Fem frågor om Kista

SveaReal, Nordic PM och Areim är aktiva på dagens lokalmarknad i Kista. Här beskriver de vad som kännetecknar området, hyresnivåerna och besvarar frågor om vad de själva har på gång i Kista.

Vad kännetecknar Kista idag?

Kajsa Van Daijk, SveaReal

– Kista Science City kännetecknas av framåtanda och entreprenörskap. Stadsdelen har under åren fått ett högt anseende både i Sverige och internationellt vilket lockar hög kompetens inom främst informations- och kommunikationsteknologi (ICT). Här verkar både stora globala företag och innovativa småföretag tillsammans med KTH och Stockholms Universitet som alla bidrar till att göra Kista till den levande vetenskapsstad den är idag. Kista växer varje år med nya bostäder och fler arbetsplatser vilket förstärker den dynamiska blandningen och den urbana känslan i området.

Man ska inte heller glömma de goda kommunikationerna in till Stockholm city samt att en av Sveriges största gallerior finns just här.

Markus Gahnfelt, Leasing, Nordic PM

Markus Gahnfelt, Leasing, Nordic PM

Markus Gahnfelt, Nordic PM

– Kista fungerar i dag som det utan jämförelser största och viktigaste klustret för ICT- företag (Information and Communications Tehchnology) i Norden. Dess betydelse understryks av det faktum att här återfinns den största koncentrationen av kontor i Stockholm utanför tullarna, och att cirka 10 000 företag är etablerade i området. Kista känns därför mycket vitalt och en hel del spännande nytt i fastighetsväg har producerats här på senare tid.

Det finns mycket som talar för etableringar i området, inte minst ur service och kommunikationssynpunkt – närheten till E4 och E18, tunnelbanan, Bromma och Arlanda, Kista Galleria, samt hotell och konferenser gör sitt till.

Peter Kvarfordt, Areim

– I Kista finns ungefär 43 000 arbetsplatser, 8 000 utbildningsplatser (KTH och Stockholms Universitet) samt 3 000 forskar- och lärartjänster inom en mängd olika sektorer, den mest dominerande är fortfarande ICT-sektorn.

Infrastrukturen är väl utbyggd med tunnelbana, pendeltåg, bussar, nya E18, nya tillfartsvägar norr ifrån och kommande tvärbana.

Närheten till Kista Galleria, en av Stockholms största, gör att anställda enkelt kan utföra sina inköp i anslutning till sin arbetsdag. Kistamässan och Viktoria hotell har gjort Kista till ett starkt mässområde.

Allt detta gör att Kista är en av Sveriges mest företagsexpansiva och kunskapsintensiva campus, ett företagsområde att lyckas i för kunskapsintesiva företag.

Hur tror du att Kista kommer upplevas i framtiden?

Kajsa Van Daijk, Förvaltningschef, SveaReal

Kajsa Van Daijk, Förvaltningschef, SveaReal

Kajsa Van Daijk, SveaReal

– Kista kommer framöver att ytterligare förstärka sin position som en plats för människor att verka och leva i. ICT-företagen kommer fortsatt att ha Kista som förstahandsval, men även fler branscher kommer att välja att etablera sig här. Vi har redan idag sett en inflyttning av konsultbolag och generellt sett en större branschbredd. Den stora utbyggnaden av bostäder kommer att påverka området positivt och förstärka stadskänslan med mer liv och rörelse. Detta är en naturlig utveckling inte minst med tanke på satsningen som görs med ytterligare ett kommunikationsalternativ i form av tvärbanan som kommer att vara utbyggd till Kista under 2018 - ett komplement till befintliga alternativ som tunnelbana, pendeltåg och buss. Kort sagt, Kista kommer i framtiden att vara en aktiv stad i staden med närhet till allt!

Markus Gahnfelt, Nordic PM

– Bilden av Kista som Sveriges Silicon Valley kommer troligen att befästas än mer och prägla folks uppfattning om området. Men jag tror även att eftervärldens analys av Kista kommer ge vid handen hur väl det långsiktiga byggandet fallit ut. När exempelvis Vällingby planerades i början av 50-talet med visionen om ABC-staden (Arbete, Bostäder och Centrum) så genomfördes det aldrig fullt ut, men här i Kista har vi alla beståndsdelarna fullt utbyggda.

Peter Kvarfordt, Areim

– Kista kommer att fortsätta att växa både på kontorssidan och bostadssidan. Kista kommer att attrahera fler företag från till exempel branscher kopplade till handel, forkning och utbildning.

Hur ser hyresnivåerna ut i Kista idag och hur tror du att de kommer utvecklas?

Kajsa Van Daijk, SveaReal

– Hyrorna i Kista ligger idag mellan ca

1 500 och 2 800 kr/kvm och år. Det finns ett stort spann av olika typer av fastigheter från olika tidsperioder med varierande standard vilket gör prisskillnaden så pass stor. Hyresnivåerna har varit väldigt stabila under en lång period men kan komma att stiga fram-över då fler kontor byggs om till modern standard i takt med att efterfrågan ökar.

Markus Gahnfelt, Nordic PM

– De höga hyresnivåerna inne i city leder redan nu till en rörelse där såväl privata företag som offentliga förvaltningar omlokaliserar i sin jakt för att kapa kostnader. Det kommer troligen att fortsätta och jag håller det därför inte för otroligt att hyresnivåerna därmed ökar även i Kista över tid. Dock är vakansgraden i Kista relativt hög i nuläget och konkurrensen därmed hård. Detta påverkar givetvis förväntningarna på kortare sikt.

Peter Kvarfordt, Uthyrare, Areim

Peter Kvarfordt, Uthyrare, Areim

Peter Kvarfordt, Areim

– Idag är det ganska stor spridning på nivåerna beroende på produkt och läge. Kunderna efterfrågar högre standard på lokalerna vilket kommer att medföra att nivåer kommer att gå upp. I vårt bestånd har vi bashyror från ca 1 800 kr/kvm/år till ca 2 800 kr/kvm/år.

Hur ser ert bestånd ut i området?

Kajsa Van Daijk, SveaReal

– SveaReal äger och förvaltar tre större kontorsfastigheter om totalt ca 120 000 kvm i Kista Science City varav en är fullt uthyrd. Byggnaderna är centralt belägna i området med gångavstånd till tunnelbanan, pendeltåg och Kista Galleria.

Markus Gahnfelt, Nordic PM

– För vår kund Nordikas räkning jobbar vi för närvarande med fastigheten Electra Building på Isafjordsgatan 30-32 i centrala Kista, där vi kan erbjuda synnerligen yteffektiva kontorslokaler i spannet mellan 130 – 4 200 kvm. Dessutom har vi uthyrningsansvar för Aura Building på Kottbygatan 5-7 i Norra Kista, där de lediga lokalerna, som är mellan 200 – 3 200 kvm, håller en mycket attraktiv prisbild.

Peter Kvarfordt, Areim

– Areim har ca 80 000 kvm kontor i området fördelat i fyra fastigheter. Tre är fullt uthyrda och i Kista One har vi ca 10 000 kvm ledigt.

Vad har ni på gång i Kista?

Kajsa Van Daijk, SveaReal

– Vi arbetar aktivt med att utveckla våra fastigheter och bemöta våra kunders behov. Under 2013 påbörjades ett större projekt med fastigheten Borgarfjord 2 där vi totalrenoverar hela våningsplan. Vi har redan flera nya hyresgäster som flyttar in i de toppmoderna lokalerna. I en av våra fastigheter har vi även inlett ett nytt spännande imageprojekt som kommer att förhöja upplevelsen av byggnaden ytterliggare.

Markus Gahnfelt, Nordic PM

– I Electra Building öppnar vi i dagarna ett platskontor för att stärka engagemang och närvaro och få bättre förutsättningar att ta vara på möjligheterna på plats och ställe. I Aura Building genomförs för närvarande en allmän uppfräschning av allmänna ytor; entréer mm. Parallellt med detta påbörjas arbeten med att genomföra en planändring för att öka möjliga användningsområden av fastigheten. Vi har hyrt ut närmare halva fastigheten till en utbildningsanordnare och för nu även diskussioner med andra typer av hyresgäster.

Peter Kvarfordt, Areim

– Areim håller på att slutföra vårt projekt Kista One med ca 10 000 kvm totalrenoverade kontorsytor kvar att hyra ut och med bästa läge nära tunnelbana och Kista Galleria.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter