Fler besökare till innerstaden

Kungsgatan. Foto: Amir Besirevic

Kungsgatan. Foto: Amir Besirevic

I tre år har man kunnat läsa av de värmekameror som sitter på strategiska platser runt om i innerstaden. Värmekameror som visar hur många som rör sig i Göteborgs absoluta centrum. Besöksräknarna är ett samverkansprojekt mellan Innerstaden Göteborg, ett tiotal fastighetsägare och Göteborgs Stad. Och resultatet är positivt, fler och fler söker sig till innerstaden, trängselskatten till trots.

Den 1 nov 2011 sattes värmekamerorna upp och mätningarna kunde starta. Just nu sitter totalt 11 kameror uppe, strategiskt utplacerade, två på varje gata. Inne på tredje mätåret visar resultaten tydligt att fler och fler söker sig till Göteborgs absoluta centrum. Den totala ökningen i år kommer att landa på runt 5-6 %. En bra siffra, enligt Marianne Sörling på Innerstaden Göteborg.

Ökning alla dagar

- I år har det varit extra intressant att se utvecklingen i och med trängselskatten. Handlarna har givetvis varit rädda för att antalet besökare skulle minska, men det ser vi alltså inte alls. Besöken har istället ökat varje månad i år jämfört med 2012. Minskar handlarna sin omsättning beror det alltså på andra saker.

Ökningen gäller alla dagar i veckan, men det är söndagarna som står för den största ökningen. I juni slogs det rekord, 133 % fler besökte innerstaden på just söndagar  i juni jämfört med samma månad förra året. Hela 81 668 personer jämfört med 35 077 personer 2012.

Marianne Sörling, VD Innerstaden Göteborg

Marianne Sörling, VD Innerstaden Göteborg

Intressanta indikationer

De populäraste gångstråken är Kungsgatan och Korsgatan.

- Men även Grandpassage är ett stråk där antalet besök har ökat, berättar Marianne Sörling.

Totalt har innerstaden byggts om för 200 miljoner kronor de senare åren. Och värmekamerorna har gett intressanta indikationer.

- Vi har sett att en av gatorna som hämtat sig snabbast efter ombyggnad är Södra Larmgatan. Restaurangerna här har dubblerat sin omsättning på sommaren, konstaterar Marianne Sörling.

Kamerorna har också visat vilka gator som behöver aktion för att lyfta.

- Gatorna som behöver återhämtning framöver är Drottninggatan, Kyrkogatan och nedre delen på Korsgatan. De gatorna har färre besökare än vad de skulle kunna ha så här ska vi framöver göra en stråkanalys. Vi ska samla fastighetsägare och aktörer, sätta oss ner och utforma konkreta mål per gata.

Besöksmätarna kommer även att komma till god användning när de stora infrastruktursatsningarna ska starta i staden.

- Det ska bli intressant att följa resultaten framöver när alla de här arbetena ska påbörjas. Statistiken följs redan noggrant av politikerna, säger Marianne Sörling.

Topp tre populäraste gatorna

Kungsgatan 50

Dec 2011-Nov 2012

5 781 832 besökare

Dec 2012-Nov 2013

5 915 946 besökare

Kungsgatan 19

Dec 2011-Nov 2012

4 461 115 besökare

Dec 2012-Nov 2013

4 975 348 besökare

Korsgatan 17

Dec 2011-Nov 2012

3 667 432 besökare

Dec 2012-Nov 2013

3 734 528 besökare

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter