fem frågor om landskrona

Svenska Hus är en aktiv fastighetsägare i Landskrona och svarar på frågor om vilken typ av lokaler som efterfrågas här och vad man kan göra för att locka ännu fler företag hit?

Hur stort är ert bestånd i Lands-krona och vad har ni för typ av lokaler?

Lars Jeppsson, Svenska Hus

– Vårt bestånd i Landskrona består av ca 19 000 kvm kommersiell yta och ca 900 lägenheter i varierande storlek. När det gäller lokaler har vi en bra mix av industri, lager, kontor och butikslokaler.

Vilken typ av lokaler efterfrågas mest och vilka företag vill etablera sig i Landskrona?

Lars Jeppsson, Svenska Hus

– Störst efterfrågan har vi på kombilokaler bestående av lager/produktion med en mindre kontorsyta i anslutning till denna, men det är även bra tryck på butikslokaler i centralt läge. Bland företag som vill etablera sig i Landskrona märks bl a installationsfirmor av olika slag, bilrelaterade företag, företag inom vård och omsorg samt utbildningsverksamheter.

Varför ska företag etablera sig i Landskrona, vilka fördelar kan de

dra nytta av?

Lars Jeppsson, Svenska Hus

– Landskronas relativt stora mängd invandrare skapar en gynnsam marknad för utbildningsverksamhet och ökad inflyttning ger även företag inom vård och omsorg ett uppsving. För industrin har etableringen av DSV samt Öresundsvarvets expansionsplaner satt Landskrona på kartan. Många företag i övriga Öresundsregionen har nu fått upp ögonen för stadens ypperliga läge och framtidstro.

Hur har Landskrona utvecklats genom åren och vad tycker ni bör förbättras för att locka fler företag hit?

Lars Jeppsson, Svenska Hus

– Landskrona har ”rest sig upp på knä” efter att tidigare har ”legat ner” och staden har alla förutsättningar att så småningom komma på fötter igen och då blicka ut över ett välmående företagslandskap och ett fungerande centrum. Vi ska fortsätta sprida Landskronas positiva framtidstro i Öresundsregionen för att locka till oss fler etablerade företag. Väl fungerande turism kan vara ett sätt att nå dem, evenemang ett annat. Samtidigt måste arbetet med säkerhet och trygghet fortsätta med oförändrad kraft.

Vad kan ni som fastighetsägare göra för att medverka till att Lands-krona blir en hållbar och miljövänlig stad?

Lars Jeppsson, Svenska Hus

– Svenska Hus mål som fastighetsägare är att äga och långsiktigt förvalta våra fastigheter. Vi utvecklar och underhåller fastigheterna med sunda material. Vi köper grön el och vi arbetar aktivt med energioptimering.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter