Fem frågor om övriga norr

JM är aktiv fastighetsägare och fastighetsutvecklare inom området Övriga norr, dvs Täby, Danderyd, Lidingö och Spånga. Vad är det för ytor som efterfrågas här och vad kan man göra för att locka ännu fler företag hit?

Hur stort är ert bestånd i Övriga norr (Täby, Danderyd, Spånga och Lidingö) och vad har ni för typ av lokaler?

Madeleine Helmerskog, Projektförvaltare JM Fastighetsutveckling

JM har ett kommersiellt bestånd på Dalénumområdet, Lidingö bestående av ca 45 000 kvm. Huvuddelen är kontor, men även lagerytor, gym, café och en restaurang. Kontorshotellet utgör ca 1000 kvm uthyrningsbar area. Under en tioårsperiod kommer vi dessutom att uppföra 1000 lägenheter, varav ca 200 hyresrätter. Nybyggnationen av ett äldreboende är redan igång.

Vilken typ av lokaler efterfrågas mest och vilka företag vill etablera sig i Övriga norr?

Madeleine Helmerskog, Projektförvaltare JM Fastighetsutveckling

Vi ser ett stort intresse från fåmansbolag som är etablerade på Lidingö. Kontorshotellet är uppskattat som ett alternativ till att driva sitt företag hemifrån. Vidare har vi förfrågningar på lagerytor samt mindre kontorsytor om 100-300 kvm. Branscherna är varierande, från lättare industri till förstklassig fotostudio. Vi efterfrågar en bra mix som lämpar sig i ett integrerat bostadsområde.

Varför ska företag etablera sig i Övriga norr, vilka fördelar kan de dra nytta av?

Madeleine Helmerskog, Projektförvaltare JM Fastighetsutveckling

På Lidingös södra strand kommer JM att utveckla den nya stadsdelen Dalénum med bostäder och kommersiella lokaler. Dalénum har länge varit basen för Lidingös näringsliv, vi vidareutvecklar området ytterligare med moderna och energieffektiva kontorslokaler samt bostäder av högsta kvalitet. Unik möjlighet att arbeta i lokaler som är ett industrihistoriskt minnesmärke och har fantastisk sjöutsikt. Vi har möjligheten att hyresgästanpassa enligt de flesta företags önskemål.

Närheten till Stockholms innerstad medför goda kommunikationer. Inom några minuters promenadväg finns Lidingöbanan som ansluter till tunnelbanan i Ropsten. Spårväg City kommer i framtiden att anknyta Lidingöbanan och Dalénum med Nybroplan och Kungsholmen. I ett samarbete med bl a Lidingö stad har vi dessutom gjort det möjligt att resa kollektivt sjövägen. Snabbt och vackert trafikeras Norra Djurgårdsstaden, Dalénum, Nacka Strand, Finnboda Hamn samt Saltsjöqvarn och Nybroplan kontinuerligt hela dagen.

Dalénum är ett av Övriga Norrs mest expansiva områden där strand- och naturliv i kombination med närheten till city är svårslaget. All service som bostäderna efterfrågar kommer även att gynna de arbetande i området. I direkt närhet finns redan idag gym, restaurang, kafé, ICA Kvantum och apotek.

Hur har Övriga norr utvecklats genom åren och vad tycker ni bör förbättras för att locka fler företag till detta område?

Madeleine Helmerskog, Projektförvaltare JM Fastighetsutveckling

Från att AGA har varit ensam aktör på Dalénum ser vi idag en spännande mix av branscher och verksamheter som samverkar på ett fascinerande sätt. Området har utvecklats från en renodlad industrifastighet till att gå mot ett stimulerande bostads- och affärsområde med medveten satsning på utbildning, forskning och utveckling. JM strävar efter att Lidingös hälsoperspektiv ska genomsyra även vår verksamhet och att våra hyresgäster ska erbjudas såväl vardagsbekvämligheter som näringslivets möjligheter.

Vi ser gärna att fler företag från stan skulle etablera sig på ”andra sidan bron”. Vi fokuserar på att utveckla och skapa en trivsam, stimulerande, säker och vacker miljö. Genom att skapa mervärden ska Dalénum vara det självklara valet för Lidingöbaserade bolag, och ett intressant alternativ för företag i de norra delarna av Stockholm.

Öppnandet av Norra länken kommer att underlätta trafiken väsentligt och är dessutom en förutsättning för byggandet av de nya stadsdelarna Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden.

Vad kan ni som fastighetsägare göra för att medverka till att Övriga norr blir ett hållbart och miljövänligt område?

Madeleine Helmerskog, Projektförvaltare JM Fastighetsutveckling

JM har en tydlig fokusering på projektutveckling, vilket gör JM speciellt jämfört med de flesta konkurrenter. Därför kan JM minimera byggnadernas miljöpåverkan under hela dess livscykel, från markförvärv till färdig byggnad och vidare till förvaltning och rivning.

JM har, som ett av åtta välkända svenska företag, startat Hagainitiativet, ett nätverk vars syfte är att bidra till att minska näringslivets utsläpp, lyfta klimatfrågan och agera förebild för företag som tar aktivt klimatansvar.

Rent konkret kan det exempelvis handla om våra långtgående energikrav. Vi ska under alla omständigheter minst uppfylla kraven för Green Building i vår nyproduktion. Ytterligare ett steg är att vi energiklassar alla våra nya bostäder. Vi arbetar enligt försiktighetsprincipen, vilket innebär att vi väljer bort produkter redan vid misstanke om negativ miljöpåverkan – även om de är vanliga i byggsektorn.

Under 2009 har vi byggt ett nytt fjärrvärmesystem på Dalénumområdet. Det befintliga fjärrvärmenätet var i dåligt skick med stora värmeförluster som följd. I samband med detta bytte vi även ut befintliga undercentraler för en effektivare drift. Vi arbetar även med att avveckla befintliga kylmaskiner och istället satsa på miljövänlig frikyla. Detta görs genom att pumpa sjövatten från Värtan som sedan kyler våra huskroppar sommartid.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter