Fem frågor om Sollentuna

Tusbystråket, en del av Wallenstams fastighet i centrala Sollentuna.  Bild: Stadion Arkitekter AB

Tusbystråket, en del av Wallenstams fastighet i centrala Sollentuna. Bild: Stadion Arkitekter AB

Vad kännetecknar Sollentuna idag?

Pauline Hensley, Valad

– Sollentuna är en attraktiv kommun för företagande och ligger i topp hos Svenskt Näringslivs rankning av lokalt företagsklimat. Kommunen har ett perfekt läge mellan Stockholm city och Arlanda, kommunikationerna är bra och det finns ett stort utbud av service.

Joakim Gillman, Wallenstam

– Sollentuna präglas idag av många entusiastiska företagare med god entreprenörs-anda, ständigt växande handelsplatser samt fina naturområden och många olika kulturaktiviteter.

I och med att kommunen växer hela tiden så kommer den pågående stadsomvandlingen av de centrala delarna att ge en ny spännande karaktär av Sollentuna.

Norrvikens Företagspark, en av Valads  fastigheter i Sollentuna. Bild:  Pixprovider

Norrvikens Företagspark, en av Valads fastigheter i Sollentuna. Bild: Pixprovider

Hur tror du att Sollentuna kommer upplevas i framtiden?

Pauline Hensley, Valad

– Det är en expansiv kommun där det satsas på att bygga bostäder och utveckla den kommunala servicen. Sollentuna har därför goda förutsättningar att fortsätta vara en attraktiv kommun både ur ett boende- och företagarperspektiv.

Joakim Gillman, Wallenstam

– Jag tror att det redan positiva företagsklimatet kommer fortsätta att attrahera nya företagare att etablera verksamheter i kommunen.

Det geografiska läget med närhet till flera fina naturområden kommer med all sannolikhet innebära att vi ser fler människor här som vill ta del de olika fritidsaktiviteter Sollentuna kan erbjuda, t ex i Rösjöområdet. Tror att Sollentuna även i framtiden kommer att upplevas som en trevlig kommun att bo och arbeta i tack vare en bra mix av shopping/arbete/rekreation.

Pauline Hensley,  Letting Coordinator, Valad

Pauline Hensley, Letting Coordinator, Valad

Hur ser ert bestånd ut i Sollentuna?

Pauline Hensley, Valad

– Valad erbjuder flexibla kontorslokaler i bra lägen nära kommunikationer. I Sollentuna har vi hyreslediga lokaler i bland annat Norrvikens Företagspark, Sollentuna Centrum samt Breddens Industriområde intill InfraCity.

Joakim Gillman, Wallenstam

– Vår fastighet består av ett helt kvarter med adresserna Malmvägen, Tingsvägen, Tusbystråket och Oppegårdsstråket. Fastigheten är belägen centralt i Sollentuna med goda kommunikationer och ett stort serviceutbud.

Joakim Gillman, Uthyrare, Wallenstam

Joakim Gillman, Uthyrare, Wallenstam

Vad har ni på gång i området?

Pauline Hensley, Valad

– Vi har fått en allt större efterfrågan på lokaler från offentlig verksamhet och skolor. I dagsläget anpassar därför Valad flera ytor för nyttjande av denna typ av verksamhet.

Joakim Gillman, Wallenstam

– Fastigheten genomgår en rejäl ansiktslyftning såsom fasadrenovering, nya balkongfronter och ett omfattande markarbete. Dessutom arbetar vi med att hyra ut de sista butikslokalerna på Tusbystråket och på Tingsvägen etableras snart en ny stor livsmedelsbutik som blir ett bra tillskott för området.

Vilka förbättringar skulle ni vilja se i Sollentuna?

Pauline Hensley, Valad

– För Sollentuna liksom många andra kommuner är det viktigt att erbjuda bra boendemöjligheter och ett bra serviceutbud för att fortsätta en positiv utveckling. Det är även viktigt för kommunen att fortsätta utveckla infrastrukturen då antalet invånare och besökare i Sollentuna stiger.

Joakim Gillman, Wallenstam

– Ett utökat samarbete och erfarenhetsutbyte mellan de olika fastighetsägarna i kommunen skulle innebära större möjligheter att tillgodose behoven för nya och befintliga aktörer när de ska etablera sina verksamheter i Sollentuna.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter