FEM FRÅGOR OM BORÅS

Klövern, CA Fastigheter och GE Capital Real Estate är tre aktiva fastighetsägare i Borås. Vad är det för ytor som efterfrågas i staden och vad kan man göra för att locka hit än fler företag? Hur stort är ert bestånd i Borås och vad har ni för typ av lokaler? Morgan Larsson, Klövern

– Klövern äger och förvaltar idag 16 fastigheter i Borås. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 84 000 kvm. Vi har bara kommersiella lokaler, där 60 % utgörs av lager-, produktions- och servicelokaler. 40 % utgörs av utbildnings- och kontorslokaler. Christer Södeliden, CA Fastigheter

– CA Fastigheter äger 80 000 kvm i Borås, både kommersiellt och bostäder. Ungefär 70 % av beståndet består av kommersiella fastigheter och 30 % av bostäder. Jessica Malm, GE Capital Real Estate

– GE Capital Real Estate har en kommersiell fastighet placerad i Knalleland, Den är ca 9 400 kvm och består till hälften av kontor och till hälften av butiker. GE Capital Real Estate har även ett mindre bestånd med bostäder i Borås. Vilken typ av lokaler efterfrågas mest och vilka företag vill etablera sig här? Morgan Larsson, Klövern

– Alla typer av lokaler efterfrågas naturligtvis, och det är större efterfrågan på mindre lokaler än på större. Den typ av lokal som på senare år varit mest efterfrågad är mindre service/ lager- och produktionslokaler med tillhörande kontor. Men även kontorslokaler i storleksordningen mellan 150– 400 kvm är populära. I Borås är serviceföretag från olika branscher den kanske vanligaste företagstypen som söker lokaler, men även företag inom handel, vilket är ett karaktäristiskt Boråsföretag, är vanliga. Det startas många nya företag i Borås varje år och det märker vi tydligt av. Inflyttning och nyetablering utifrån ökar har jag en känsla av. Christer Södeliden, CA Fastigheter

– Intresset av att etablera sig i Borås går i vågor och just nu är det inget jättetryck, men det är heller absolut inte stillastående. Det man märker är att företagen väger en etablering lite mer i dagsläget, de tittar än mer på läget när de är på väg att etablera sig. Det finns t ex aktörer som står i kö för att få etablera sig i Knalleland, en väletablerad, stor handelsplats som är väl förknippad med Borås. Däremot finns det relativt mycket lediga kontorsytor i Borås, trycket är inte lika hårt på den typen av lokaler. Jessica Malm, GE Capital Real Estate

– I GE Capital Real Estates fastighet i Knalleland har det varit större tryck på butikslokaler än på kontorslokaler men det beror mestadels på att fastigheten ligger i ett av Borås större handelscentrum. Företag som kan tänkas placera sig här är de som vill ha ett bra strategiskt läge men samtidigt yteffektiva lokaler som t ex den tidigare hyresgästen Gina Tricot som drog stor nytta av detta i dessa kontorslokaler. Varför ska företag etablera sig i Borås, vilka fördelar kan de dra nytta av? Morgan Larsson, Klövern

– Borås är en mycket väl fungerande marknad. En stad med lite drygt 100 000 invånare utgör ett tillräckligt stort underlag för att vara en marknad där all service och kompetens finns tillgänglig. Det betyder också att det alltid finns lokaler tillgängliga, både för att växa och att minska och att nyetablera sig i. Borås har ett ovanligt positivt företagarklimat, det är känt och dokumenterat sedan länge. Det innebär i Borås och för en boråsare, att det är naturligt att starta och driva företag. Styret av Borås Stad (kommunen) är företagarvänligt och vet att ett positivt företagarklimat genererar tillväxt och skapar arbetstillfällen. Näringslivet har nära till samarbete och här finns rika möjligheter att hitta positiva nätverk. Borås är dessutom en av landets billigaste städer att bo och leva i. Sedan är boråsarna också trevliga människor, som är lätta att umgås med och lätta att göra affärer med... Christer Södeliden, CA Fastigheter

– Borås är ju en relativt stor stad med sina 100 000 invånare och fortsätter dessutom att växa. Den positiva andan här är påtaglig, bl a på grund av planerna för Götalandsbanan som kommer att knyta Borås närmare Göteborg. Kanicos planer för Simonsland och högskolan kommer ytterligare att stärka Borås profil som en textilhuvudstad i Sverige. Högskolan har ett väldigt gott anseende även ute i Europa. Jag vet att det finns flera företag med textilanknytning som vill sätta sig i anslutning till Simonsland. Jessica Malm, GE Capital Real Estate

– Generellt sett är Borås en företagsvänlig stad och har varit det sedan många år tillbaka, staden utvecklas ständigt men vilar också på en hel del logistikkunnande sedan ”post-ordertiden”. Detta har lett till att många e-handelsföretag har etablerat sig i Borås eftersom kunskapen hos Boråsarna redan finns här. Borås strategiska läge är också ett skäl till att placera sitt företag i Borås. Borås är knutpunkt för fyra riksvägar, bl a motorvägen mellan Göteborg och Stockholm. Likaså finns det järnväg i fyra riktningar. Med X2000 når man Stockholm på drygt 3 timmar. En halvtimmes bilresa bort ligger Landvetters internationella flygplats. Hur har Borås utvecklats genom åren och vad kan staden göra för att locka till sig flera företag? Morgan Larsson, Klövern

– Borås var ju ända fram till 70-talet dominerat av textil- och konfektionsindustrin. Därefter har mycket hänt. De så dominerade näringarna har ersatts av ett mycket mer differensierat näringsliv. Det märkte vi inte minst vid den senaste finanskrisen. När vi såg stora problem på väldigt många håll i landet, gick Borås tämligen skadelös genom krisen. Vi fick naturligtvis känna av vad en global ekonomisk kris innebär, men på det stora hela stod sig Borås stark. Idag är det väldigt tydligt att samarbete mellan näringsliv och kommun utvecklar. Som fastighetsägare känns det därför naturligt att föra samtal med Borås Stad om våra tankar och idéer om att utveckla staden. Är det bra för Borås, är det också bra för näringslivet och tvärtom. Christer Södeliden, CA Fastigheter

– Borås Stad har en hel del planprogram på gång, bl a vidareutveckling av industriområdet Viared. Viljan att utveckla staden är stark och det är tydligt att man vill ge bästa förutsättningar för företag som vill etablera sig här. Nu har man även gjort förändringar i kommunhuset och

t ex slagit ihop stadsdelsnämnder och förvaltningar. Vi, tillsammans med staden, har de senaste åren lagt mer krut på att utveckla stadens citykärna. Vi har skapat sambandsplatser och mötesplatser och gjort nya gågator och fräschat upp med nya ytskikt, något som jag tycker är väldigt positivt. Att göra stadskärnan mer attraktiv är viktigt och det är positivt att staden har velat vara med och satsa. Borås har blivit nominerade till "Årets stadskärna" flera gånger och det är ju ett kvitto på att vi har satsat rätt. Att utveckla stadens gator och torg är något vi driver i Centrumfastighetsägarföreningen tillsammans med Borås Stad och det kommer mer grejor framöver. Studenterna är viktiga för Borås och i dag pendlar cirka 60 % av dem från och till högskolan. Borås ligger ju bra till rent geografiskt och vi har ett gediget arbete framför oss att få folk att bosätta sig här. Då krävs det bl a fler bostäder inne i centrumkärnan för att öka antalet invånare, från dagens 1 800 till 5 000. Du får en helt annan puls och ett annat folkliv i och med detta och det i sin tur ger bättre underlag för nya etableringar. Jessica Malm, GE Capital Real Estate

– Borås har sedan den grundades varit en handelsstad speciellt inom textilområdet, det har gjort att staden ständigt utvecklats på många sätt och inom många områden. De senaste åren har staden utvecklats ännu mer inom handel, design och textil vilket är roligt! Man kan även se att bl a Borås Stad engagerar sig väldigt mycket för att etablera olika företag här och för att få dem att trivas. Ett bra samarbete mellan politiker, fastighetsägare samt företag är viktigt för en bra stadsutveckling. Vad kan ni som fastighetsägare göra för att medverka till att Borås blir en hållbar och miljövänlig stad? Morgan Larsson, Klövern

– Som enskilt företag i allmänhet och fastighetsägare i synnerhet finns det naturligtvis mycket som kan göras bättre. Samtidigt känns det bra att som ett börsnoterat fastighetsbolag, som Klövern är, ha miljöarbetet som en naturlig del av förvaltningen. Vi har långsiktiga miljömål och vi tar fram kortsiktiga handlingsplaner varje år, som utvärderas, för att utveckla och förbättra oss. Hur konstigt det än låter, så är alltid investeringarna här bra både för miljön och för förvaltningsresultatet. Det kan gälla allt från att uppfylla och vidareutveckla kommunens höga mål för sophantering, till att minska värme- och elförbrukningen och att minska vår förbrukning av vatten. Ur ett hållbarhetsperspektiv utgör energieffektiviseringen den parameter som ett fastighetsbolag bäst kan bidra med. Christer Södeliden, CA Fastigheter

– Borås är diplomerad som en Fairtrade city och har ett flertal miljömål, bl a att bli en fossilfri stad. Staden har också kommit väldigt långt vad gäller sophantering. Borås Energi & Miljö har ett utbyte med USA och Sydamerika för att ta vara på komposterbart material och omvandla det till gas och bioenergi. Som fastighetsägare jobbar vi ju indirekt med miljö hela tiden i och med att vi ständigt kämpar för att sänka driftskostnaderna i våra hus. CA Fastigheter har även alla fastigheter anslutna till fjärrvärme och vi jobbar också med fjärrkyla. Jessica Malm, GE Capital Real Estate

– GE Capital Real Estate arbetar ständigt för att minska miljöpåverkan i våra fastigheter, detta innebär att vi följer en miljöpolicy som grundar sig på gällande lagar, branschöverenskommelser och hyresgästernas miljökrav. Detta arbete har bl a lett till att GE Real Estates alla fastigheter i Sverige numera använder sig av grön el.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter