Fem frågor Gårda

1.Hur ser efterfrågan ut i Gårda - vilka typer av lokaler eftersöks och vilken typ av företag vill flytta hit?

Vi upplever att man är intresserad av flexibla kontor där det ges möjlighet att arbeta i landskap, grupp eller enskilt. Intressenterna är ofta teknikorienterade företag inom ex. konsult eller sälj.

2.Vilka är Gårdas styrkor och svagheter?

Styrkan ligger i att Gårda är ett välkänt område i bra läge med närhet till trafikleder och kommunikation. En övergående svaghet är bristen på besöksparkeringar.

3.Vad har Gårdas senaste utveckling med bostäder och Skanskaskrapan betytt?

Skanskas hus har dragit uppmärksamhet till området och gett det lite av en nytändning. Området har under en tid dominerats av kontorsfastigheter. Att det byggs, och har byggts, bostäder skänker liv till området och för förhoppningsvis med sig bättre service och allmän kommunikation.

4.Har ni något på gång i området just nu eller inom den närmaste framtiden?

Vi har flera intressanta diskussioner igång men inget som vi i skrivandets stund kan gå ut med.

5.Vad skulle ni vilja se för utveckling av området framöver?

Vi skulle vilja ha en utveckling av evenemangstråket i östlig riktning för att knyta ihop Gårda med Hedenområdet. Vi skulle även vilja se en mer permanent lösning för bostadskvarteren i södra Gårda. Detta tror vi hade ökat områdets status ytterligare.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter