Fråga inredaren

Hur kan man använda glas för att skapa ett flexibelt kontor?

Ni bör ställa er följande frågor: Har ert kontor sett likadant ut länge? Söker ni något exklusivt eller prioriterar ni ett flexibelt kontor med framtidens möjligheter? Om svaret på någon av dessa frågor är ”ja”, då kan glasväggar vara något för er.

Man tittar alltid primärt på det nuvarande behovet. Hur ser organisationen och verksamheten ut?

Ska vi jobba med öppna planlösningar eller med avskilda kontor där människor kan jobba ostört? Alternativt i ett landskap med mindre diskussionsrum för brainstorming och tillhörande mediarum?

Vi på Doorline anser, oavsett vad svaren blir på ovanstående frågor, att framtid-ens kontor bygger på flexibilitet med stor hänsyn till morgondagen. Det är viktigt att säkerställa att lokalen i framtiden klarar att möta kommande behov med de förutsättningar som då kommer vara gällande. Glaspartier erbjuder både öppenhet, struktur och flexibilitet på samma gång och kan återanvändas när det är dags för organisationen att växa.

Glas bra för arbetsmiljön

Arbetsmiljön är en viktig grundbult i ett väl fungerande företag. Arbetsplatsens ljus, ljud, design och möblering påverkar både vårt välbefinnande och vår förmåga att prestera. Fläktar, telefoner och skrivare orsakar störande ljud som gör oss både stressade, trötta och irriterade. Detta sänker i förlängningen vår prestationsförmåga. I en mängd undersökningar som gjorts om trivsel på kontor är resultaten tydliga; det tysta bullret är det i särklass största arbetsmiljöproblemet i vår tid.

Med glasväggar kan man lösa dessa problem genom att skärma av bullret samtidigt som ljusa mötesplatser skapas. Glasväggarna gör att hela kontorets yta utnyttjas samtidigt som människor kan kommunicera ostört.

En väl planerad och tidsriktig arbetsmiljö innebär bra kommunikation som i sin tur ger effektivitet.

Snyggt och flexibelt

Glas är både snyggt, lätt och luftigt och erbjuder fantastiska möjligheter att skapa vackra miljöer. Dessutom tillåter materialet er att experimentera med ljus och perspektiv.

Det går lätt att sätta ihop ett inglasat kontor eller konferensrum exempelvis i mitten av ett öppet kontorslandskap, för att sedan ta isär det och flytta det till en annan del av kontoret.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter