Fråga inredaren

Fråga: Vad ska man tänka på när man planerar för ett öppet kontorslandskap?

En öppen arbetsmiljö måste vara välplanerad och välordnad för att fungera bra. Det finns flera punkter som man måste ta i beaktande när man ska skapa ett välfungerande och effektivt öppet kontorslandskap.

Planering, linjer och estetik

Tänk noga igenom arbetsplatsernas funktioner och storlek. Lås dig inte vid hur din arbetsplats ser ut idag. Tänk framåt och försök gärna skala bort det som inte är helt nödvändigt vid den egna arbetsplatsen. En hel del arbetsmaterial kanske du och dina kollegor delar och det kanske istället kan förvaras på ett gemensamt ställe, exempelvis ett bibliotek.

Ett kontorslandskap ställer större krav på ordning än ett enskilt arbetsrum eftersom din arbetsplats är i blickfånget för dina grannar. Trassliga el-och datakablar är ingen vacker syn till exempel, se till att ta hand om dem på något av de många enkla och smarta sätt som finns.

För att skapa ett lugnt intryck bör man tänka på att fristående förvaringsmöbler och skärmar m m bör ha enhetliga höjder. Förvaringsmöbler med dörrar eller jalusi är att föredra, både ur estetisk och praktisk synvinkel. Avskärmningar i rummet får inte vara för höga, det är viktigt att rummet upplevs luftigt med rymd. Man river ju inte väggar för att genast bygga upp dem igen! 120 – 130 cm tycker jag är en lagom höjd, då har man har god överblick när man står upp, men är skyddad när man sitter ner. När det gäller skärmar får man bäst utseende och funktion med en golvstående skärm mellan arbetsplatserna. Skärmen är alltid lika hög antingen man står eller sitter ner vid sin arbetsplats. Bordsskärmar på varje bord blir ”dubbelt” och det blir även oroligt med olika höjder. Vill man jobba med färg på skärmar kan man med fördel välja kraftiga färger som kanske kontrasterar till den övriga inredningen.

Akustik

Att få till akustiken i ett kontorslandskap är mycket viktigt och kräver ofta experthjälp. Se till att göra de akustiska förutsättningarna så bra som möjligt med olika dämpande material. Ljud sprids längre än man tror när det studsar mot hårda ytor.

Taket är nummer ett, ett bra akustiktak är ett ”måste” i varje kontorslandskap.

Golvet är nummer två. Välj gärna en textil golvbeläggning och var inte rädd för smuts och allergier. Med rätt städning blir dagens moderna heltäckningsmattor lika rena som ett hårt golv. Om man väljer trä, linoleum eller plast, tänk på att få en dämpande undersida.

Ljuddämpande skärmar mellan arbetsplatserna är också bra. Välj en mjuk skärm med goda ljudabsorberande egenskaper. Men tänk på att akustikskärmen inte är en anslagstavla! Foton och komihåglappar m m minskar den akustiska effekten.

Tänk också på att när man pratar i telefon skall man helst prata rakt in i något som absorberar, helst in i ett hörn. Väggabsorbenter och gardiner, helst veckade, hjälper också till att hålla ljudnivån nere.

Belysning

En bra arbetsplatsbelysning är ett måste. Det är viktigt att själv kunna styra belysningen vid den egna arbetsplatsen. Det blir lätt ”för mycket ljus” annars, vilket varken gagnar miljön eller ekonomin. Att vistas i ett rum med varierad belysning, skuggor och kontraster, är behaglig. Lika mycket ljus överallt ger däremot ett ”dött intryck”.

Telefonhytter och samtalsrum

I ett öppet kontorslandskap måste det finnas möjligheter till improviserade möten och ostörda samtal, exempelvis mindre ej bokningsbara mötesrum och telefonhytter. Jag rekommenderar ett rum på åtta personer.

Placera inga besöksstolar vid öppna arbetsplatser! Det uppmuntrar till små möten som stör kollegorna runt omkring.

Klädförvaring och personlig förvaring

Ytterkläder, extra skor, sportbagar, inköpskassar m m förskönar inte arbetsmiljön. Därför bör man tänka på att skapa bra möjligheter för denna förvaring. Personliga klädskåp är bäst, ett kapprum nära arbetsplatsen funkar också bra.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter