Fem frågor om Gårda och Gamlestaden

Hur stort är ert bestånd i Gårda och/eller Gamlestaden och vad har ni för typ av lokaler?

Ann-Christin Håkansson, Higabgruppen - Higabgruppen har främst kontorslokaler i Gårda, totalt ca 30 000 kvadratmeter. I Brew House, som är ett hus för musiker och artister, har vi även studios. Dessutom har vi Remfabriken som är ett museum. Annika Tell, Aberdeen

- Aberdeens PanNordiska fond äger fastigheter

i både Gårda och Gamlestaden. I Gårda förvaltar Aberdeen Property Investors Kanoldhuset. Fastigheten byggdes 1911, avsedd som fabrik och kontor, av Bröderna Kanold som började med att tillverka bl.a kolor här. Här finns idag cirka 9 000 kvm mestadels kontorsyta som successivt renoverats och anpassats till nya verksamheter. I Gamlestaden förvaltar Aberdeen Property Investors Gamlestadens Fabriker belägen

på Gamlestadsvägen 2-4. Här finns idag ca 62 000 kvm fördelat på 13 byggnader. Gamlestadens Fabriker utgör en väl bevarad fabriksmiljö och utgör ett unikt industriminne samtidigt

som du idag inom området finner ett 50-tal företag som bedriver verksamhet inom allt från tv-produktion, lättare tillverkning, blandad kontorsverksamhet, restaurang och konferensverksamhet.

Hur ser efterfrågan och intresset ut och vilka företag vill etablera sig här?

Ann-Christin - Just nu är det stort intresse från småföretag som vill hyra mellan 50-150 kvadratmeter. Generellt är det annars företag som uppskattar den höga tillgängligheten,

parkeringsmöjligheterna och närheten till Evenemangsstråket som är intresserade av att etablera sig i Gårda. Annika - Det finns ett stort intresse för Kanoldhuset i Gårda. Kontor i blandade storlekar samt kontorshotell gör att vi kan ge företagen möjlighet att sitta kvar i fastigheten även om lokalbehovet förändras. Inom fastigheten finns bl a bygg-, konsult- och designföretag. Förutom kontorshyresgäster öppnar inom kort ett galleri. Även för Gamlestadens Fabriker finns det ett stort intresse främst för kontorslokaler mellan 100 och 300 kvadratmeter. Vi bedömer att intresset kommer att bestå och kanske till och med öka med tanke på kommunens planer för Gamlestaden i stort.

Vilka fördelar ser du med Gårda respektive Gamlestaden?

Ann-Christin - Gårdas styrka är det strategiska läget. Nära till stan och nära till leden. Här finns all närservice som man kan önska sig t.ex. bank, restauranger och Focus Köpcentrum. Annika - I Kanoldhuset finner man en fin historisk miljö i kombination med funktionella, trevliga lokaler och goda parkeringsmöjligheter. Gårdas läge med närhet till centrala Göteborg samt tillgången till direkt utfart på de stora trafiklederna (riksväg 40, E20, E6) gör att många vill etablera sig här.

Vad gäller Gamlestaden så kommer intresset att bestå och troligen öka med tanke på de planer som finns för Gamlestaden i stort. Kommunen har bland annat planer på att Göteborgs innerstad skall växa åt detta håll vilket kommer vara positivt för området. Införandet av vägtullar i centrala Göteborg kommer sannolikt också att öka intresset för fastigheter såsom Gamlestadens Fabriker med centralt läge dit man förmodligen når från de stora lederna med egen bil utan att behöva passera någon vägtull. Med spårvagn från Centralstationen når man idag området på cirka 6 minuter. Gamlestadens Fabriker kan dessutom erbjuda billiga parkeringsplatser och den kommande

pendeltågsstationen i anslutning till den västra delen av fabriksområdet kommer ytterligare att

öka tillgängligheten för de som väljer att åka med kommunala färdmedel.

Hur har Gårda och Gamlestaden utvecklats de senaste åren och hur tror du utvecklingen kommer att se ut framöver?

Ann-Christin - Från att Gårda de senaste decennierna varit ett industriområde i utkanten av staden har Gårda de senaste åren utvecklats till en stadsdel med såväl bostäder som kontor. Därmed blir Gårda ännu tydligare en del av staden. Gårda växer med nya kontorshus som byggs och på sikt kommer även södra Gårda utvecklas i takt med att Svenska Mässan och Gothia Towers växer. Annika - Gårda har de senaste åren blivit en mer levande del av Göteborg med sin blandning av bostäder och lokaler. Med nya hotell, bostads- och kontorshus kommer stadsdelen att utvecklas ytterligare framöver. Byggnaderna i Gamlestadens Fabriker är uppförda mellan 1730-1950 och har kontinuerligt anpassats för nya hyresgäster. Nu händer det en hel del gällande infrastrukturen här med pågående byggen av nya spårvagns- och pendeltågsspår vid Gamlestads Torg och Gamlestadens Fabriker. En ny perrong/station skall byggas över Säveån med på/avstigning på båda sidorna om ån, på Gamlestads Torg och vid Gamlestadens Fabriker. Det arbetet beräknas vara färdigställd 2012/2013.

Har ni något speciellt på gång i området nu eller framöver?

Ann-Christin - Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra fastigheter och möta kundernas behov. Annika - För tillfället pågår en del lokalanpassningar för nya hyresgäster. Vid Kanoldhuset kommer en ny detaljplan att påbörjas med byggrätter för hotell, detta beräknas vara färdigställt till 2012.

Dessutom avvaktar vi den nya detaljplanen för Gamlestadens Fabriker och Gamlestads Torg, som kommer att innehålla olika planer för en blandstad.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter