Fem frågor om Täby

Köverns kontorshotell på Kanalvägen 15 i Täby. Bild: Klövern.

Köverns kontorshotell på Kanalvägen 15 i Täby. Bild: Klövern.

Vad kännetecknar Täby idag?

– Det råder en stor entreprenörsanda i Täby och här finns många nystartade företag. Vi har bra spridning med företag inom många olika branscher, vilket är positivt eftersom det gör Täby mindre konjunkturkänsligt. Vi får aldrig de riktiga topparna, men inte heller de djupaste dalarna. Företagandet domineras av små och medelstora företag.

Täby är en väldigt lokal marknad då många av de som arbetar här även är boende i kommunen.

Hur tror du att Täby kommer upplevas i framtiden?

– I Täby kommun har egentligen ingenting större byggts sedan slutet på 80-talet men i och med utvecklingen av både ”Nya” Täby centrum och nuvarande Täby Galoppfält kommer mycket att hända framöver. Det kommer ge många nya invånare, vilket i sin tur även medför många nya arbetstillfällen och småföretagare.

Helena Lindgren Gustavsson, affärsenhetschef för Täby, Klövern.

Helena Lindgren Gustavsson, affärsenhetschef för Täby, Klövern.

Hur ser ert bestånd ut i Täby?

– Klöverns fastighetsbestånd består mestadels av kontor, men även en del lager samt ett fåtal verkstadslokaler. Klövern har också många kontorshotell, inte i den bemärkelsen att de har gemensam reception osv, utan man hyr ett rum som man möblerar själv och så står Klövern för möbler i kök, konferensrum och andra allmänytor och sköter städningen där. Dessa kontorshotellrum är mycket eftertraktade.

Våra hyresgäster utgörs av allt från friskolor, omsorgsverksamhet till vanliga kontor för Arbetsförmedlingen, Kronofogdemyndigheten etc. Våra hyresgäster representerar nästan alla olika branscher.

Om man väl etablerat sin verksamhet i Täby brukar man bli kvar, även om man behöver flytta på grund av att man behöver en större eller mindre lokal. Det är en tendens vi ser tydligt. Om våra hyresgäster får andra behov och exempelvis behöver expandera, löser vi oftast detta lätt i samförstånd med hyresgästen inom vårt fastighetsbestånd. Många av våra hyresgäster har hyrt av oss i över 20 år, vilket är väldigt roligt och möjliggör en mer långvarig relation.

Vi upplever att det är stor efterfrågan på små lokaler, både vad gäller kontor och lager. På Enhagsvägen, på gränsen mot Danderyd, har vi dock en lite större lokal på 800 kvm kontor som är vakant idag. Här får man i princip en egen fastighet i två plan, med egen entré och en trevlig liten uteplats.

Vad har ni på gång i området?

– Klövern jobbar mycket med energieffektivisering och försöker minska energiförbrukningen i våra fastigheter. Just nu borrar vi för bergvärmeanläggningar och tar bort de sista oljepannorna. Vi har två fastigheter i Täby som är Green Building-klassificerade och har en förhoppning om att ytterligare fastigheter ska bli certifierade här framöver.

Vilka förbättringar skulle ni vilja se i Täby?

– Om man inte har en naturlig koppling till Täby sedan tidigare, t ex genom boende i kommunen, har Täby svårt att locka de riktigt stora företagsetableringarna. Det beror i huvudsak på att tunnelbana tyvärr ej finns för att att kunna erbjuda bra transport till och från jobbet. En utbyggd och moderniserad Roslagsbana kommer ej att tillgodose detta behov. Så bättre kommunikationer skulle vi önska oss. Ett ökat serviceutbud med framförallt fler restauranger står också högt på önskelistan.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter