Fem frågor om Köpenhamn

Kalvebod Brygge  och Atrium Havneholmen Bild: Norrporten

Kalvebod Brygge och Atrium Havneholmen Bild: Norrporten

Köpenhamn lockar flera svenska aktörer. Här beskriver två av dem, Briggen och Norrporten, skillnader och möjligheter och hur framtiden ser ut.

Hur skulle du beskriva Köpenhamn ur ett företagarperspektiv?

Gunnar Östenson, VD, Briggen

Gunnar Östenson, VD, Briggen

Gunnar Östenson, Briggen

– Det är en huvudstadsregion med 1,8 miljoner människor med den köpkraft och företagsverksamhet som följer av det. Här finns den politiska och finansiella makten i Danmark.

Bo Henriksson, Norrporten

– Man brukar ju säga att danskarna är handelsmän och affärsmän. Det stämmer. Det är en dynamisk stad som har ett starkt företagsklimat. Som i alla städer finns det utmaningar, men man ska inte ha ett kort perspektiv. Rent politiskt är Köpenhamn, jämfört med sydeuropa, ett stabilt land. Den kris det talas om finns inte i lika stor utsträckning här. På sikt ser vi en positiv utveckling.

Vad har svenska företag att vinna på att etablera sig i Köpenhamn?

Gunnar Östenson, Briggen

– Det är ytterligare en marknad, enligt ovan, med stor köpkraft.

Bo Henriksson, International Business Manager, Norrporten

Bo Henriksson, International Business Manager, Norrporten

Bo Henriksson, Norrporten

– Det är en väldigt kreativ stad. Danskarna är inte lika formalistiska, utan man är mer öppen för impulser. En viktig del är det geografiska läget. Köpenhamn är navet i Öresundsregionen. När man får en tunnel blir kommunikationerna bättre och gör att Hamburg kommer knytas till Köpenhamn.

Vad är de största skillnaderna mellan företagsklimatet i Sverige och Danmark?

Gunnar Östenson, Briggen

– Vårt konsensustänkande kontra danskens mer beslutsamma stil. Dansken är också mer direkt där svensken är mer inlindande.

Bo Henriksson, Norrporten

– I Danmark har man fortfarande sina små bagerier och köttaffärer. Köpcentrum är inte heller lika utbrett som i Sverige. Man har fler gamla, vackra hus som blandas med nya arkitektoniska uttryck.

Vad ska man tänka på vid en etablering i Köpenhamn?

Gunnar Östenson, Briggen

– Köpenhamn/Danmark är som vilket annat land som helst. Man måste göra hemläxan ordentligt och bl a lära sig vad som gäller i skattelagstiftning och annan lagstiftning, samt lära sig kulturen. I Danmark behöver man agera som dansk och det behövs därför dansk personal.

Bo Henriksson, Norrporten

– Utgångspunkten när man etablerar sig i ett nytt land är att man gör det på landets villkor. Enligt mig är det inte Danmark som avviker från övriga Europa, utan snarare Sverige. Vi är till exempel vana vid att jobba med standardiserade mallar när vi tecknar hyresavtal. Det är smidigt, men i Danmark jobbar man mer med blanka sidor och utgår från det. Den danska modellen liknar i sin tur den som används i Tyskland. Vi måste jobba med att förstå hur det fungerar i Danmark och fånga upp det. Man kan inte komma med pekpinne och säga ”så kan man inte göra”. Jag kan inte inbilla en dansk att jag är dansk, men jag kan försöka agera som en. Kommer man utifrån så kommer man alltid vara lite utanför, därför underlättar det att förstå landet när man vill göra goda affärer. Det är viktigt att finnas där man etablerar sig för att komma in i klimatet. Jag tror att det är bra att göra ett fotarbete och träffa folk i staden där man ska etablera sig. Det är en lärdom att lägga pengar och tid för att hitta samarbetspartners som man kan lita på, annars är jag övertygad om att det går åt pipan.

Hur ser framtiden ut för staden?

Gunnar Östenson, Briggen

– Positiv. Med fler förbindelser över Öresund kommer vi att knytas tätare till Köpenhamn och berika Köpenhamn med arbetskraft som är välutbildad och serviceminded. För Skåne betyder det att vi får en större arbetsmarknad.

Bo Henriksson, Norrporten

– Väldigt positiv. Det handlar om hela Öresundsregionen, men grunden för det är utvecklingen i Köpenhamn. Demografin och stabiliteten är starka inslag i staden, men man behöver fokusera på kollektivtrafiken. Den är bra, men kan naturligtvis bli ännu bättre. Det finns också en optimism inför framtiden på grund av ett bra utbildningsväsen som banar väg för framtidens kompetens. Man får inte stirra sig blind på BNP, utan mycket utvecklas positivt. Köpenhamn skulle också tjäna på att öppna upp för mer internationella möten.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter