Från industriområde till blandstad

Göteborg vill bygga blandstad. Mer nu än någonsin. Visionerna konkurrerar nästan med varandra och nu står Högsbo på tur. Enligt Lukas Memborn på Fastighetskontoret gynnas både människor och företag av blandstaden.

Att just norra Högsbo nu står på tur känns naturligt, enligt Lukas Memborn på Fastighetskontoret.

- Det är en logisk plats att börja på, närmast city. Göteborg är vridet mot sydväst och växer söderut så norra Högsbo ligger mer centralt än vad det hade gjort i en annan stad, om man utgår från Centralstationen. Dessutom gynnas området av närheten till Marklandsgatan som är på väg att bli en viktig knutpunkt.

Alla gynnas

Och att det är dags för just blandstad är också naturligt.

Lukas Memborn

Lukas Memborn

- Tanken om blandstad har funnits sedan 80-talet, men har bollats bort för att olika aktörer inte sett de ekonomiska fördelarna. Det handlar om att få byggsektorn att inse att det är lönsamt och ställa om ett väl inarbetat system. Jag vågar t o m påstå att bygga blandstad är ännu mer lönsamt. Många områden vinner på att omvandlas och även företagen gynnas av blandstaden, menar Lukas Memborn.

Det gäller att mjuka upp områden, få fler verksamheter att hänga ihop och hitta den rätta blandningen men kanske med lite annorlunda kopplingar.

- Blandstaden är verkligen lösningen på att kunna bygga annorlunda. Tittar vi riktigt långsiktigt kommer vi kanske att kunna tillåta ännu fler verksamhetstyper i framtidens blandstad.

Varsamt och organiskt

Högsbo ska växa långsamt, på ett organiskt sätt.

- Vi tänker oss samma utveckling som för framtidens Ringön. En försiktig och varsam omvandling beroende på hur attraktiv marken kommer att bli. Blir marken attraktivare går förvandlingen mot traditionell blandstad givetvis fortare.

Först ut är området vid skjutbanan. Alldeles nyligen gav Byggnadsnämnden klartecken för den satsning som Platzer vill göra där i form av byggnation av blandad bebyggelse med bostäder, verksamheter och handel i det de kallar Södra Änggården. I slutet av mars tog man beslut att lämna ett positivt planbesked och uppdrag för detaljplan. Här äger även Svenska Hus och Wallenstam vars en fastighet.

Målen för nordöstra Högsbos utveckling är att området får en egen unik karaktär i staden, får ett blandat innehåll med en variation av mötesplatser, stråk och målpunkter och är tryggt och trivsamt. Området ska också ha goda kopplingar och kommunikationer.

- Tillgängligheten spelar stor roll, konstaterar Lukas Memborn. Och kopplingarna. Att bilda en helhet är en av utmaningarna. Tar vi bort gamla barriärer får vi inte bygga nya. I vårt remissvar säger vi att tillgängligheten till kollektivtrafik måste fungera bra redan för de som först flyttar in i området. Upprustningen av gatunätet, en utbyggd kollektivtrafik även inne i området och fina möjligheter också för fotgängare och cyklister är olika medel att skapa en god boendemiljö.

Från barriär till boulevard

Den springande punkten i utvecklingen av Högsbo är omvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden. Från barriär till boulevard, med möjligheter att bygga tillbaka plankorsningar, skapa tvärförbindelser i samma plan, få ner hastigheten plus frigöra markyta för bostäder.

Från barriär till boulevard. Illustration: AL Studio

Från barriär till boulevard. Illustration: AL Studio

- Jag är projektledare från Fastighetskontorets sida och vi håller på med programarbetet, berättar Lukas Memborn, och försöker trycka på så mycket som möjligt. De lokala trafikfrågorna tar lång tid, speciellt inne i en stad. Just nu pågår exempelvis utredningen om pendeltåg ska grävas ner eller inte eller om vi ska ha ett snabbussystem.

Om Dag Hammarskjöldsleden blir verklighet, och i så fall påbörjas 2020, får utvecklingen av Högsbo helt andra förutsättningar.

- Högsbo blir då verkligen en del av innerstaden och Linnéstan, konstaterar Lukas Memborn. Och Göteborgs innerstad har inte utvidgats längre söderut än Linnéplatsen sedan 1890-talet, så det är hög tid nu. Desutom kan markvärdet komma att förändras en hel del med den utvecklingen. Bästa köpläget kommer att vara längs den nya boulevarden där den mittersta delen hade gett mest intäkter. Just de höga markvärdena talar för att detta projekt måste bli av.

Programförslaget möjliggör ungefär 5 000-7 000 bostäder om Dag Hammarskjöldsleden omvandlas till en stadsboulevard till skillnad från enbart 600 bostäder om projektet inte blir av.

- Framtidens Högsbo påverkas verkligen av beslutet om stadsboulevard, både vad gäller utformning och markvärde. Vi har en spännande tid framför oss och med alla rätta förutsättningar kan Högsbo bli ett riktigt bra område.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter