Folksam planerar för nya kontor på Södermalm

Folksam Fastigheter äger kommersiella fastigheter på flera håll på Södermalm. Främst har de siktat in sig på kontor och butiker. Just nu planerar de dessutom för två utvecklingsprojekt på Söder där mer lokalytor kommer tillskapas.

Folksamhuset i Skanstull. Bild: Folksam

Folksamhuset i Skanstull. Bild: Folksam

Folksam Fastigheter äger och förvaltar totalt ca 500 lokaler. På Södermalm består beståndet av nio fastigheter som rymmer en blandning av kontor, butiker, bostäder och service.

Södermalm är historiskt sett en bohemisk plats som sedan utvecklats till att bli väldigt inne. Det mest populära området efter Östermalm rent av, säger Björn Gustafsson, fastighetschef på Folksam Fastigheter.

Näringslivet består till stor del av mindre företag och utbudet av restauranger, caféer och trendiga butiker är stort.

– Under de senaste 10-20 åren har Södermalm utvecklats till en mer tydlig kontorsmarknad än tidigare. Nya kontorsvolymer har skapats t ex vid Södra Station, Kvarteret Tobaksmonopolet på västra Södermalm samt vid Slussen.

Huserar själva på Söder

Även Folksam själva har valt att husera med sitt huvudkontor på Södermalm, i en av deras egna fastigheter.

De flyttade in i huset på Bohusgatan i samband med att det invigdes 1960. Sedan dess har kvarteret byggts ut successivt till dagens 100 000 kvm bruksarea och ca 73 000 kvm kontor.

Det är ovanligt att det uppstår större vakanser inom Folksams lokalbestånd. Men i och med en övergång till ett aktivitetsbaserat arbetssätt i Folksams huvudkontors egna lokaler vid Skanstull frigjordes stora ytor, vilket möjliggjorde att 5 717 kvm i höstas kunde hyras ut till Riksidrottsförbundet. I december i år flyttar de in.

Projektet Södra Skanstull

En stor fördel med Södermalm som etableringsområde är enligt Björn Gustafsson det centrala läget mitt i Stockholm.

– Södermalm är trivsamt på många sätt och kommunikationerna är naturligtvis mycket bra. Det enda som man skulle kunna önska ytterligare är en ännu större täthet av kontor. Nu arbetar vi för att dra vårt strå till den stacken i och med vårt utvecklingsprojekt Södra Skanstull där vi samarbetar med fastighetsägarna Diligentia, Aspelin Ramm samt Stockholms stad.

Projektet innebär nybyggnation av både verksamhetslokaler och bostäder. Just nu pågår detaljplaneprocessen och i maj ska detta ut på samråd.

– Exakt hur det kommer att se ut fastställs inte förrän planarbetet är klart. Men befintliga lokaler i området kommer utvecklas och stora volymer av både kontor och bostäder kommer tillskapas. Det kommer innebära en väldigt spännande utveckling för det här området. Om fem-tio år kommer det se rejält annorlunda ut, konstaterar Björn Gustafsson.

Nya Slussen

Även i omdaningen av Slussen kommer Folksam vara involverade då de äger Katarinahuset, med tillhörande Katarinahissen, lokaliserat på Stadsgården/Katarinavägen med utsikt över Saltsjön och Riddarfjärden.

– Denna omdaning ser vi mycket positivt på, när den väl kommer igång. Även här är allt fortfarande i skiss-stadiet och vi för en dialog med både våra befintliga hyresgäster i fastigheten och Stockholms stad om hur det här bäst kan göras och inte minst när.

Katarinahusets 29 500 kvm består idag av moderna kontorslokaler. Under Sluss-projektet planerar Folksam att bygga ut huset och modernisera de befintliga ytorna ytterligare.

– Vår ambition är att tillskapa nya kontorsvolymer även här, avslutar Björn Gustafsson.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter