Fem frågor om trelleborg

Dagon är aktiv fastighetsägare i Trelleborg. Vad är det för ytor som efterfrågas här och vad kan man göra för att locka ännu fler företag hit? Uthyrare Magnus Schönhult ger sin syn på Trelleborg

Hur stort är ert bestånd i Trelle-borg och vad har ni för typ av lokaler?

Vi äger tre fastigheter, en kontorsfastighet på totalt 2 820 kvm och en industrifastighet på 2 410 kvm. Båda är fullt uthyrda. Sen är vi även ägare av en större bit mark i utkanten av västra Trelleborg.

Vilken typ av lokaler efterfrågas mest och vilka företag vill etablera sig i Trelleborg?

Kontorslokaler i skiftande storlekar. Jag upplever att större delen av företagen redan är etablerade i Trelleborg eller i kranskommunerna och söker nya lokaler på grund av ändrat lokalbehov.

Hur har Trelleborg utvecklats genom åren och vad tycker ni bör förbättras för att locka fler företag hit?

Trelleborg går framåt, både för företag men även boendemiljön förbättras. Staden har blivit mer öppen för förändringar, vilket är positivt. Däremot tycker jag att man borde marknadsföra sig bättre. De förutsättningarna man har längs kusten och hamnen borde utnyttjas bättre.

Varför ska företag etablera sig i Trelleborg, vilka fördelar kan de dra nytta av?

Trelleborg kommer närmare Malmö och kommunikationen förbättras nu med förlängningen av motorvägen och eventuella framtida pågatåg. Du har även en helt annan hyreskostnad i Trelleborg jämfört med Malmö.

Vad kan ni som fastighetsägare göra för att medverka till att Trelleborg blir en hållbar och miljövänlig stad?

– Vi som fastighetsägare har ett stort ansvar gällande miljön. En fungerande sophantering är en bit, men även att investera och förbättra våra fastigheter, vilket ska leda till minskat energibehov. Detta är något vi jobbar intensivt med.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter