Fem frågor om Sollentuna till Amanda Jensen på Bonnier Fastigheter.

- Vad har ni för vakanta ytor i Sollentuna? (Nämn gärna lite om ert totala bestånd där och vilken typ av lokaler ni har.)

Vi äger en handels- och kontorsfastighet i Häggvik med K-Rauta och Willys som största hyresgäster.

- Vad ligger hyresnivåerna på i området för kontor, butiker respektive lager och vad tror du om hyresutvecklingen framöver?

I Häggvik, där vi har vår fastighet, är efterfrågan och hyresnivåerna relativt låga medan vi ser bra nivåer och ett stort intresse för att etablera butiker i området vilket vi tror kommer påverka hyrorna på sikt.

- Varför ska företag etablera sig i Sollentuna? (Vilka fördelar kan de dra nytta av?)

Det är ett väldigt starkt handelsläge med mycket folk som passerar och många som bor i närområdet.

- Hur skulle du beskriva Sollentuna?

Sollentuna är en expansiv och framåtsträvande kommun med stora möjligheter.

- Vad har ni på gång? (Nybyggnation, ombyggnad, renoveringar ...)

Tillsammans med våra hyresgäster arbetar vi med att utveckla vår fastighet till en tidsenlig och attraktiv handelsplats. Fastigheten har ett väldigt bra skyltläge mot E4 och Häggviksleden som vi vill ta tillvara på.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter