Från hamntorg till flytande bassäng

Sex visioner på hur man ska kunna förvandla Södra Älvstranden har sedan tidigare valts ut med olika utgångspunkter i samhället och med olika önskemål. Förslagen ska mynna ut i en rekommendation som presenteras under invigningsdagarna 16-18 juni. Lag Liljewall

Minst 350 lägenheter i soligt läge nära älven vid Järntorget och 300 lägenheter längs Stora Badhusgatan. Stråket från Packhuskajen till Operan kompletteras med ett nytt danspalats och ett torn kallat Höjdpunkten för olika aktiviteter. Östra Nordstans köpcentrum byggs ut ner mot älven. Mellan Nordstan och Operan skapas ett Hamntorg som festplats och motpol till Götaplatsen.

Lag Ord & Bild

Bygg kommunala hyresrätter som till hälften reserveras för folk från Biskopsgården, Lärdjedalen, Gunnared och Bergsjön för att öppna upp en segregerad bostadsmarknad. Ett kulturhus med badhus byggs bredvid Operan. Frihamnen får ett utomhusbad och streetbasket på sommaren och konsterter i kajskjulen vintertid.

Lag Barn & Ungdom

Närheten till kompisar och skola är viktigt. Bygg ut kollektivtrafiken och få bort bilarna. Ett stort grönområde vid Älvstranden. Kommunen bör bygga ett Ungdomens Hus, ett kulturellt och estetiskt centrum för unga. Affärer är viktigt, men inga stora shoppingcentra, utan småaffärer vid torg. Ta vara på hamnkänslan genom att göra Östra Hamngatan till kanal.Lag Rhizom

Södra Älvstranden ska vara ett hållbart område ekonomiskt, ekologiskt och socialt. En genererande och generös stad! Koppla området till andra delar av staden, med bro till Norra Älvstranden och terminal för skärdgårdsbåtar i centrum samt en högbana från Centralstationen ända till ett artificiellt träsk i Göta Älv, park med utsiktstorn, kallbadhus och en sportpark.

Lag IRC

Betyder Internationellt Resurscentrum och fokuserar på det mångkulturella Göteborg. Bananpiren ska blir en fantastisk park med hantverk, musik, dans, sport, mat och second handbutiker. Världsmarknad för varor och mat från jordens alla hörn nedanför Otterhällan. Ett Världens bad, en flytande bassäng med soldäck får överskottsvärme från Rosenlundsverket. Kvarnberget får grönskande terrasser med ett litet vattenfall.

Lag White

Vill göra området till alla göteborgares vardagsrum och ett oemoståndligt centrum för utländska turister. Göteborgs mest representativa stadsrum med hotell, restauranger, musikscener, utflyktsbåtar, boulebanor, äventyrsbad, nöjespalats, dansbanor. Här ska man slappa, flanera och ha det roligt. Älven ses som en gratis resurs, klar att använda som kommunikationsled. ”Kan man i Venedig så kan man i Göteborg.”

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter