Fortum vill föra dialog med kunderna

Miljön är viktig för energibolaget Fortum och deras mål är att allt fler av kunderna ska välja el från förnyelsebar energi - så som vind- och vattenkraft. För att hitta det rätta avtalet för varje enskild kund vill Fortum föra en dialog med sina kunder och då får elbolaget också chansen att lyfta fram de miljövänliga alternativen. För att inte vara slösaktig med energin vill det till som företagare att hålla koll på elkonsumtionen samt vilka energitjuvarna är. Där kan Fortum vägleda sina kunder till rätt hjälp.

För Fortum är miljöfrågorna viktiga och företaget är ett av de mest klimatneutrala energibolagen i Europa.

Det finns en förhoppning inom Fortum att allt fler kunder, både privatpersoner och företag, ska välja miljövänliga alternativ när det gäller el.

– Vårt syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vårt mål är att fler ska använda förnyelsebar energi, att man gör det tillvalet till sitt elavtal med oss, säger Kajsa Hillgren, Fortum.

Skräddarsydda lösningar

I dagens samhälle är det vanligt att allt ska automatiseras och finnas tillgängligt på webben dygnet runt, men på Fortum vill man föra en dialog med sina företagskunder och därför har man inte längre kvar möjligheten att ingå ett elavtal över nätet. Att man gör på detta vis är för att man ska kunna skräddarsy en lösning med kunden som är anpassad efter behoven i verksamheten.

Men också för att göra kunden medveten om vilka alternativ som finns.

– Vi har vindkraft och vattenkraft och så har vi kärnkraft som kunden får om man inte gör ett eget val, säger Kajsa Hillgren.

Från Fortums sida upplever man att kundernas val av el påverkas av debatten som förs i medierna. Både i positiv och negativ riktning.

– Det finns en viss skepsis mot tillvalen, att man kanske inte får vattenkraft fast det är det man har valt, säger Kajsa Hillgren.

Men samtidigt påverkar också Fortum själva kunderna.

När Fortum aktivt informerar om de olika val man kan göra, är det fler kunder som nappar på de förnyelsebara alternativen.

Koll på energiförbrukningen

När det kommer till energibesparande åtgärder är det väldigt komplext att ge rådgivning till företagskunder, eftersom de kan vara allt ifrån stora industrier, till klädbutiker och kontorslokaler.

Ett mindre företag kan använda den energidisplay som Fortum har för privatpersoner, för att få koll och kontroll på energiförbrukningen.

Det man behöver är tillgång till elmätaren samt att säkerställa att avståndet mellan elmätare och energidisplayen inte är för långt.

Företagskunder kan även ha ett energikonto hos Fortum där man får en god översikt på elförbrukningen, fakturor och avtal.

– Genom energikontot har man möjlighet att följa sin förbrukning på månadsbasis eller timbasis beroende på vilken mätare man har, säger Kajsa Hillgren och fortsätter:

– Vi vill definitivt att kunderna har en förbrukning som inte är slösaktig utan att de använder energin där den behövs och när den behövs.

Inventera produkterna

När det gäller energibesparing ligger ansvaret hos företagaren själv att hålla koll på energitjuvarna. Som exempel tar Kajsa Hillgern en livsmedelsbutik och dess kylar och frysar. En kylanläggning som har fel på termostaten kan stå och dra massor av energi i onödan, vilket på sikt kan göra den mer kostsam än om man investerar i en ny anläggning.

– Man kan göra en inventering och upptäcka att det kostar mer än det smakar om produkterna inte fungerar som de ska, säger Kajsa Hillgren.

Även om Fortum inte har energirådgivare som vänder sig särskilt till företagskunder kan elbolaget hänvisa vart företagen kan vända sig för att få tips och hjälp.

Det finns mycket självservice på nätet och vi kan tipsa om hemsidor där det finns relevant information. Vi kan hjälpa kunden fram till rätt hjälp.

Se över elavtalet inför flytt

Något som Kajsa Hillgren också vill tipsa företagskunder om är att se över sitt elavtal inför en flytt.

Det gamla avtalet kanske inte är det bästa för den nya lokalen. Energibehovet kanske har förändrats och ett nytt elavtal kan därmed gynna kunden.

– För större företag kan elen vara en ganska liten del av budgeten och man kanske inte tänker så mycket på hur avtalet ser ut. Man kan vinna bra med både pengar och energi om man ser över sitt avtal, säger Kajsa Hillgren.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter