Fem frågor om Solna & Sundbyberg

Förvaltaren, Mengus, Balder och Peab är fyra aktiva fastighetsägare och fastighetsutvecklare i Solna och Sundbyberg. Vad är det för ytor som efterfrågas i dessa områden och vad kan man göra för att locka hit än fler företag?

Hur stort är ert bestånd i Solna resp. Sundbyberg och vad har ni för typ av lokaler?

Robert Kull, Förvaltaren

– Vi har ca 150 000 kvm i Sundbyberg centrum och norra Sundbyberg. I huvudsak har vi kontor men vi har även en del butiker och lager vid sidan av lokaler till komunal verksamhet.

Hansi Danroth, Mengus

– Vi äger Solnas två bästa kontorsfastigheter, Solna Gate och Solna One. De är värda ca 1,5 miljarder och innefattar ca 45 000 kvm kontor, men även servicefunktioner såsom t ex reception, konferens, restaurang, bistro, gym och varmgarage.

Ulf Båvendal, Peab

– Peabs roll som fastighetsutvecklare innebär att vi varken äger långsiktigt eller förvaltar något bestånd. Projektfastigheter har i de flesta fall en förutbestämd sluttagare då projektet startas.

Stefan Gustafsson, Fastighets AB Balder

– I Solna äger vi två fastigheter om ca

15 000 kvm och i Sundbyberg har vi en fastighet som är 9 000 kvm. Fastigheterna består till största delen av kontorslokaler.

Vilken typ av lokaler efterfrågas mest och vilka företag vill etablera sig i Solna resp. Sundbyberg?

Robert Kull, Förvaltaren

– Sundbyberg är en av landets mest företagsvänliga kommuner. Med sin närhet och ett aktivt arbete med näringslivsfrågor blir Sundbyberg företagens självklara val. Staden är en bra etableringsort för små och stora företag. För närvarande finns över

3 000 företag i staden, det talar för sig självt!

Hansi Danroth, Mengus

– Vi får förfrågningar på allt från mindre lokaler till över 10 000 kvm. Just nu har vi flera dialoger kring 2 000 – 3 000 kvm och 5 000 –

6 000, men även 8 000 kvm. Vi har de senaste åren hyrt ut flera lokaler till främst utländska företag. Det är i första hand nordiska försäljningskontor för amerikanska företag. Flera av dem är världsledande läkemedelsbolag. De har höga krav på arbetsmiljö, men även säkerhet och service - något som Solna Gate och Solna One kan erbjuda.

Ulf Båvendal, Peab

– Typ av lokaler som efterfrågas i Solna är mycket varierat, men gemensamt för de som söker är att de värdesätter kommunikationsläget. Närheten till Stockholms innerstad, Arlanda och Bromma flygplatser samt även närhet till rekreation är avgörande.

Stefan Gustafsson, Fastighets AB Balder

– Det är kontorslokaler som efterfrågas mest. De flesta som söker nya etableringar i området verkar främst inom tjänstesektorn, teknik och kommunikation.

Varför ska företag etablera sig i

Solna resp. Sundbyberg, vilka fördelar kan de dra nytta av?

Robert Kull, Förvaltaren

– Sundbyberg är en av landets kommunikationstätaste kommuner; två tunnelbanelinjer med fem stationer, pendeltåg, fjärrtåg, tvärbanna (snart) och ett antal busslinjer gör att tidsavståndet till city varierar mellan 5 och 20 minuter beroende på färdsätt. Sundbybergs centrala läge innebär också att vi ligger nära regionens och landets största koncentration av arbetsplatser och service.

Hansi Danroth, Mengus

– Det är smart och rationellt att välja Solna. Solna är så nära Stockholm man kan komma utan att hamna i Stockholm. Sveriges närmaste förort är också Sveriges bästa kommun för företag enligt Svenskt Näringsliv. Solna ligger utanför köerna och biltullarna med skyltläge mot E4, mellan Stockholm och de båda flygplatserna Bromma samt Arlanda. De bästa kontorshusen i regionen finns i just Solna. Stora rationella kontorsytor med fullservice och parkering. Solna ligger strategiskt bäst till i regionen för den som rör sig i jobbet och reser i tjänsten då man snabbt kommer ut på de stora trafiklederna. Dessutom erbjuder Solna goda grannar oavsett bransch, eftersom de ledande internationella företagen valt just Solna.

Ulf Båvendal, Peab

– Solna är ett av stockholmsregionens allra starkaste tillväxtområden, vilket innebär att utbudet av handel och service hela tiden förbättras. Att detta finns är ofta ett starkt krav från personalen när företag internt skall förankra en flytt hit från innerstaden. Den stora mängden företag i sig skapar dessutom en alltmer dynamisk miljö med fler spontana möten där nya idéer kan formas.

Stefan Gustafsson, Fastighets AB Balder

– Både Solna och Sundbyberg ligger strategiskt placerade i regionen. Det är nära till Stockholm stad med bra kommunikationer och ett stort plus för närheten till E4:an. Här hittar man även en fördelaktig hyresnivå.

Hur har Solna resp. Sundbyberg utvecklats genom åren och vad tycker ni bör förbättras för att locka fler företag till dessa områden?

Robert Kull, Förvaltaren

– Utvecklingen har varit enorm här i Sundbyberg, se på utvecklingen runt stadskärnan!

Staden bör fortsätta lyssna till behov och önskemål från näringslivet och andra nyckel-

organisationer, utveckla samarbeten och dialogen med företag, erbjuda kommunal service och stödkompetens och förtäta och komprimera företagsbeståndet i kommunen.

Hansi Danroth, Mengus

– Solna har gjort allt rätt och fortsätter att imponera! Solna Centrum, Solna Strand, Solna Business Park, Frösunda, nya Karolinska och nya Arenastaden för att nämna några lägen. Trafiksituationen gör att man snabbt kommer ut på de stora lederna och Solna ligger strategiskt för både de som bor söder och norr om Stockholm. T-bana, pendel, flygbussar, massor av lokalbussar samt Upptåget till Arlanda från Solna Station, dit snart även Tvärbanan kommer för att ytterligare säkerställa förstklassiga allmänna färdmedel.

Ulf Båvendal, Peab

– Främst Solna har haft en stark utveckling delvis till följd av sitt läge vid E4:an direkt norr om en storstad med stora infrastrukturproblem. Det är också just infrastrukturen som måste förbättras, även inom Solna, för att klara en framtida tillväxt. Tvärbanan i all ära, men det kommer att krävas tunnelbana istället för spårvagnar till de stora tillväxtcentra som Karolinska och Arena-staden är exempel på.

Stefan Gustafsson, Fastighets AB Balder

– Vi ser en stor utvecklingspotential i kommunerna. Både Solna och Sundbyberg har genomgått en stor förändring de senaste åren genom bland annat nybyggnation av såväl bostäder som kommersiella fastighet-er. Vi tror att man bör utveckla kommuni-kationerna ytterligare. Tvärbanan är ett stort steg framåt men det bör satsas på den ordinarie kollektivtrafiken och även underlätta för biltrafiken. Tillväxtprognosen för Solna och Sundbyberg är positiv vilket förutsätter att väl fungerande kommunikationer måste finnas för att inte bromsa utvecklingen.

Vad kan ni som fastighetsägare göra för att medverka till att Solna resp. Sundbyberg blir ett hållbart och miljövänligt område?

Robert Kull, Förvaltaren

– Vi arbetar aktivt för att bidra till en bättre miljö. Både interna och externa insatser görs för att minska vår miljöpåverkan.

Det kan handla om att spara el och papper på kontoret, att ställa miljökrav vid inköp och upphandling, använda miljövänliga fordon vid våra transporter, möjliggöra avfallssortering

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter