Fourcycla din arbetsplats

Pelle Halling, VD på företaget 4Cycle, är en eldsjäl som tror att energieffektivitet är framtiden och som vill skapa ett hållbart tänkande med sin affärsidé. Han och hans 11 medarbetare ser till att företag kan genomföra en grön flytt och att inventarier från såväl kontor, butiker, hotell och datacentraler hittar nya ägare, blir till energi eller får nytt liv i helt nya produkter.

Visste du att 55 ton gamla bordsskivor, bokhyllor och annat brännbart kan ge villavärme till 10 normalstora villor under ett år? Att återvunnet stål sparar cirka 95 % i energiförbrukning jämfört med att framställa nytt? Att 3 000 kg IT- och elavfall istället kan bli 150 kg koppar och andra ädla metaller? Och att 41 000 kg rent trä kan bli 216 000Kwh energi?

Om man tar den vanligaste vägen i ett flyttprojekt fokuserar man på det nya och glömmer lätt vad man har bakom sig. Är man ett större företag blir det stora mängder inventarier man lämnar efter sig, saker som man betalar en flyttfirma för att ta hand om.

- Tonvis med containers körs till tippen vid en flytt, menar Pelle Halling. Arbetet hamnar ofta på löpande räkning och det tar många arbetstimmar för flyttfirman att bära ut sakerna, transportera dem till återvinningen och sedan kommer det en miljöavgift ovanpå det. Alltså betalar man ganska dyrt för sakerna man inte vill ha.

Istället kan man alltså genom 4Cycle välja att ge eller sälja vidare sina inventarier och spara in på flyttbudgeten. Och samtidigt få ett gott samvete...

- Vi förlänger inventariers liv genom att fourcycla stolar, skrivbord och hyllor vidare in i nya verksamheter. Vi säljer till nyetableringar, kontor som öppnar och vill köpa inredning eller så donerar vi till välgörenhet som kunden känner är behjärtansvärd och som behöver stöd, exempelvis Läkare utan gränser eller skolor. Målet är att göra fourcycling till ett verb, skrattar Pelle Halling.

4Cycle startar alltid med en analys där de inventerar och bedömer förutsättningarna för projektet, fortsätter med en avvecklingsplan där de inventerar och bedömer andrahandsvärden, mängder och omfattning på inventarierna. Därefter utser 4Cycle en ansvarig projektledare och ser till att allt härefter hanteras miljöriktigt. Till slut dokumenteras allt i en resultatrapport där samtliga händelser dokumenteras, exempelvis med namngivna återanvändare. En grön rapport som kunden med fördel kan använda både för intern och extern kommunikation.

4Cycle jobbar helt transparent.

- Det är ekonomiskt lönsammare att avveckla en fastighet eller kontorslokal, då våra kunders besparing är vår affär. Kunden får 60 procent av besparingen, vi 40 procent. För varje krona vi kan spara åt våra kunder så får de tillbaka 60 öre. Handlar det om 1 000 000 kr blir det alltså 600 000 kr, det blir pengar, konstaterar Pelle Halling. Om kunden istället skänker inventarierna och alltså tjänar mindre så tjänar vi också mindre. Vi jobbar mycket med att få kunden att känna att de inte bara ska tjäna pengar, de måste inse att de med fourcycling skapar ett värde i sitt varumärke och att de gör nytta.

4Cycle etablerar en andrahandsmarknad för inventarierna via sitt eget kontaktnät och databas. På sin hemsida uppmanar de bl a skolor och frivilligorganisationer att bli återanvändare. Även sociala medier används flitigt och på hemsidan kan man också hitta annonser om att ett konferensbord exempelvis söker nytt hem.

- De potentiella återanvändarnas behov matchas mot våra projekt. Vi har många företag i vår egen databas som vi vet har behov av olika saker. Men det är aldrig vi som säljer utan det är alltid våra uppdragsgivare. Vår uppgift är att driva projekten och förmedla kontakterna.

Enligt Pelle Halling ökar medvetenheten om miljön ständigt och fler företag är i dag redo att agera.

- Nu har många insett att de måste göra något. Och man behöver inte rädda världen, man kan börja med vad man har framför sina egna fötter och prova sig fram. Vi uppmanar alltid våra kunder att inte göra saker för att de måste, utan för att de kan - och vill...

Gå in på www.4cycle.se och prova att fourcycla er egen arbetsplats. Ni kommer att bli överraskade över vad som kan komma ut i andra änden...

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter