Folk börjar mer och mer se värdet av det speciella, det unika och spektakulära.

Anders Svensson, som nu haft VD-rocken på i drygt ett år, konstaterar att det har varit ett bra och spännande år.

- Det händer mycket, det är bra tryck på marknaden, fortsätter han.

Prestigefyllda uppdrag

White i Göteborg har exempelvis fått det prestigefyllda uppdraget att skapa ett inredningskoncept för de två översta våningarna i HSB Turning Torso. Ett antal tusen kvadratmeter kontor ska byggas i Gårda Göteborg och i mitten av januari blev det även klart att det blir White som ritar den nya kongressanläggningen mitt i Stockholm. Ett uppdrag som innebär att hela huvudstadens stadsbild blir förändrad.

Det intressantaste området i Göteborg just nu anser Anders Svensson annars vara Södra Älvstranden, där White har bidragit med en hel del lösningar och underlag för den fortsatta planeringen.

- Där kommer det hända mycket under de kommande fem-tio åren. Ett annat intressant projekt i Göteborg som White är involverade i är ombyggnationen av Frölunda Torg.

- Hur vi kan utveckla halvperifiera stadsdelscentra i Sverige är en viktig fråga och en utmaning. Hur får vi fart på kommersen, hur kan vi befolka, hur bygger vi bostäderna, hur får vi in mer stadsliv utanför den centrala stadskärnan?

Värdet av det spektakulära

Generellt inom branschen är det speciellt glädjande att efterfrågan på kvalificerad och nyskapande arkitektur hela tiden ökar. Något som Anders Svensson tror kan kopplas en hel del till satsningen på HSB Turning Torso nere i Malmö, som blev både ett arkitektoniskt utropstecken och ett symboliskt landmärke.

- Arkitekturen har kommit högre upp på dagordningen och vi ser en gradvis förändring mot att både städer och byggnader ska sättas på kartan med hjälp av annorlunda design. Folk börjar mer och mer se värdet av det speciella, det unika och spektakulära.

Tydlig målsättning

Att vara VD för Nordens största arkitektföretag med ca 350 anställda, nio kontor och en drygt 50-årig närvaro i svenskt samhällsbyggande förpliktigar. Anders Svensson, som varit en del av White sedan 1988, har tydliga ambitioner och vet precis hur han vill utveckla företaget.

- White ska bli det mest innovativa arkitektkontoret i Skandinavien, säger han utan att blinka.

Med den målsättningen följer att White måste visa framfötterna och bli mer aktiva utomlands och börja konkurrera med de bästa arkitekterna nere i Europa.

- Ja, ska vi vara den ledande arkitektbyrån i Skandinavien måste vi absolut vara bland de bästa även i Europa.

Mer ekonomiskt medvetna

Nu kan Anders Svensson bara konstatera att Sverige tyvärr ligger långt efter.

- Vi måste spotta upp oss, jobba på och sticka ut hakan och det är det White försöker göra. Vi ska höja vår innovativa kraft, genom större aktivitet i den internationella hetluften och genom en ökad förmåga att tackla de ekonomiska utmaningarna i projekten. Det handlar om att som arkitekt höja blicken och se sambanden mellan internationellt gångbar arkitektur och design, värdet för kund och användare tillsammans med en god totalekonomi.

Anders Svensson anser att hela branschen måste få en mer ekonomisk medvetenhet.

- Det finns en allmän åsikt om att arkitekter aldrig tänker på vad det kostar och jag har frågat mig själv många gånger varför det är så, för det stämmer till viss del.

Här måste det ske en förändring. Arkitektbranschen måste kunna erbjuda både bra arkitektur och en bra totalekonomi och Anders Svensson är fast övertygad om att lyckas.

Bra arkitektur?

Vad är då slutligen bra arkitektur? För Whites VD Anders Svensson finns det inga formmässiga ideal utan det viktigaste är att det finns en stor inlevelse för platsen, tiden och kunden, för förutsättningarna runt hela projektet.

- Att kunna förstå kundens behov och sedan föreslå lösningar förankrade i plats, verksamhet och tid som lyfter hela verksamheten. Det är verkligen en kick! råd vid flytt

Ta kontakt med en arkitekt så tidigt som möjligt i flyttprocessen. Arkitekten har då tillsammans med kunden tid att verkligen tänka till, att skapa yteffektiva lokaler och på så sätt spara pengar.

Tänk på att ett rätt inrett kontor även är viktigt ur varumärkessynpunkt. I dag kommunicerar du med hela kontoret. Hela kontoret signalerar företagets värden.

Det är viktigt att investera i en bra arbetsmiljö! Investera i rätt belysning och rätt utrustning, det betalar sig.

En arkitektbyrå kan oftast hjälpa till i hela processförfarandet som en flytt faktiskt innebär. En lokalförändring är alltid en verksamhetsförändring och måste bli motivationsbaserad. Arkitekten kan vara med och hjälpa till att organisera, ta fram vilka behov som finns, förankra dem och sedan svetsa igen så att medarbetaren är på hugget igen när flytten är klar.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter