Forsåkers resa mot blandstad

Forsåker är Mölndals absolut största exploateringsområde. Pappersbrukets gamla fabriksområde ska omvandlas till en hållbar blandstad och 24 hektar ska fyllas med nytt innehåll. Just nu pågår rivningsarbetet för fullt och en första detaljplan förväntas kunna starta nästa år. På Forsåker finns alla förutsättningar att skapa en tillgänglig plats för både boende och företag. En plats som kommer att tillföra mycket till hela regionen och där nytt möter gammal industrihistoria.

Bild: Nyréns Arkitektkontor

Bild: Nyréns Arkitektkontor

En annan sida av Mölndal. Så marknadsförs Forsåker, nu även med en vepa som är en av de största som någonsin satts upp i Västsverige. Och att det kommer att bli en bra sida av Mölndal råder det ingen tvekan om när man pratar med Anders Ohlsson, VD MölnDala Fastighets AB.

En plats som tillför

- Är det någonstans man kan skapa den hållbara blandstaden så borde det vara här. Här finns väldigt många fina förutsättningar för att människor ska kunna leva sina liv på ett enkelt sätt, dygnet runt. Forsåker är en bra plats som kommer att kunna tillföra mycket till hela regionen. Med sina fina kommunikationer, höga tillgänglighet och närhet till både natur och stadsliv i Mölndal och Göteborg. Här ska vi skapa många arbetsplatser, sammanlagt 110 000 kvm lokaler, flera i samma marknadssegment som SCAs nya kontor. Dessutom service för de uppemot 12 000 personer som kommer att bo och arbeta i Forsåker, men även för dem som bor och verkar i områdets direkta närhet.

Mölndal växer så det knakar och allt som händer, bl a de nya bostadsområdena som byggs i kommunen, ger Anders Ohlsson förhoppningar framåt.

Anders Ohlsson, VD MölnDala Fastighets AB

Anders Ohlsson, VD MölnDala Fastighets AB

- Det är stor efterfrågan på de bostäder som byggs i närheten. Och att så mycket har fallit på plats i innerstaden, där de flesta relevanta beslut nu är tagna, gör att vi känner att Forsåker kommer att stå sig starkt framöver.

Även planerna på Nya Knutpunkt Mölndal spelar stor roll för framtiden.

- Mölndal kan redan skryta med bra kommunikationer, men det här förslaget innehåller bl a en överdäckad motorväg vilket spelar stor roll för oss som vill knyta ihop båda sidorna av Mölndal. En knutpunkt med högre kapacitet där pendeltåg möter bussar och spårvagn är en viktig del av Mölndals inspel till Sverigeförhandlingen. Mölndal strävar efter att få bli ett stationsläge vid den framtida Götalandsbanan som kan erbjuda snabba pendeltåg till Landvetter och Jönköping.

Bild: Nyréns Arkitektkontor

Bild: Nyréns Arkitektkontor

Hög tillgänglighet

Både den gigantiska vepan och att rivningsarbetet pågår för fullt vittnar om att det händer saker på pappersbrukets gamla fabriksområde nu. Och det är många som börjar förstå det, konstaterar Anders Ohlsson.

- Mölndal har exempelvis i flera sammanhang fått en egen yieldkurva jämte Göteborgs delmarknader för kontor vilket känns som orten är bekräftad på transaktionsmarknaden. Vi får förfrågningar redan nu även om vi inte kan ta emot konkreta hyresintressenter ännu. Men jag brukar säga att man absolut inte ska avtala om ett kontorsläge i Västsverige utan att kolla med oss. Vi kommer att kunna erbjuda ett riktigt bra läge framöver.

Och en av de stora fördelarna stavas tillgänglighet.

- Här kommer vi att kunna skapa arbetsplatser för stora företag som verkligen vill vara tillgängliga och få ett fint skyltläge. Vi hoppas kunna locka nya företag hit och kommer att jobba hårt för det. Forsåker kommer att innebära många rätt, speciellt när tillgängligheten i Göteborg blir sämre i takt med alla stora projekt som ska starta framöver. Att kunna erbjuda den här unika tillgängligheten under de kommande decennierna kommer att bli en viktig konkurrensfaktor när företag tittar på nya kontorslägen i framtiden.

Bild: Nyréns Arkitektkontor

Bild: Nyréns Arkitektkontor

Byggstart 2018

Alla inblandade hoppas på att en första detaljplan startas nästa år och att infrastruktur och ett första hus kan börja byggas 2018.

- Vi har kommit så långt vi kan innan arbetet med den första detaljplanen, av minst tre, kan starta. Övriga frågor får lösa sig inom detaljplanearbetet, menar Anders Ohlsson. Viktigt är också att vi följer samhällets utveckling framöver. Det gäller för oss att vara lyhörda och öppna för förändringar längs vägen. Forsåker kommer inte att vara fullt utbyggt förrän 2030.

Ytorna kommer framöver att fördelas inom konsortiet bestående av de sex bolag som tidigare valts ut och som ska vara med och skapa den nya stadsdelen; Aspelin Ramm, ByggVesta, Peab, Trollängen, Veidekke och Wallenstam. Utöver den tilldelningen behåller MölnDala cirka 20 procent själva.

De framtida kontorshusen placeras utåt leden och bostadskvarteren ska hålla samma kvartersstruktur och skala som innerstaden som byggs nu på andra sidan bron. Forsåker kommer även att ha ett ben kvar i historien och nytt ska blandas med gammalt.

- Flera av de gamla industribyggnaderna, sammanlagt cirka 30 000 kvm, kommer att bevaras och rustas upp. De finaste delarna från brukstiden kommer att bilda Forsåkers framtida centrum, Industrigolvet, avslutar Anders Ohlsson.

Bild: Nyréns Arkitektkontor

Bild: Nyréns Arkitektkontor

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter