FOJAB och ICA bygger i Lund

FOJAB arkitekter har tillsammans med ICA Fastigheter vunnit en markanvisningstävling i den nya stadsdelen Brunnshög utanför Lund.

Uppdraget gick ut på att utforma ett handelskvarter i kombination med bostäder och service.

Den nya stadsdelen planeras för att rymma 40 000 människor som antingen ska bo eller arbeta i området, som ligger i anslutning till de nya forskningsanläggningarna MAX IV och ESS.

Tävlingsförslaget kommer nu att ligga till grund för en ny detaljplan för fastigheten. Om det arbetet går som planerat kommer kvarteret att börja byggas 2017 för att vara klart 2019-2020.

Det slutliga totalpriset som ICA Fastigheter ska betala Lunds kommun för marken kommer att beräknas utifrån den bruttoarea som arbetas fram i detaljplaneprocessen, men uppskattningsvis handlar det enligt kommunen om 50 miljoner kronor.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter