Fem frågor om handel Skåne

Vasakronan och Steen & Ström är två aktörer med stort fokus på handelsfastigheter. Här ger de sin bild av trender och skillnader på butikslokalmarknaden samt bidrar med tips till lokalsökande företag.

Steen & Ström bygger Galleria Boulevard i Kristianstad. Bild: Steen & Ström

Steen & Ström bygger Galleria Boulevard i Kristianstad. Bild: Steen & Ström

Hur har nya trender och handelsmönster förändrat de fysiska butikerna och hyresgästernas krav?

Anders Kjellin, Vasakronan

– Med växande e-handel får fysiska butiker en viktigare roll som showrooms och efterfrågan på mindre lokaler har ökat. Samtidigt märker vi också att fler renodlade e-handelsaktörer söker butikslägen för att få ett ansikte mot kund. Gemensamt för alla aktörer är att de satsar stenhårt för att de fysiska butikerna ska bli ännu mer attraktiva att besöka. Det gör man på lite olika sätt. Dels ökar man servicegraden och dels presenterar man produkter som bara finns ”available in store”. Man ser också till att utveckla butikskoncepten på olika sätt genom till exempel påkostad inredning. En tydlig trend är att hyresgästen oftare ställer krav på att vi som hyresvärd är med på resan och investerar mer i installationer som bidrar till att lyfta lokalens utseende. Sist men inte minst så ökar integrerade lösningar där e-handel är en del i den fysiska butiken och inte bara någonting man gör hemma i soffan. E-handel och fysiska butiker går mer och mer hand i hand.

Charles Larsson, Marknadschef, Steen & Ström. Foto: Mark Earthy

Charles Larsson, Marknadschef, Steen & Ström. Foto: Mark Earthy

Charles Larsson, Steen & Ström

– En uppenbar förändring är att ökad tillgänglighet efterfrågas allt mer. Liksom mer inspiration, vilket gör att många butiker måste lägga mer energi på att t ex skapa en inspirerande skyltning.

Hyresgästernas krav på butikslokaler handlar mer om större flexibilitet i lokalernas användande. Man önskar bland annat större möjlighet att kunna förändra dess utseende mer än tidigare, t ex att kunna flytta väggar och liknande. I samband med lokaluthyrning märker vi också att många i större utsträckning än tidigare vill vara med och designa sin lokal och påverka belysning, material på ytskikt och golv etc.

Vad är skillnaderna mellan att ligga i ett köpcentrum och på en gata i en innerstad?

Anders Kjellin, Chef region Öresund, Vasakronan

Anders Kjellin, Chef region Öresund, Vasakronan

Anders Kjellin, Vasakronan

– Köpcentrum och cityhandel går hand i hand men fyller olika funktioner. Både för hyresgästen och besökaren. Ett köpcentrum ger hyresgästerna en sammanhållen struktur med gemensamma regler för till exempel öppettider och marknadsföring. Det kan förenkla för hyresgästerna och gör att konsumenterna vet vad de får när de besöker köpcentrumet. Samtidigt så är många av kostnaderna för till exempel renhållning, säkerhet och inte minst marknadsföring gemensamma och därmed obligatoriska vilket de inte är i citystråken. City erbjuder oftare ett bredare utbud med mer karaktär vilket attraherar stora flöden av människor. I city samsas turism, kultur och restauranger med arbetsliv vilket ger en puls och gör citylägen till platser där både handelsaktörer och människor vill vara. Dels för att synas men också för att få koll på de senaste trenderna.

Charles Larsson, Steen & Ström

– En av de uppenbara fördelarna med ett köpcentrum är den kontrollerade fysiska miljön, att det är torrt och varmt osv. Att man inte är väderberoende är en fantastisk fördel för butikens besökare.

I köpcentrum finns också ofta en bättre distributionsstruktur för varor, dvs bra förutsättningar för in- och utlastning m m. En butikslokal på en gata i innerstan är ofta ansluten till ett bostads- eller kontorshus där denna hantering ofta blir krånglig.

När det gäller hyressättning är det ingen skillnad, det är generellt sett varken billigare eller dyrare att ligga i ett köpcentrum än på en gata i en innerstad. Det avgörande är hur attraktiv lokalen är i förhållande till de besöksvolymer man kan förvänta sig. Allt handlar om lokalens placering.

Även hyresavtal och löptider ser likadana ut oavsett om lokalen ligger i ett köpcentrum eller i en stadsmiljö. Dock kan vi se en tendens till längre hyresavtalen då allt fler vill ha mer framförhållning och förutsägbarhet.

Marknadsföringsmässigt har vi en jättefördel i köpcentrum, för där finns organisationsstrukturer för ändamålet i form av en centrumledning som jobbar aktivt med detta och är kompetent på området. En sammanhållen struktur som håller ordning och hjälper till med marknadsföring saknar man ofta i en stad. Man har sällan heller enhetliga öppettider, vilket köpcentrum alltid har.

Triangeln i Malmö. Bild: Vasakronan, Fotograf: Peter Westrup

Triangeln i Malmö. Bild: Vasakronan, Fotograf: Peter Westrup

Vilka tips och råd kan ni ge till dem som söker butikslokal i er region?

Anders Kjellin, Vasakronan

– När man som potentiell kund tar en kontakt med oss på Vasakronan bör man ha ett konsoliderat material som enkelt beskriver butikskonceptet, vad det går ut på och hur det är tänkt att drivas. Etablerade koncept har nästan alltid detta och det underlättar för båda parter när vi går in i en dialog. Det är också bäst med en direkt och personlig kontakt. Då ökar möjligheten att resonera om de önskemål kunden har, de möjligheter som finns och därmed våra möjligheter att hjälpa kunden till bästa tänkbara lokallösning.

Charles Larsson, Steen & Ström

– Att hitta en lokal som är väl placerad utifrån konsumenter och marknad. Men också att hitta en lokal där man har en fastighetsägare som är engagerad och kan handel, det är en stor fördel.

Vilka kriterier bestämmer en butikshyra och vilka olika typer av hyressättning finns det i dag och vilka är på ingång?

Anders Kjellin, Vasakronan

– Varje handelsstråk och köpcentrum har sin marknadshyra och både micro- och macrofaktorer är avgörande för hyresnivån. Det handlar om läge, hur stort flödet av människor är på platsen och hur butiksmixen ser ut. Vad stråket behöver för typ av aktörer för att fylla konsumenternas krav och önskemål bidrar naturligtvis också till hyresnivån. Sammantaget gör detta att den vanligaste hyresformen är någon form av omsättningshyra kombinerat med en fast del.

Charles Larsson, Steen & Ström

– De tre viktigaste parametrarna som bestämmer hyran är läget, storleken på lokalen samt vilken utrustning man vill ha i lokalen. Generellt sett i branschen tillämpas idag en grundhyressättning som bygger på en procenthyra av omsättningen, kopplat till den finns sedan en minimihyra som inte ska understigas. Därutöver finns också fasta hyror, de tillämpas ofta för butiker där det kan vara svårt att hitta en vettig definition av omsättningshyra.

Vad har ni själva på gång när det gäller butikslokaler?

Anders Kjellin, Vasakronan

– Just nu håller vi på att fylla de kvarvarande ytorna i Triangeln. Vi planerar också för en omdaning av Triangeltorget och Gågatan. För den aktör som söker bra lokaler för flagship stores så har vi några fina lägen. Vi ser också att det finns utrymme för fler riktigt bra restauranger i staden och har därför en dialog med några seriösa aktörer inom det segmentet.

Charles Larsson, Steen & Ström

– I Skåne har vi lokaler i Kristianstad och i Malmö. I Kristianstad bygger vi just nu en ny stor galleria mitt i centrum som heter Galleria Boulevard. Där öppnade vi etapp ett med 17 butiker i oktober förra året. Nästa stora etapp öppnar vi om knappt ett år. Där pågår uthyrningsarbete just nu och lokalerna är jättespännande.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter