Fem frågor om handel Stockholm

Vasakronan och AMF Fastigheter är två fastighetsägare med stora bestånd inom handelsfastigheter. Här ger de sin bild av trender och skillnader på butikslokalmarknaden samt bidrar med tips till lokalsökande företag.

Bild: Vasakronan, Fotograf: Camilla Runesten

Bild: Vasakronan, Fotograf: Camilla Runesten

Hur har nya trender och handelsmönster förändrat de fysiska butikerna och hyresgästernas krav?

Ronald Bäckrud, Vasakronan

– Med växande e-handel får fysiska butiker en viktigare roll som showrooms och efterfrågan på mindre lokaler har ökat. Samtidigt märker vi också att fler renodlade e-handelsaktörer söker butikslägen för att få ett ansikte mot kund. Gemensamt för alla aktörer är att de satsar stenhårt för att de fysiska butikerna ska bli ännu mer attraktiva att besöka. Det gör man på lite olika sätt. Dels ökar man servicegraden och dels presenterar man produkter som bara finns ”available in store”. Man ser också till att utveckla butikskoncepten på olika sätt genom till exempel påkostad inredning. En tydlig trend är att hyresgästen oftare ställer krav på att vi som hyresvärd är med på resan och investerar mer i installationer som bidrar till att lyfta lokalens utseende. Sist men inte minst så ökar integrerade lösningar där e-handel är en del i den fysiska butiken och inte bara någonting man gör hemma i soffan. E-handel och fysiska butiker går mer och mer hand i hand.

Ronald Bäckrud, Chef region Stockholm, Vasakronan

Ronald Bäckrud, Chef region Stockholm, Vasakronan

Elisabet Jones, AMF Fastigheter

– Beträffande påverkan från e-handel så ser vi både ökad konkurrens och nya möjligheter. Det förändrar marknaden totalt.

Vi ser intresse från varumärken att starta egen retail för att boosta sin egen e-handel. Dessutom intresse från hyresgäster att kombinera butik/showroom med e-handel i butik. Service och kunskap blir allt viktigare, vilket de traditionella multibrandbutikerna är duktiga på.

Segment som växer i andel är F & B, dvs mat och dryck, service och tjänster.

Övriga trender är att blanda fler verksamheter, eller segment av produkter: cafe, beklädnad och salong.

Vad är skillnaderna mellan att ligga i ett köpcentrum och på en gata i en innerstad?

Ronald Bäckrud, Vasakronan

– Köpcentrum och cityhandel går hand i hand men fyller olika funktioner. Både för hyresgästen och besökaren. Ett köpcentrum ger hyresgästerna en sammanhållen struktur med gemensamma regler för till exempel öppettider och marknadsföring. Det kan förenkla för hyresgästerna och gör att konsumenterna vet vad de får när de besöker köpcentrumet. Samtidigt så är många av kostnaderna för till exempel renhållning, säkerhet och inte minst marknadsföring gemensamma och därmed obligatoriska vilket de inte är i citystråken. City erbjuder oftare ett bredare utbud med mer karaktär vilket attraherar stora flöden av människor. I city samsas turism, kultur och restauranger med arbetsliv vilket ger en puls och gör citylägen till platser där både handelsaktörer och människor vill vara. Dels för att synas men också för att få koll på de senaste trenderna.

Elisabet Jones, Uthyrningschef Retail, AMF Fastigheter

Elisabet Jones, Uthyrningschef Retail, AMF Fastigheter

Elisabet Jones, AMF Fastigheter

– I ett köpcentrum hjälps alla åt att skapa intresse för konsumenten, vilket skapar mer handel. Dessutom ger vårt klimat köpcentrum fördel, minst sex av veckans sju dagar. Vi gillar att handla varma och torrskodda. Allmänytor som ska hållas varma, rena och trivsamma kostar ju förstås, men fördelen med bättre handel brukar överväga.

Vilka tips och råd kan ni ge till dem som söker butikslokal i er region?

Ronald Bäckrud, Vasakronan

– När man som potentiell kund tar en kontakt med oss på Vasakronan bör man ha ett konsoliderat material som enkelt beskriver butikskonceptet, vad det går ut på och hur det är tänkt att drivas. Etablerade koncept har nästan alltid detta och det underlättar för båda parter när vi går in i en dialog. Det är också bäst med en direkt och personlig kontakt. Då ökar möjligheten att resonera om de önskemål kunden har, de möjligheter som finns och därmed våra möjligheter att hjälpa kunden till bästa tänkbara lokallösning.

Elisabet Jones, AMF Fastigheter

– Studera konkurrensen och var säker på att det finns en lucka i utbudet att fylla. Gör något oväntat. Våga satsa ordentligt!

Vilka kriterier bestämmer en butikshyra och vilka olika typer av hyressättning finns det i dag och vilka är på ingång?

Ronald Bäckrud, Vasakronan

– Varje handelsstråk och köpcentrum har sin marknadshyra och både micro- och macrofaktorer är avgörande för hyresnivån. Det handlar om läge, hur stort flödet av människor är på platsen och hur butiksmixen ser ut. Vad stråket behöver för typ av aktörer för att fylla konsumenternas krav och önskemål bidrar naturligtvis också till hyresnivån. Sammantaget gör detta att den vanligaste hyresformen är någon form av omsättningshyra kombinerat med en fast del.

Elisabet Jones, AMF Fastigheter

– Marknaden bestämmer hyran. Utbud, efterfrågan och omsättning.

Vad har ni själva på gång när det gäller butikslokaler?

Ronald Bäckrud, Vasakronan

– Vi arbetar kontinuerligt och långsiktigt för att ha den rätta hyresgästmixen i våra stråk och köpcentrum. För tillfället har vi en del intressanta dialoger och projekt på gång och någon enstaka ny internationell hyresgäst på väg in i Stockholm city. Vem det är kommer att presenteras efter sommaren.

Elisabet Jones, AMF Fastigheter

– Vi satsar på områden där det rör sig mycket folk. Det är citycity, alltså mitt i city samt vid knutpunkter för pendlare med framförallt tunnelbana. Vi vill göra våra handelskvarter till trivsamma platser där Stockholmare och turister gillar att vara.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter