Fem frågor om Bromma

Hur ser ert bestånd ut i Bromma? Vad har ni ledigt?

Profi äger i dag sju fastigheter i Bromma på sammanlagt 80 000 kvadratmeter med totalt 170 hyresgäster. I nyförvärvade fastigheter i Johannesfred, samt i bästa skyltläge på Ulvsundavägen har vi totalt 9100 kvm vakanta lokaler för kontor, lager, lätt logistik, utställning och andra verksamheter. Lokalstorlekarna varierar från 110 kvm till 1200 kvm och omfattar även en spännande f.d. industrilokal om 2800 kvm med tillhörande kontor om 720 kvm. Flera av lokalerna har högt i tak. I Alvik har vi attraktiva kontorslokaler lediga om 300, 500, respektive 1000 kvm varav ett par med sjöutsikt och på Brommaplan har vi för närvarande tre lokaler lediga om 120, 300, respektive 750 kvm.

Vad har ni på gång i området?

I januari köpte vi tre kontors- och lagerfastigheter om 30 000 kvadratmeter i Johannesfred, som kompletterar våra tidigare innehav i Ulvsunda, Alvik och på Brommaplan. I dessa tre fastigheter är vakansen 20 procent, något som vi gillar eftersom vår fokus är aktiv förvaltning och utveckling.

Johannesfred är ett område som tidigare legat i skymundan. Det har varit svårt att ta sig dit med allmänna kommunikationer, men med Tvärbanan förändras förutsättningarna markant. Inom ett år öppnar en hållplats precis i närheten av Profis fastigheter. Tillgängligheten i hela området ökar. På Bromma flygplats utökas även reguljärtrafiken vilket gör området attraktivt för bolag med verksamheter i andra delar av Sverige och internationellt. Bostadsutvecklingen av närliggande Annedal med 2 000 nya bostäder och planerade bostäder längs med Bällstaviken, bidrar till en dynamisk utveckling i området.

I utvecklingen av våra fastigheter utgår vi från potentialen i de vakanta lokalerna och förfinar närmiljön. Vi är flexibla med vilka hyresgäster vi accepterar, så länge de uppfyller kraven på finansiell styrka och passar in i vår lågsiktiga plan för fastigheterna. Om en hyresgäst vill sitta i fastigheten är vår filosofi att vi vill ha dem där. Det är hyresgästerna själva som vet vilka lägen som passar dem bäst.

Profis två fastigheter vid Brommaplan har fokus på närservice i form av handel och vård. Profi samverkar nu med Stockholm stad i utvecklingen av Brommaplan och har som första steg tagit fram en vision om hur Brommaplan kan se ut i framtiden. Vår vision utgår från platsens förutsättningar och skapar en integrerad stadsmiljö med bostäder, kontor, närservice och mötesplatser. Programarbetet pågår och vi bidrar med analys och idéer. Vi vill ta Brommaplan in i framtiden. Det har funnits ett behov av det under lång tid. Läget blir hela tiden bättre och bättre. Brommaplan är en av de mest trafikerade platserna i Stockholm och en enormt viktig kommunikationsnod.

Hur arbetar ni tillsammans med era hyresgäster när det gäller miljön?

Inom miljöområdet arbetar Profi främst med hyresgästerna avseende energibesparingar och avfallshantering.

Vid hyresgästmöten informeras det om åtgärder som kan göras i vardagen för att spara på miljön. Förutom frågor om belysning och andra faktorer som våra hyresgäster kan påverka förs en dialog avseende anpassning av drifttider för installationer för att tillgodose verksamheternas behov men inte mer. I flera områden har Profi påbörjat kartläggning för att miljöklassa fastigheterna, vilket även involverar våra hyresgäster och deras verksamheter för att lyckas med att uppnå de högsta nivåerna.

Vidare arbetar Profi tillsammans med hyresgäster och renhållningsföretag med avfallshantering, källsortering och återvinning för att minska belastningen på miljön. Hyresgäster har egna låsta kärl i fastigheterna och effektiv källsortering i lokalen. Alla blir engagerade och tar ansvar för sin del. Arbetet verkar vara uppskattat av våra hyresgäster då miljöfrågan är viktig för alla.

Hur skulle du beskriva området Bromma?

Bromma är fragmenterat, både vad gäller fastighetsägare och hyresgäster. Här finns allt från stora huvudkontor till entreprenörsdrivna företag och handel. Bromma står inför en kraftfull utveckling där kommunikationer förbättras genom den förlängda tvärbanan till från Alvik till Sundbyberg och Solna via Johannesfred och Ulvsunda. Brommaplan omdanas med ny omstigningsplats för T-bana och bussar samtidigt som fler bostäder, kontor och handel planeras. Nya livsmiljöer för verksamheter och invånare är på gång att skapas kring goda kommunikationslägen. Pågående förtätningar kring Alvik, Brommaplan och Ulvsunda är exempel på detta.

Är det något du tycker skulle behövas i Bromma för att locka fler företag dit? Vad fattas?

Tvärbanan som öppnar 2013 och sammanbinder flera av Brommas stadsdelar, vilket behövs för att locka fler företag hit. Det som fattas är en förädling av verksamhetsområdena med en stärkt profilering av varje delområde och ökat utbud av restauranger och annan närservice som bidrar till att höja trivselfaktorn för alla företag och deras kunder i Bromma.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter