Frölunda torg - ett fönster för framtiden

Frölunda Torg är redan i dag ett populärt köpcentrum, men en ökande konkurrens och höjda krav från kunderna kräver nytt utbud i ny spännande miljö. Frölunda Torg ligger i dag på nionde plats när det gäller storlek och på sjätte plats när det gäller omsättning, men med 20 000 kvadratmeter mer yta finns det goda chanser att klättra på de listorna. Det tror både fastighetsägaren Diligentia och Jones Lang Lasalle som är utvecklingsansvariga och står för den kommersiella utvecklingen och förvaltningen. Projektet med att förnya Frölunda Torg startade redan för tre år sedan. Då började fastighetsägaren Diligentia och deras konsulter Jones Lang Lasalle, parallellt med förnyelsekonceptet, föra diskussioner med kommunen som var mycket positiva till stadsförnyelse och en fysisk förändring.

Arkitektkontoret White kopplades så småningom in och kom med ett första förslag i april 2004. I december samma år hade man jobbat fram en fördjupad förstudie, även den i dialog med kommunen. Kommunen ansåg att det var viktigt med nya bostäder och pekade även på att förbättra spårvagnshållplatsen. I februari förra året gjordes ett program där de stora dragen fastslogs, ett program som sedan varit ute på remiss och samlat på sig synpunkter. Kommunen och projektet tog sedan fram en detaljplan som nu även den varit ute på remiss. Inget investeringsbeslut är ännu taget men förhoppningsvis fastställs detaljplanen i sommar.

- Ska vår tidplan hålla, måste allt sätta igång i höst, säger Lars Backemar, ansvarig för Nordic Retail, Jones Lang Lasalle.

Bygga vidare på gamla

värden

Frölunda Torg byggdes 1966 och hade redan då en väldigt modern stadsplanering.

- Det var ett visionärskoncept på sin tid, konstaterar Kevin Havill, Utveckling Nordic Retail, Jones Lang Lasalle.

Centrat har många fördelar som är relevanta även i dag och tanken är att bygga vidare på gamla värden. - Det finns en ursprunglig grammatik i formerna och vi kommer att bygga vidare på det formspråket, men ändå följa nya ideal, menar John R Johanson, arkitekt White. När man kommer in ska man känna igen sig i det nya.

Noggranna marknadsundersökningar har gjorts för att kartlägga kundgrupper och befolkning, för att veta vad människor kring Frölunda Torg vill ha. Det nya centrat ska passa deras karaktärer, både nu och i framtiden. Frölunda är en kommun med kulturell mångfald, där olika åldrar, olika livsstilar och attityder blandas och skapar en samling hyresgäster som är intressanta. Frölunda Torg som köpcentrum byggs för framtiden, för att hålla i ytterligare 30-40 år och bostäderna runt om byggs för att hålla i 60-100 år.

Trygg miljö

Projektet innebär inte bara att bygga ett delvis nytt köpcentrum utan det handlar mycket om att bygga in en tillgänglighet, ett komplett centrum med betydligt förbättrad trafikhantering och miljö.

- Det har ställts krav från kommunen att även inkludera bostäder för att ge en stadskaraktär, en tätare bebyggelse och då måste bostäderna och köpcentrat sitta bra ihop, säger Kevin Havill.

- Att försöka skapa en trygg miljö har också varit väldigt viktigt, fortsätter John R Johanson. Och då trygghet främst för de boende. Vårt förslag innehåller bl a att öppna upp hållplatsen så det ska vara lätt att röra sig och lätt att överblicka, med nya ljusare fasader.

- Vi måste fråga oss när vi ska bygga nytt och utveckla, vad det är vi då ska kunna ge tillbaka till samhället? Hur ser det ut i dag i omgivningarna? Hur exponerar centrat sig utåt? Hur ser entréerna ut? Vad är bra och vad är mindre bra, både ute och inne. Sedan gäller det att hitta målsättningarna utifrån det, menar John R Johanson.

Urbant skyltfönster

Och White vill utveckla Frölunda Torg både utvändigt och invändigt. Torget har i dag två olika roller, både som regionalt köpcentrum och dels som ett stadsdelscentrum. Det lokala stadsdelscentrat ska vara vackert, tilltalande och snyggt, där den yttre miljön är viktig med sina befintliga bostäder och de 160 nya lägenheterna, med nya gångstråk och hållplatser.

- Vi måste bygga in en omsorg om de som bor där, menar John R Johanson.

Och en lustfylld utsida ska skapas för att bjuda in till själva köpcentrat. Som när en butik visar upp sitt innehåll via sina skyltfönster.

- Detta blir som flera urbana skyltfönster, förklarar John R Johanson. De som driver verksamhet i huset kan använda skyltfönsterna till att exponera verksamheten och olika evenemang. Vi vill skapa en känsla av att man kan ”titta in” i Frölunda Torg genom flera skyltfönster runt om och på så sätt väver vi också samman de olika entréerna.

Man har även jobbat fram en speciell belysning inomhus som ska synas genom de stora fönsterna. Ett ljus som kommer att kunna ändras, vara levande och spännande.

Ombyggnaden innefattar 20 000 kvadratmeter i två plan och förutom nya butiker och en ny, 4 500 kvadratmeter stor modern livsmedelbutik, ska centrat kompletteras med ett restaurangtorg och en biograf. Allt som allt ska cirka 50 nya hyresgäster flytta in.

Den första etappen kommer att omfatta huvudentrén sammanlänkat med ett torg som leder direkt upp till de nya bostäderna. Torget blir levande med butiker runt om utvändigt, en utformning som kommer att vara bra för stadslivet, tror John R Johanson.

Ingen störning

Om projektet kan starta enligt planerna i höst blir tillbyggnaden i etapper klar år 2009-2010 och under den tiden måste kundernas och besökarnas intresse hållas uppe. Ombyggnaden måste hanteras så att Frölunda Torgs besökare och kunder inte störs.

- Vi måste garantera att omsättningen hålls vid liv, vi kan ju inte stänga, menar Kevin Havill. Vi måste försöka hålla allt tillgängligt så mycket som möjligt.

- Vi kommer att ge alla en chans att hålla och eventuellt också öka omsättningen under projekttiden, fortsätter Lars Backemar. Allt måste skötas elegant.

Värt en lång resa

- Köpcentrum tar marknadsandelar generellt i dag, menar Lars Backemar.

Och i takt med att Göteborg växer och vi handlar mer så behövs det större och mer moderna ytor. Målet är att nya Frölunda Torg ska generera fler kunder och samtidigt ge dem en ny köpupplevelse.

- Men konceptet måste vara trovärdigt, menar Kevin Havill. Våra idéer måste avspeglas rätt så att kunderna upplever det rätt. Design och miljö blir allt viktigare i ett köpcentrum, men vi måste även kunna skapa lugna, trygga, och attraktiva miljöer. Kunderna ska trivas och komma tillbaka. Och de boende ska känna att ”det här är mitt köpcentrum”.

Kevin Havill och Lars Backemar är eniga.

- Folk ska bli stolta när de har köpt nåt på Frölunda Torg. Vi måste skapa ett centrum som är värt en resa.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter