Fråga inredaren

Fråga: Vad bör man tänka på när man inreder offentliga lokaler?

Först och främst att det är just det. En miljö för offentligheten.

Den här sortens miljö ska passa så många som möjligt, fylla en funktion och vara ändamålsenlig.

T ex så kräver en butikslokal en sorts inredning medan ett kontor eller sjukhus kräver en annan.

Till en början bör man sätta sig ner och fundera på vad det är för verksamhet som ska befinna sig i lokalen, vem vill man nå och tilltala med sin verksamhet? Har företaget någon filosofi eller profil som man vill ska speglas i inredningen?

Efter det behöver man specificera upp vad för sorts behov som behöver täckas inom lokalen, t ex lagerutrymme, varumottagningar, sekretess, kundyta, personalutrymme etc.

Led kunden i butiken

Är det en butikslokal är det viktigt att man inreder kundytan så att den leder kunderna dit man vill få dem. Ett exempel kan vara att man vill ”tvinga” kunden att gå igenom vissa ytor för att öka merförsäljningen, innan den når den självklara försäljningen, som i en mataffär exempelvis kan vara mjölkdisken.

Hygien och lugn

Om man ser till sjukhus, tandläkare och liknande lokaler så måste man först och främst se till hygienen, som är viktig att ta hänsyn till vid inredning av denna typ av lokaler, många ytor måste vara sterila och kunna städas av lätt och effektivt. Men nog så viktigt är även att skapa en atmosfär som skänker lugn, trygghet och som speglar att man kommit till någon som kommer att ta hand om en på ett säkert sätt.

Avgränsa lokalen

Vissa lokaler är väldigt stora och har hög takhöjd. Då kan man behöva dela upp ytan. Detta kan göras med fasta väggar som på ett sätt skapar ”rum i rummet”, men liknande effekt kan även fås med hjälp av tyg. Exempelvis en entré med fem meter i takhöjd, kan må bra av att man spänner upp en segelduk i taket för att ”ta ner” takhöjden. I dessa ytor kan man även använda lös inredning som är av lite större karaktär, stora soffor, bord, växter och även använda tyger med stort mönster som gör sig bättre på en större yta.

Belysningen

Belysningen är oerhört viktig i all sorts inredning och bör planeras in på ett tidigt stadium. Om vi tar oss tillbaka till mataffären så är det viktigt att man har rätt styrka och även värme på belysningen. Som exempel; frukt och grönt kräver en sorts ljus för att se så färgglad ut som möjligt medan mjölkdisken kräver en annan. Ett annat exempel kan vara provhytten i en klädesbutik eller mottagningen hos läkaren som kräver sina sorters ljus. I en kontorslokal behöver man starkare belysning på sin arbetsyta, än i en korridor där ett ledljus med lägre luxtal räcker. Belysningen kan även användas som ett effektivt sätt att ”leda” människorna rätt i lokalen.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter