fem frågor om uppsala

AB Uppsala kommuns Industrihus är en aktiv fastighetsägare i Uppsala. De besvarar frågor om bland annat vad för typ av lokaler som efterfrågas här och vad kan man göra för att locka ännu fler företag hit?

Hur stort är ert bestånd i Uppsala och vad har ni för typ av lokaler?

Helene Lindley, Industrihus

– Vårt fastighetsbestånd är ca 190 000 kvm och består av både industri- och kontorslokaler.

Vilken typ av lokaler efterfrågas mest och vilka företag vill etablera sig i Uppsala?

Helene Lindley, Industrihus

– Det finns ett stort behov av mindre industrilokaler, 100-200 kvm. Vi märker även en ökad efterfrågan på moderna och flexibla kontorslokaler. Uppsalas läge lockar både stora och små företag, det är även kopplat till en attraktiv bostadsmarknad i regionen.

Varför ska företag etablera sig i

Uppsala, vilka fördelar kan de dra nytta av?

Helene Lindley, Industrihus

– Uppsala är en dynamisk stad i en tillväxtregion med två universitet, vilket gör att det finns kompetent arbetskraft. Det finns goda pendlingsmöjligheter och bra transporter inom staden.

Uppsala är en spännande arena för både kunskap, kultur och affärer. Dessutom är hela världen inom räckhåll genom närheten till Arlanda.

Hur har Uppsala utvecklats genom åren och vad tycker ni bör förbätt-ras för att locka fler företag hit?

Helene Lindley, Industrihus

– Staden är idag en utpräglad tjänstestad, och en mer näringslivsorienterad stad som främjar nyföretagande. Life science har sedan länge en stark roll i Uppsala och fortsätter att växa.

För att locka hit fler företag behövs en utveckling av de samarbetsprojekt som finns mellan akademi, näringsliv och kommun för att synliggöra möjliga kanaler och nätverk för företag. Effektivisera stadsplane-

processen, påskynda handläggningstid för etableringsärenden och ta mer mark i anspråk för att möjliggöra nyetableringar.

Vad kan ni som fastighetsägare göra för att medverka till att Uppsala blir en hållbar och miljövänlig stad?

Helene Lindley, Industrihus

– Industrihus uppgift är att skapa tillväxt och utveckling för Uppsala genom att tillhandahålla rum att utvecklas i. Vi som miljöcertifierat fastighetsbolag arbetar redan med energioptimering på en hög nivå, men strävar hela tiden efter att bli ännu bättre samt att hjälpa våra hyresgäster att utvecklas miljömässigt och hållbart. Vi ska fortsätta vårt arbete med att utveckla klimat-

smarta fastigheter för medvetna företagare.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter