Flens kommun är Sörmlands hjärta

Flens kommun är vackert beläget, bland hagar och sjöar, mitt i Sörmland. Här lever och verkar lite över 16 000 invånare och det småskaliga företagandet sjuder med bra pendlingsavstånd till Mälardalen, Stockholmsregionen och Östergötland. 

Flens kommun har ett mycket strategiskt läge mitt i Sörmland, endast en timmes restid från Stockholm. Det är ett suveränt läge för transporter, en vacker miljö med möjlighet för rekreation, bra kommunikationer, och en väl utvecklad kommunal service.

Närheten till Stockholm gör även att Flens kommun är medlem i Stockholm Business Alliance (SBA) som är ett samarbete mellan kommuner i Stockholm och Mälarregionen.

Alliansen, som internationellt marknadsför sig under det gemensamma budskapet Stockholm – The Capital of Scandinavia, har bildats för att utveckla det näringspolitiska arbetet i regionen.

Varierat näringsliv

Flens kommun har ett varierat näringsliv och många företag har upptäckt det strategiska läget i förhållande till städer som just Stockholm, men även Nyköping, Norrköping, Örebro, Eskilstuna, Västerås och Strängnäs. I kommunen finns drygt 999 registrerade företag, många verksamma inom tjänstesektorn, industrin eller besöksnäringen. De flesta är småföretagare med 1-5 anställda, men här finns också större företag som GB Glace, Volvo Parts, Flens Byggelement och Momento.

För de som vill etablera ett företag i kommunen eller vill utöka sin befintliga verksamhet finns det gott om både färdigprojekterad industrimark och lediga industrifastigheter. Exempelvis ligger Öja industriområde söder om Flen och Talja norr om tätorten.

Det finns även industriområden mer centralt, där bl a Volvo och Glace Bolaget är lokaliserade. Det är dock främst i de två större industriområdena, som är lokaliserade strax utanför tätorten, som det finns tillgängliga industrilokaler och industrimark för tillfället.

Fina boendemiljöer

Förutom bra tillgång på industrimark och industrifastigheter finns här även god service samt prisvärda och byggklara tomter för alla typer av boendebehov, många av dem strandnära. I ett antal av kommunens tätorter finns många fint belägna tomter att bygga sitt drömhus på och bostadsmarknaden har också ett bra prisläge. Val av boende hänger ihop med vilket skede i livet man befinner sig och i Flens kommun är valmöjligheterna många. De som väljer att flytta till Flens kommun förverkligar ofta sina drömmar här.

Utveckling och ny detaljplan

Flens kommun bildas av tätorterna Flen, Malmköping, Hälleforsnäs och Sparreholm tillsammans med de mindre orterna, Mellösa, Bettna, Vadsbro-Blacksta-Årdala och Skebokvarn.

I kommunen är man stolt över sina orters särprägel och sedan 2009 har man arbetat med ortsutveckling som metod för att effektivisera kommunens arbete genom samverkan med förenings- och näringsliv och på så sätt utveckla gemensamma och kostnadseffektiva lösningar av viktiga utvecklingsfrågor. Den här ortsutvecklingen har bland annat bidragit till att fler ortsbor har engagerat sig för just sin orts utveckling. Nya idéer och lösningar har fötts och genomförts och samarbetet mellan kommunen och ortens föreningar, näringsliv och invånare har förbättrats.

Under 2016-2017 kommer även arbetet med en helt ny översiktsplan för kommunen att genomföras, med sikte på ett antagande 2018. Översiktsplanen ska hjälpa till att förverkliga visionen och skapa förutsättningar för att på ett hållbart sätt utveckla kommunen in i framtiden. Översiktsplanen tas fram i nära dialog med kommuninvånare, näringsidkare och föreningsliv.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter