Fem frågor om Sundbyberg

Robert Kull, Uthyrningsansvarig, Fastighets AB Förvaltaren, Pierre Lundgren, avdelningschef kommersiella lokaler & bostadsrätter, Wallenstam, och Thomas Sipos, Vice VD, Profi.

Robert Kull, Uthyrningsansvarig, Fastighets AB Förvaltaren, Pierre Lundgren, avdelningschef kommersiella lokaler & bostadsrätter, Wallenstam, och Thomas Sipos, Vice VD, Profi.

Hela Stockholm genomgår just nu en förändring av stadsstrukturen när staden utvidgas och växer i sidled. Här svarar tre fastighetsägare med stort bestånd i Sundbyberg på frågan om varför det är så bra att etablera sig i området.

Hur skulle du beskriva Sundbyberg?

Robert Kull, Förvaltaren

– Sundbyberg i sig är ett hett område, det hetaste norr om Stockholm vågar jag påstå…

Pierre Lundgren, Wallenstam

– Jag ser Sundbyberg som en växande, charmig, naturskön och trivsam småstad. Med en mycket god kollektivtrafik som tunnelbana, pendeltåg, bussar, tvärbana och närhet till flygplats, är Sundbyberg en väldigt attraktiv plats att bo och verka i.

Thomas Sipos, Profi

– En liten men snabbväxande, dynamisk och företagarvänlig stad som geografiskt ligger mycket strategiskt 10 minuter från Stockholm City. Samtidigt med närhet till natur och fritidsutbud.

Vad har företag att vinna på att etablera sig här?

Robert Kull, Förvaltaren

– Det är ett attraktivt etableringsområde som det är lätt att ta sig till. Här finns Sveriges bästa kommunikationsknut med Mälarbanan, tvärbanan, fjärrtåg, pendeltåg, bussar, tunnelbana, vägnät och Bromma Flygplats 3 km bort.

Pierre Lundgren, Wallenstam

– Trots att Sundbyberg till ytan är Sveriges minsta kommun finns det många företag i kommunen, och som företag är läget med närhet till storstad attraktivt samt att staden växer snabbt både när det gäller fler invånare och företagande.

Thomas Sipos, Profi

– Sundbyberg är en kommun som förstår företagande. Access till två flygplatser, tunnelbana, pendel & fjärrtåg. Konkurrenskraftiga hyror, bra utbud på service och restauranger samt attraktivt boende för personalen. Klusternytta med andra företag samt mycket god företagarkultur i kommunen. Detta har bl a SEB förstått som väljer att stanna i Rissne.

Vad har ni på gång i området?

Robert Kull, Förvaltaren

– Vi är med och bygger och planerar ett nytt område i Ursvik med 6 000 nya bostäder och kommersiella lokaler. Området kommer att öka Sundbybergs befolkning med 30 procent. Vi gör också stora renoveringar i centrala Sundbyberg och en del nyproduktion.

Pierre Lundgren, Wallenstam

– Vi utvecklar ett helt kvarter där vi bland annat bygger två nya höghus på 16 våningar som nu växer fram på platsen för den nedlagda bensinmacken mellan Tulegatan och Kolonivägen. Fastigheterna har ett spännande utseende med veckade balkongfasader i flätverk. I gatuplan bygger vi lokaler och vi strävar efter verksamheter som bidrar till att skapa en levande och attraktiv miljö runt torget. Gärna restauranger, caféer, attraktiva butiker och övrig närservice. I de övriga våningsplanen blir det 180 bostäder. Allt planeras att vara inflyttningsklart under 2014. I samband med nyproduktionen bygger vi om gårdsmiljön med helt ny markbeläggning, lekplatser, boulebana, grönska och samtliga befintliga fastigheter fasadrenoveras. Det pågår mycket i området.

Thomas Sipos, Profi

– Utöver aktiv förvaltning av våra kommersiella lokaler arbetar vi för närvarande med att utveckla 350 nya bostäder samt kontors- och handelsytor i direkt anslutning till Sundbybergs nya Stadshus.

Hur ser framtiden ut för Sundbyberg?

Robert Kull, Förvaltaren

– Vi ser en ökad efterfrågan på lokaler i Sundbyberg. Coop och Ica har flyttat sina huvudkontor hit och snart flyttar Swedbank in och Signalfabriken öppnar i centrum. Det finns inget annat likvärdigt område. Jag tror att den utvecklingen kommer att fortsätta. Järnvägen kommer att grävas ner och frigör då 40 000 kvm ny yta i centrum vilket gör framtiden milt utryckt intressant… Vi är fortfarande visionära och ledande i utvecklingen av Sundbyberg. Vi gör moderniseringar i de bästa lägena. Vi är nyfikna och vågar ta nya vägar.

Pierre Lundgren, Wallenstam

– Mycket ljus! Sundbyberg växer i dagsläget så det knakar och vi hoppas på att få vara med och utveckla staden.

Thomas Sipos, Profi

– Sundbybergs befolkning beräknas öka med 50% fram till år 2020. Det ställer stora krav på investeringar i både infrastruktur och boende. Kommunen arbetar föredömligt med visionen för det framtida Sundbyberg och förutsättningarna finns där för att möta tillväxten. Profi kommer även fortsättningsvis ta en aktiv roll som fastighetsägare för att vara del av utvecklingen.

Hur ser ert bestånd ut?

Robert Kull, Förvaltaren

– Fastighets AB Förvaltaren bildades 1947 med syfte att bygga nya bostäder med högre standard än de befintliga. Vi har byggt den moderna staden i årsringar med 50-, 60-, 70- och 80-talshus. På 70-talet började vi även att arbeta med kommersiella lokaler. I dag äger vi 115 000 kvadratmeter lokaler och har 600 kunder. Vi har allt från det lilla lagret till statligaverket till hyresgäster, från små kontor i portvaktshus till toppmoderna lokaler för de häftigaste företagen.

Pierre Lundgren, Wallenstam

– Vårt fastighetsbestånd är beläget i centrala Sundbyberg med en bra mix mellan kommersiella lokaler och bostäder, med närhet till service, restauranger, caféer och parker.

Thomas Sipos, Profi

– Vi har för närvarande knappt 40 000 kvm kontor, handel och lager i Sundbyberg och är intresserade av att investera mer här.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter