Fråga inredningsarkitekten

Som inredningsarkitekt med stor erfarenhet av att arbeta med verksamhetsanpassade kontor vill jag gärna lyfta frågor kring val av golv högt på dagordningen, då det har stor påverkan på projektet. Det första man skall tänka på är att välja golv som uppfyller kraven verksamheten har på miljö, funktion och design. Det finns flera aspekter att ta hänsyn till; Vilket uttryck skall golvet ha? Skall det innehålla teknik? Är det mycket slitage? Hur är lokalen utformad? Kan det finnas behov av akustiska åtgärder? Textila golv på frammarsch Utomlands har textila golv länge varit det ledande materialet, medan vi i Sverige traditionellt varit lite mer avvaktande. Materialets många fördelar gör nu att textilgolvet upplever en renässans. Textila mattor bidrar till att dämpa ljudnivån och man slipper stegljud, vilket är en viktig aspekt då utvecklingen går mot öppna kontorslösningar. Städbarheten förbättras löpande och utveckling av material bidrar till att textila golv är attraktiva även ur allergisynpunkt. Vi rekommenderar gärna textila golv i kontorsmiljöer där akustik och en lugn atmosfär är viktig. Materialet erbjuder dessutom enorma möjligheter till att leka med färg, form och uttryck vilket är viktigt när man ser till kontorets bidrag till varumärkesbyggande. Vi skapar ofta unika mattor för våra kunder och en egen profil är något som alla företag värdesätter i en kontorsförändring. Trägolv – en given plats Trä är ett naturmaterial som ligger oss nordbor varmast om hjärtat. Trägolv ger ett massivt och gediget intryck, vilket tilltalar. Och det finns oändliga variationsmöjligheter. Kombinationen av träslag, behandling och mönsterläggning anger tonen och ger karaktär åt kontorsytan. Estetiken har stor betydelse när man skall välja golv. Hur skall det se ut och vad vill företaget signalera? Trägolv uppvisar många goda egenskaper, avseende såväl städbarhet som slitage och miljöaspekter. Akustiskt kan trägolv inte mäta sig med textila golv, men genom att komplettera med gångmattor i öppna kontor och avpassade mattor i rumslösningar kan man uppnå god ljudkomfort. Sten – ett omtyckt material Hårdare golv som sten är vanligast i ytor som utsätts för större slitage. Entréer och ytor i närheten av trapphus skall tåla snö, slask och grus, som det är viktigt att man tar hänsyn till. I entréer förordar jag därför någon form av sten eller klinker, tillsammans med torkmatta närmast entrépartiet som underlättar städning. Och det finns mängder av attraktiva alternativ: plastgolv, linoleumgolv och gummigolv tror vi är på frammarsch igen. Det är fortfarande främst biutrymmen, som får dessa beläggningar. I områden där man använder vatten fyller de också sin funktion. Vi ser tydligt att golv inom denna kategori vinner terräng också på designområdet. Det lanseras löpande nya fräcka kulörer, mönster och tekniker. Ett roligt, tåligt och ofta prisvärda alternativ. Linoleumgolv är ju ett naturmaterial och med vår medvetenhet vad det gäller gröna val så tror jag att linoleum kommer att få större gehör än vad det har idag. Branschglidning även inom detta område

Det vi ser och som jag välkomnar ur kreativ synvinkel är att material och texturer med inspiration från mode- och butiksvärden även letar sig in på arbetsplatser som vill ligga i framkant. Jag tänker på golvmaterial som betong, mässingsplåt och expoxigolv, samt även på asfaltsplattor och läder. Nya material eller nya användningsområden öppnar nya möjligheter för framtiden. Alla kan ge rätt signaler, men det gäller ju att göra rätt val och det är där vi som inredningsarkitekter kommer in i bilden. Design och funktion måste gå hand i hand. Att skapa stor effekt och att tänka långsiktigt. Det är kostnadseffektivitet!

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter