Fem frågor om Solna

Fabeges fastighet Scandinavian Office Building. Bild: Tenjin Visual

Fabeges fastighet Scandinavian Office Building. Bild: Tenjin Visual

Vad kännetecknar Solna idag?

Lena Holmström, Fabege

– Solna är en otroligt expansiv kommun. Här har det hänt mycket under många år, och just nu byggs det mer än någonsin. Inte bara kontor och handel utan även många bostäder.

Solna är en näringslivsvänlig kommun där man hittar otroligt många företag.

Kommunikationerna via kollektivtrafik är fantastiska. Från Solna station går pendeltåget redan i dag åtta gånger i timmen, varav två gånger till Arlanda. Från Solna Business Park kan du ta tunnelbana, pendeltåg och från och med oktober även Tvärbanan. 2014 kommer Tvärbanan också stanna i Arenastaden. När Citybanan är klar 2017 kommer du kunna gå på i Arenastaden och åka in till T-centralen på sex minuter, där kommer alla möjligheter till byten finnas.

Förutom det citynära läget finns även gröna omgivningar med allt från den fantastiska Hagaparken till flertalet sjöar.

Fredrik Lantz, Uthyrare, Skanska Fastigheter

Fredrik Lantz, Uthyrare, Skanska Fastigheter

Fredrik Lantz, Skanska Fastigheter

– Solna är redan idag en attraktiv kommun för både boende och företag. Just nu pågår många stora stadsutvecklingsprojekt som berör Solna samtidigt, Solna Centrum, Nya Karolinska, Arenastaden, Ingenting och ny sträckning av tvärbanan. Även om det stundtals blir lite svårt att komma fram tycker jag att det skapar en känsla av en stad i förändring, en stad som bubblar och vill utvecklas.

Olle Forsberg, NCC

– Bilden av Solna är en näringslivsvänlig kommun där företag trivs. En geografiskt central placering bidrar till attraktionskraften för både boende och företag. Läget skapar även svårigheter, infrastrukturen med gator och vägar samt spår är högexploaterad.

Hur tror du att Solna kommer upplevas i framtiden?

Lena Holmström, Fabege

– Stockholms innerstad kommer växa alltmer utåt och Solna kommer därmed successivt bli en del av innerstadsområdet.

Fabege utvecklar Arenastaden till en komplett stadsdel. Här ska allt du förväntar dig i en innerstad finnas med citypuls, täthet och känslan av att det händer saker. I Arenastaden kommer du att hitta Friends Arena, Quality Hotel Friends, shoppingcentret Mall of Scandinavia, ett stort restaurangutbud, bostäder och kontor. Här ska det inom några år arbeta över 30 000 personer, jämfört med dagens ca 13 000 personer.

Bra shopping och möjlighet att uträtta ärenden på lunchen erbjuds i Mall of Scandinavia som blir norra Europas största shoppingcenter. Förutom det stora utbudet av butiker kommer restauranger med en yta av ca 10 000 kvm att erbjuda spännande mat av hög klass. Idag finns redan många restauranger i området.

Fredrik Lantz, Skanska Fastigheter

– Jag tror att Solna i framtiden kommer att upplevas ännu mer attraktivt än idag. När de nya stadsutvecklingsprojekten har kommit på plats kommer stadsdelarna och kopplingarna emellan dem göra att den som bor eller är verksam i Solna får upp ögonen för de många spännande guldkorn hemmaplan kan erbjuda.

Olle Forsberg, Fastighetsutvecklare, NCC Poperty Development

Olle Forsberg, Fastighetsutvecklare, NCC Poperty Development

Olle Forsberg, NCC

– Som en del av Stockholms Stad. Solna och Stockholm kommer att vara sammanbyggda och uppfattas av befolkning och besökare som en helhet. Området kommer således fortsättningsvis att vara attraktivt.

Hur ser ert bestånd ut i Solna?

Lena Holmström, Fabege

– Fabege är Solnas största fastighetsägare när det gäller kommersiella lokaler. Vi äger 37 procent av alla kommersiella fastigheter och till ytan utgör vårt bestånd drygt

500 000 kvm, mestadels kontor. Våra huvudområden i Solna är Arenastaden och Solna Business Park. I Arenastaden äger vi i princip alla kommersiella lokaler. I våra befintliga byggnader har vi relativt få vakanser.

Vi har lyckats med att få många starka varumärken att etablera sig hos oss, vilket vi är väldigt glada över. Under det senaste året har t ex Vattenfall, Carlsberg och Apotekets huvudkontor flyttat till Arenastaden. I Solna Business Park har vi bland annat ICAs och Coops huvudkontor som hyresgäster.

Fredrik Lantz, Skanska Fastigheter

– Just nu jobbar vi med utvecklingen av Ingenting, en helt ny stadsdel i södra Solna, nära Västra Skogens tunnelbanestation. SÄPO är redan på plats här och i full färd med att flytta in i sitt nya huvudkontor. Vi planerar bygga ytterligare två kontorshus i området. Det är den ca 14 000 kvm stora Kompositören och den ca 3 000 kvm stora Illustratören som med sina innergårdar, takterrasser och balkonger kommer att erbjuda företag en unik arbetsmiljö intill det vackra Ektorget, en plats som vi är stolta över att ha vunnit Solna Stadsmiljöpris år 2012 för. I den kulturminnesmärkta gula funkistegelbyggnaden som tronar på en kulle i området kommer den prisbelönte TV-kocken Fredrik Eriksson, som idag bl a driver Långbro Värdshus, hösten 2014 slå upp portarna till sin nya restaurangsatsning. Tillsammans med ett nytt hotell fylls huset med ett innehåll som verkligen kommer att bidra till Solnas attraktivitet.

Olle Forsberg, NCC

– Beståndet består av fastigheterna vid Järva Krog där koncernens huvudkontor och regionala verksamheter har sin bas. Här har vi cirka 1 000 arbetsplatser.

Vad har ni på gång i området?

Lena Holmström, Uthyrare, Fabge

Lena Holmström, Uthyrare, Fabge

Lena Holmström, Fabege

– I Arenastaden jobbar vi mycket med projekt och bygger nya fastigheter. Just nu arbetar vi med Kvarteret Uarda 1 på Evenemangsgatan 17 och Evenemangsgatan 23. En fastighet där den första byggnaden är färdigställd och där vi planerar att bygga två till. De tre byggnaderna kommer tillsammans utgöra ca 69 000 kvm. I den första finns en vakans på 1 000 kvm. Halva byggnaden nummer två ska Svenska spel hyra, för resterande ytor har vi intressenter som vi för diskussioner med.

Dessutom påbörjar vi Fabeges största satsning - Scandinavian Office Building - framtidens kontor som byggs ovanpå Mall of Scandinavia med en yta (42 000 kvm) och höjd i paritet med de fem Hötorgsskraporna.

När vi är klara med Uarda 1 och Scandinavian Office Building har vi ytterligare ca 200 000 kvm byggrätter, så projektportföljen är stor.

Fredrik Lantz, Skanska Fastigheter

– Vi kikar på flera olika kontorsprojekt i Solna. Det är lite för tidigt att berätta detaljer om dem, men gemensamt för dem är att vi som projektutvecklare och stadsutvecklare tror på tanken att erbjuda varierade och unika miljöer i staden, en levande stad där boende och arbetsplatser binds samman.

Olle Forsberg, NCC

– En fullständig omvandling av den bebyggelse som nu finns på fastigheterna vid Järva Krog. Äldre kontorsbebyggelse ersätts av moderna arbetsmiljöer utformade för framtiden. Befintliga parkeringsanläggningar ovan jord ersätts med verksamhetslokaler, och ny parkering anlägges i bergrum.

Vilka förbättringar skulle ni vilja se i Solna?

Lena Holmström, Fabege

– Vi ser mycket fram emot den dag då trafikarbetena kring Solna blir klara. Då menar vi bland annat Norra länken, att allt kring Tvärbanan färdigställs och att E18 flyttas. Då kommer trafiken flyta mycket bättre.

Fredrik Lantz, Skanska Fastigheter

– Självklart är biltrafiken stundtals ett problem i Solna, men jag har samtidigt förståelse för att det är svårt att skapa ökade kapaciteter för biltrafik. Vi på Skanska jobbar i alla våra projekt för att bidra till en grönare och mer hållbar stadsutveckling och ser tydligt hur våra kunder efterfrågar mer och mer smarta och säkra lösningar för de medarbetare som reser med cykel. Jag tror att större satsningar på riktigt bra cykelvägar, både för pendlare samt resande inom Solna kan bidra starkt positivt till den totala framkomligheten och därmed till människors livskvalitet.

Olle Forsberg, NCC

– Solna skulle kunna förbättra de allmänna kommunikationerna, främst i öst-västlig riktning. Här är hög belastning av biltrafik som på olika sätt försöker undvika vägtullarna vid Stockholms Stads gräns. Stor del av trafiken i öst-västlig riktning tar vägen via Solna. Köbildningar är därför ibland ett faktum. Vi skulle således vilja se regionala satsningar på allmänna kommunikationer.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter