Fem frågor om Sollentuna – Till Pierre Lungdren på Wallenstam AB

Vad har ni för vakanta ytor i Sollentuna? (Nämn gärna lite om ert totala bestånd där och vilken typ av lokaler ni har.)

- Förutom de nyproducerade lokalerna som ligger på Tusbystråket så har vi även några lediga lokaler i vårt kvarter Traktören. Totalytan är drygt 4000 kvm.

Vad ligger hyresnivåerna på i området för kontor, butiker respektive lager och vad tror du om hyresutvecklingen framöver?

- I de nyproducerade lokalerna kommer hyrorna att ligga på 1800-2500 kronor per kvadratmeter och år. I de befintliga lokalerna ligger hyrorna på 1000 kronor och uppåt beroende på typ av lokal samt verksamhet. Vi arbetar förstås för att attraktiviteten i området ständigt ska utvecklas och därmed efterfrågan. Utvecklingen av Tusbystråket är ett led i detta arbete.

Varför ska företag etablera sig i Sollentuna? (Vilka fördelar kan de dra nytta av?)

- Sollentuna är en attraktiv kommun för företag med bra kommunikationer både till city och till flygplatsen. Förhoppningen är att satsningen på Tusbystråket ska bli glädjande för dem som bor och verkar i området. Det ska bli ett levande stråk med attraktiva butiker, kaféer och kontor.

Hur skulle du beskriva Sollentuna?

Sollentuna har ett utmärkt läge mellan Arlanda och Stockholm. Ett starkt näringsliv bidrar till att göra Sollentuna till en av de mest expansiva kommunerna i Stockholm. Vilket i sin tur attraherar både de som söker ny bostad och företagare som vill etablera sig. Sollentuna är en kommun som vi länge velat arbeta i, och som vi tror står inför en spännande utveckling. Att vi sedan ett par år tillbaka fått möjlighet att etablera oss i Sollentuna är vi därför väldigt glada över.

Vad har ni på gång? (Nybyggnation, ombyggnad, renoveringar ...)

- De nybyggda lokalerna blir färdiga för inflyttning i höst och de befintliga lokalerna anpassar vi allt eftersom de blir uthyrda. Vi bedriver också en hel del moderniseringsarbeten i området i övrigt, t ex i bostadsområdet. Vi tycker om att verka i kommunen och vi ser fram emot att få vara en del av Sollentunas utveckling.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter