Fortfarande nya köpare på väg in i Sverige

Christina Kämpe, National Director, på JLL Tenzing Capital Markets pratar heta objekt, investeringar och köpvärda fastighetsbolag på börsen. 

Hur tycker du att temperaturen är i fastighetsbranschen, finns det fortfarande heta investeringar att göra?

- Fastighetsbranschen är fortfarande het. Många aktörer, både befintliga och nya, söker fastighetsexponering i Sverige. Fastigheter är fortfarande ett attraktivt alternativ till en volatil aktiemarknad och i en marknad med extremt låga räntor.

Vi tror på en höst med fortsatt högt tryck på fastigheter som kapitalplacering och det är inte slut på bra investeringsmöjligheter ännu. Flera fastighetsägare tar tillfället att rensa eller renodla sin portfölj vilket öppnar upp för en hög omsättning på marknaden.

Vilken typ av objekt är hetast?

- Jag skulle säga att det idag är väldigt bra intresse för samtliga sektorer, logistiksegmentet har hämtat sig rejält under sista året och det är fortfarande nya köpare på väg in i Sverige som vill åt lager/logistikfastigheter. Vad gäller transaktionsvolym så är det kontor och bostäder som hittills i år dominerar, det är flest objekt på marknaden inom dessa segment och köparbasen är bredast.

Finns det någon stad som du ser mest potential i?

- Göteborg har ju en väldigt stark fastighetsmarknad just nu med en hyresmarknad som går som tåget och en transaktionsomsättning som är god för att vara Göteborg. Avkastningskraven har därför också sjunkit kraftigt senaste sex månaderna. Malmö är en stad som släpat efter på hyresmarknaden och därför sett sjunkande intresse från flera investerargrupper. Prismässigt har Malmö en del kvar att hämta i den marknadsuppgång vi har nu, både vad gäller hyresnivåer och avkastningskrav. När marknaden är het tenderar spreaden i avkastningskrav att inte längre spegla investeringsrisken och säkra kassaflöden i tillväxtorter är att föredra.

Vilket är det mest köpvärda fastighetsbolaget på börsen och varför?

- Det är en svår fråga. Det har varit stora premier på fastighetssektorn under sista året och beror på investerarens tidshorisont. De låga räntor vi har nu kombinerat med en relativt god tillväxt ger de transaktionsintensiva bolagen bra förutsättningar.

Vad har du för råd till fastighetsägare som vill investera i fastigheter?

- Att ha en klar investeringsstrategi som varje fastighetsförvärv prövas mot. Det blir olika investeringsråd beroende på om det är en fastighetsägare som vill äga långsiktigt i generationer eller har en kortsiktig placeringshorisont.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter