vanliga kedjorna, det brukar inte fungera om man inte har H&M, Kappahl, Lindex osv. Basutbudet måste finnas där.

Mångfacetterat

Handelsplatsernas innehåll blir även allt mer mångfacetterat. Detta drivs både av en efterfrågan på mer mångfald och också en strävan bland detaljhandelns företag att differentiera sig, visar WSPs analys.

– Det kan t ex handla om specialbutiker med någon särskild inriktning. Vissa har haft turen att få IKEA, vilken är en fantastisk dragare i sig själv. Bra livsmedelsbutiker måste alltid finnas i ett handelscentrum, stora som små. Vi ser också en trend att man i allt högre grad adderar något annat än handel. Det har blivit vanligare med restauranger, man skapar mötesplatser och nöjen som exempelvis biografer.

De senaste åren har också mer av vardagskvalitéutbud som service, kommunal service, bibliotek och vårdcentraler fått ta plats.

Fräscht och tillgängligt

Trivsel, att det är snyggt och fräscht och att det finns mötesplatser är viktiga parametrar för ett attraktivt handelscentrum.

– Det här leder sammantaget till att det inte räcker att bara butikerna utvecklar sig utan handelscentrumet måste ständigt utveckla sig i sin helhet. Nyinvestera, måla om och fräscha upp. Efter fem år börjar det kännas lite sunkigt och finns det då något annat centrum som inte ligger så långt bort och som nyligen gjort en nyinvestering och känns lite fräckare och trevligare försvinner kunderna dit.

En annan jätteviktig faktor för att klara konkurrensen är tillgängligheten. Att det är lätt att ta sig dit både med kollektivtrafik och bil. Även bra parkeringsmöjligheter är av stor vikt.

Framgångsreceptet

– Framgångsreceptet är troligtvis riktigt stora megacentrum med ett brett utbud som lockar. Satsa på en etablering i en större stad eller i en storstadsregion, på de stora centrumen som är fräscha och attraktiva alternativt något mindre centrum som också är renoverade och har fräschats upp. Men till vinnarna hör även de centrum som ligger nära bostäder och kollektivtrafik och på så sätt kan förenkla konsumtionen i vardagen, konstaterar Fredrik Bergström avslutningsvis.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter