Fem frågor om Västra Hamnen

Diligentia och Fastighets AB Briggen är aktiva fastighetsägare på dagens lokalmarknad i Västra Hamnen. Här beskriver de vad som kännetecknar området, hyresnivåerna och besvarar frågor om vad de själva har på gång.

Diligentias fastighet Masttorget 6. Bild: Kanozi Arkitekter

Diligentias fastighet Masttorget 6. Bild: Kanozi Arkitekter

Vad kännetecknar Västra Hamnen idag?

Karin Zetterström, Diligentia

– Dagens Västra Hamnen har allt en stadsdel behöver; trevliga mötesplatser, god service, ett allt bredare utbud av handel och restauranger, sköna och gröna miljöer, bra kommunikationer, gång- och cykelvänliga stråk samt god tillgång på både lokaler och bostäder. I och med utvecklingen av Masthusen, såväl som av andra stadsdelar, börjar hela Västra Hamnen mogna och växa ihop med citykärnan.

Caroline Fredberg, Uthyrningschef,</p><p>Fastighets AB Briggen

Caroline Fredberg, Uthyrningschef,

Fastighets AB Briggen

Caroline Fredberg, Briggen

– Dynamik, nytänkande och hållbarhet. Stadsdelen är inne i ett intensivt tillväxtskede, vilket skapar nya möjligheter men också utmaningar, speciellt på hållbarhetsområdet.

Hur tror du att Västra Hamnen kommer upplevas i framtiden?

Karin Zetterström, Diligentia

– Redan i dag ses Västra Hamnen, även internationellt, som ett fint exempel på hur det går att arbeta med att skapa hållbara, urbana miljöer. Här finns väl genomtänkta strukturer, som byggts med ambitionen att stötta både verksamheter och boende, vilket medför att det blir en välkomnande miljö för alla. Inte minst nya Masttorget kommer att bli en fin och trivsam mötesplats.

Briggens framtida kontorsfastighet Kosterbåten med miljöprofil och flexibel planlösning. Skissbild: Tengbom

Briggens framtida kontorsfastighet Kosterbåten med miljöprofil och flexibel planlösning. Skissbild: Tengbom

Caroline Fredberg, Briggen

– Med etableringen av Malmö Live och bebyggelsen kring centralstationen förskjuts Malmös centrum västerut vilket gagnar Västra Hamnen som hamnar närmare city-kärnan.

Området kommer fortsatt att ha en hög hållbarhetsprofil och upplevas som en av de attraktivaste stadsdelarna i Malmö.

Hur ser hyresnivåerna ut i Västra Hamnen idag och hur tror du att de kommer utvecklas?

Karin Zetterström, Diligentia

– I området finns flera nyproducerade fastigheter som erbjuder lokaler av mycket god kvalitet. Det gör att intresset för att etablera sig i Västra Hamnen fortsatt är mycket stort. Topphyrorna i området ligger stabilt mellan 2 300-2 500 kr/kvm och år.

Caroline Fredberg, Briggen

– Västra Hamnen är ett av de områden i Malmö som har de högsta hyrorna, andra områden med liknande nivåer är Centrum och Hyllie. Detta beror dels på att läget är attraktivt, dels på att det är mycket hög standard på de kontor som byggs i området. Det har byggts mycket under en tid och det finns därför en viss överetablering, vilket ger en press på hyresnivåerna.

Hur ser ert bestånd ut i området?

Karin Zetterström, Uthyrare, Diligentia

Karin Zetterström, Uthyrare, Diligentia

Karin Zetterström, Diligentia

– Diligentia äger sedan år 2000 det område i hjärtat av Västra Hamnen som nu omvandlas till nya stadsdelen Masthusen, den första stadsdelen i Norden att hållbarhetscertifieras enligt BREEAM Communities. Redan idag arbetar runt 1 000 personer i Masthusen på företag som IBM, Eniro, IF och Telenor och utöver det går 500 elever i skolan i området. Vi har märkt ett starkt intresse för vårt nya kontorshus Masttorget 6, där bland andra Kronofogdemyndigheten, Softronic, Apoteket och Systembolaget har flyttat in. Previa knep den sista stora ytan och nu finns endast ca 300 kvm kvar för uthyrning.

Caroline Fredberg, Briggen

– Vi har för närvarande en fastighet i området, Fullriggaren Fyra, ett miljöprisat kontorshus på bra läge med enastående utsikt över havet. Här får varje medarbetare känslan av att vara just vid havet. Överst finns en penthouse-våning som nyttjas till kundträffar, affärsmöten eller annat. Det finns också en rymlig takterrass i västerläge för sköna sommarkvällar.

Varje kontorsplan har en flexibel planlösning och kan bestå av ett till tre kontor. Det är upp till varje kund att bestämma fördelningen mellan egna kontor och öppna kontorslandskap. Allt är nytt och fräscht och lokalbussen stannar just utanför porten.

Dessutom har huset vunnit första pris av Sweden Green Building Awards som bästa miljöbyggda kontor i Sverige 2012. För kunderna innebär detta en möjlighet till en arbetsplats med det bästa inomhusklimatet som både ökar produktiviteten och minskar sjukfrånvaron samtidigt som det håller nere energikostnaderna.

Vad har ni på gång i Västra Hamnen?

Karin Zetterström, Diligentia

– Det första nybyggda kontorshuset Masttorget 6, med ca 6 000 kvm kontor och ca

1 800 kvm butiker, service och restauranger, färdigställdes i december 2013. Huset ligger i anslutning till Malmös bästa ICA Maxi och Västra Hamnens nya torg, Masttorget, med plats för sociala aktiviteter och uteserveringar. Just nu pågår byggnationen av ytterligare två nya byggnader där den första kommer att stå klar under hösten 2014. Huset ska bland annat inrymma äldreboende, LSS-boende och ett gym som kommer att drivas av Fitness24Seven. Den andra byggnaden, med ca 60 bostäder i hyresrättsform och lokaler i markplan, kommer att vara färdig under våren 2015. Samtidigt anlägger vi också nya gator.

Caroline Fredberg, Briggen

– Vi planerar för ytterligare en kontorsfastighet med miljöprofil i samma område och med samma storlek som Fullriggaren Fyra. Även denna kommer ha en flexibel planlösning och kan bestå av ett till flera kontor. Även här är det upp till varje kund att bestämma fördelningen mellan egna kontor och öppna kontorslandskap.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter