Fokus på att förverkliga

Älvstranden Utvecklings nya ägardirektiv betyder att full kraft nu riktas på att förverkliga Vision Älvstaden och de områdena som ingår i den gigantiska utvecklingsplanen. På Norra Älvstranden innebär det att både Frihamnen och Lindholmen står i fokus.

Vy över Lindholmen Foto: Hans Wretling

Vy över Lindholmen Foto: Hans Wretling

Arbetet med den första detaljplanen i Frihamnen är på väg att starta och det första konsortiet är nyligen bildat.

- Målet är att uppnå stad här, förklarar Ulrika Palmblad, Chef Fastighetsutveckling, Älvstranden Utveckling. Här ska finnas bostäder med olika typer av upplåtelseformer men även kommersiella lokaler. Därför ser det här konsortiet helt annorlunda ut än de vi haft förut. I våra tidigare uppdrag har det främst handlat om bostäder, med ett litet inslag av lokaler, och på Lindholmen har det framför allt byggts verksamhetslokaler. I Frihamnen vill vi mixa från början. Här har vi även med oss aktörer för att få till bottenvåningar med handel och service samt verksamhetslokaler.

Många markanvisningar

Det första konkreta målet är att skapa 1 000 bostäder och 1 000 arbetsplatser till jubileumsåret 2021.

Ulrika Palmblad, Chef fastighetsutveckling

Ulrika Palmblad, Chef fastighetsutveckling

- Vi räknar med att första detaljplanen är klar 2017 och att vi då kan börja bygga. Det är en jättetight tidplan, men vi jobbar stenhårt för att förverkliga den.

Första delen av etapp ett är alltså igång, men försöker man överblicka hela tidshorisonten får man titta ända fram till 2035.

- Det här området är lika stort som hela centrala Göteborg innanför vallgraven, konstaterar Ulrika Palmblad, och faktiskt lika centralt. Fast på andra sidan älven. Det kommer att bli många markanvisningar framöver.

Temporära inslag

Redan nu finns det en del verksamhet i Frihamnen, i Kajskjul 107 sitter t ex Mix Megapol. Och från den 1 november har även Bukowskis all sin göteborgsverksamhet här. Bukowskis Market har fått sällskap av företagets fine art-del, som tidigare låg på Kungsportsavenyn.

- Det är givetvis jätteroligt att en sådan stark aktör visar att de tror på Frihamnen, menar Ulrika Palmblad.

I Älvstranden Utvecklings uppdrag ingår också att involvera göteborgarna och redan nu försöka skapa temporära inslag för den kommande Jubileumsparken, genom att bygga prototyper för att testa vad som fungerar.

- Vi har exempelvis byggt en bastu, skapat en sandstrand och en rollerderbybana. Vi kommer också att bygga ett bad som planeras bli klart till sommaren.

Vy Frihamnen. Foto: Hans Wretling

Vy Frihamnen. Foto: Hans Wretling

Viktiga trafiklösningar

Viktigt för utvecklingen i Frihamnen är också att tidigt få dit kollektivtrafiken.

- Det är viktigt även för våra befintliga hyresgäster. Sedan den 14 december stannar buss 16, 45 och 402 i Frihamnen på den nya hållplatsen ”Frihamnsporten”.

Infrastrukturen och kollektivtrafiken är lika viktig för Lindholmen.

- På Lindholmen råder det en viss resursbrist idag, men just nu pågår utredningar både kring spårväg, linbana och diverse parkeringslösningar. Vi vill ta ett helhetsgrepp kring parkering, mobilitet och transporter och det finns många intressanta lösningar som kan utvecklas framöver.

Även Lindholmen kompletteras

Frihamnens utveckling kommer att få en enorm betydelse för Norra Älvstranden, och givetvis för hela Göteborg. Den nya blandstaden kommer att kopplas samman med Lindholmen där det framöver handlar om att uppnå samma sak, menar Ulrika Palmblad.

- Lindholmen behöver kompletteras med bostäder och andra verksamheter, samtidigt som det är otroligt viktigt att driva vidare och stärka det unika kluster och den samverkan som redan finns. Det kommer att startas en typ av programarbete framöver, ett program för hur man ska utveckla området vidare. Dessutom har en ny detaljplan för Karlavagnstornet startat och planen för Lindholmshamnen har fått grönt ljus. Här det ska byggas 450 bostäder med lokaler i bottenvåningarna plus en restaurang.

- Precis innan jul vann den detaljplanen laga kraft så nu startar snart byggnationen av infrastrukturen. På Lindholmen saknas liv och trygghet efter kontorstid så att komplettera med bostäder är viktigt. Jag tror att det finns många som kan tänka sig att både bo och jobba här.

Framtida Lindholmshamnen.

Framtida Lindholmshamnen.

Långt ifrån färdigbyggt

Älvstranden Utvecklings nya uppdrag innebär att man inte själva bygger i samma utsträckning som tidigare. Ett resultat av det är att byggrätter gått ut till försäljning.

- Vi sålde nyligen byggrätten Lindholmen 30:5, mitt emellan Lindholmen Science Park och SAS Radisson Blu Riverside, till Eklandia som ska bygga ett kontorshus där. Nu markanvisar vi även en byggrätt vid gamla Semcon-huset. Den hoppas vi att någon vill utveckla kontors- och verksamhetsytor på. Lindholmen har hittills utvecklats på ett väldigt positivt sätt och intresset är fortsatt stort. Området är långt ifrån färdigbyggt, det finns många möjligheter kvar, bland annat i de gamla varvsområdena, konstaterar Ulrika Palmblad avslutningsvis.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter