Flertalet nya lager i attraktiva lägen

Stendörren Fastigheter är precis i startgroparna för att sätta igång med flertalet lager- och logistikprojekt. Så fort de har tecknat hyresavtal med tillräckligt många hyresgäster kommer de börja bygga moderna och effektiva fastigheter i inte mindre än sex attraktiva områden i Storstockholm. 

Stendörren Fastigheter är aktiva inom segmenten lager, lätt industri och kontor i Storstockholms- och Mälardalsregionen. Fastighetsbeståndet omfattar totalt cirka

585 000 kvm fördelat på 81 fastigheter.

Ett antal av dessa fastigheter består helt eller delvis av obebyggda byggrätter. Vid full exploatering av dessa byggrätter är bedömningen att drygt 160 000 kvm total byggarea kan tillskapas, huvudsakligen för lätt industri, logistik och handelsändamål.

– Flera av dessa byggrätter ligger i Storstockholms mest attraktiva områden såsom Rosersberg vid Arlanda, Botkyrka, Södertälje (Stockholm-Syd), Västerhaninge, Upplands-Bro och Enköping, berättar Maria Mastej, uthyrningschef på Stendörren Fastigheter. Att vi har möjlighet att skräddarsy lösningar för lättare industri/produktion eller rena lager- och logistikfastigheter känns både spännande och roligt.

Linda Persson, Uthyrningsansvarig, JLL och Maria Mastej, Uthyrningschef, Stendörren Fastigheter

Linda Persson, Uthyrningsansvarig, JLL och Maria Mastej, Uthyrningschef, Stendörren Fastigheter

Redan stort intresse

Det är ofta väldigt svårt för företag att hitta den perfekta lösningen i en befintlig fastighet, konstaterar Maria. Vid nyproduktion finns tillfälle för Stendörren att tillsammans med sina hyresgäster utveckla fastigheterna och att skapa lokaler som stödjer hyresgästernas verksamhet, effektiviserar deras flöden och skapar förutsättningar för lönsamhet. Lokaler i storlekar från 1 000 till 23 000 kvm erbjuds.

– Vi bygger inte på spekulation utan inväntar hyresgäster för att tillsammans med dem utforma lokalerna. Eftersom vi kan erbjuda ytor som även rymmer produktion och lättare industri ser vi gärna långsiktiga hyresgäster. Vi ser att det finns en stark efterfrågan på denna typ av lokaler och det finns redan nu ett antal väldigt intressanta diskussioner med potentiella hyresgäster.

Det stora intresset innebär att Stendörren hoppas kunna komma igång med byggnationen på samtliga tilltänkta orter inom ett år.

Många fördelar med nytt

För uthyrningsarbetet inom ramarna för dessa lager- och logistikprojekt har Stendörren tagit hjälp av fastighetsrådgivningsföretaget JLL.

– Som hyresgäst får man i dessa fall en unik möjlighet att få en fastighet som ger den egna verksamheten maximal nyttjandegrad av flöden vilket effektiviserar tid och kostnader. Man kommer också kunna ta del av fördelen med att sitta i en ny fastighet då det är förenat med lägre drift- och underhållskostnader jämfört med en äldre byggnad, menar Linda Persson som är ansvarig för uthyrningen på JLL.

Sitter man i en gammal byggnad har man kanske dessutom haft sin verksamhet på ett och samma ställe under många år. Då kan det också vara värt att se över sina flöden och göra en ny tyngdpunktsberäkning så att man får översikt på vart man egentligen borde ligga, anser Linda vidare.

– Stockholm växer snabbare än någonsin och Stendörren Fastigheter vill medverka till den positiva utvecklingen av huvudstadsregionen. Flera av våra byggrätter ligger strategiskt placerade i Storstockholms mest expansiva områden för lager och logistik och i exploateringsområden där vi ser att nya logistikhubbar växer fram i takt med att Stockholm expanderar, konstaterar Maria Mastej avslutningsvis.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter