Fem butiksfrågor får svar

Stora aktörer inom handel svarar på våra fem frågor gällande sitt bestånd, projekt på gång, hyresgäster, hyror och externa köpcentrum kontra cityhandel.

Hur ser ert bestånd inom handel ut och var finns det möjlighet för etableringar?

Peter Gullberg, Steen & Ström

– Vi har idag tio köpcentrum i Sverige innehållande en GLA på 270 000 kvm, 650 butiker och med en konsumentomsättning på knappa nio miljarder. Våra köpcentrum är belägna i storstad/regionstad, dvs i städer med ett positivt befolkningsindex och inflöde av handel. Vi arbetar fokuserat med ständig förnyelse av butiksbeståndet, både i våra nya och befintliga köpcentrum, och vi strävar ständigt efter att optimera bransch- och butiksmixen. Allt för att skapa en attraktiv helhet för konsumenten. Det innebär att det i stort sett alltid finns möjligheter att etablera sig i något av våra köpcentrum.

Kristina Pettersson Post, Vasakronan

– Vi är störst på cityhandel på våra fyra orter, Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö och har fantastiska lägen på alla orter.

I Stockholm äger vi många fastigheter utmed Biblioteksgatan, Stureplan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan, Regeringsgatan, Vasagatan samt runt Sergels Torg och Hötorget. På Söder har vi Skrapan på Götgatan och utanför city äger vi bland annat fastigheter i Häggvik och Lidingö Centrum.

I Uppsala har vi ett koncentrerat bestånd utmed Dragarbrunnsgatan, Svartbäcksgatan och Kungsängsgatan där vi bla äger den nyöppnade Svava-gallerian.

I Göteborg äger vi galleriorna Arkaden och Kompassen och är den största delägaren i Nordstan. Utöver det har vi fina lägen utmed Fredsgatan, Kungsgatan, Östra Hamngatan, Kyrkogatan och Drottninggatan.

I Malmö ligger våra butikslägen i absolut bästa shoppingläge, från Triangeln i söder, utmed Södra Förstadsgatan upp till Stortorget i norr.

Att vara störst på cityhandel och att äga och förvalta dessa fina lägen innebär också ett ansvar för utvecklingen i city. Det är viktigt för oss att handeln utvecklas positivt i city så att mötet blir en upplevelse för besökaren. Med tanke på att vi har några av stadens mest attraktiva lägen har vi sällan någon butikslokal vakant, men om det händer så är det väldigt viktigt att vi då väljer rätt kund för att uppnå den bästa handelsmixen.

Jenny Nilsson, Diligentia

– Diligentia äger 14 köpcentrum som främst är lokaliserade i närheten av Stockholm, Göteborg och Malmö. Våra två största centrum är Frölunda Torg utanför Göteborg och Väla centrum utanför Helsingborg. Vi har nyligen byggt ut Väla Centrum från 107 till 180 butiker och Frölunda torg från 115 till 200 butiker. Frölunda Torg är för övrigt nominerat till Sveriges bästa köpcentrum.

Vad har ni för intressanta projekt på gång?

Peter Gullberg, Steen & Ström

– Vi har många projekt under arbete och har en stark ambition att växa ytterligare på den svenska marknaden.

Emporia, Malmö - Vi skapar Skandinaviens största köpcentrum med över 200 butiker på nästan 110 000 kvm köpcenteryta. Emporia öppnar 25 oktober 2012. Många kedjor kommer att ha sin första Sverige- eller Skandinavienetablering här. Nyligen gjorde vi till exempel klart med Hamleys, en av världens äldsta och bästa leksaksaffärer.

Allum, Partille - Inom kort startar utbyggnaden av det existerande köpcentrumet. Ca 10 000 kvm tillkommer med öppning 2014.

Kristianstad - Pågående om- och utbyggnad av den existerande Domusfastigheten i centrala Kristianstad. Ca 70 butiker på

30 000 kvm skapas. Öppning 2014.

Torp, Uddevalla - Vi arbetar med planerna för att bygga ut existerande fastighet med ca 30 000 kvm handelsyta.

Väfveriet, Borås - Vi planerar att bygga en citygalleria vid nuvarande Borås Väfveriers fastighet. Här ska skapas ca 50 butiker på sammanlagt 26 000 kvm.

Totalt innebär samtliga projekt att vi skapar drygt 200 000 kvm ny handelsyta.

Kristina Pettersson Post, Vasakronan

– Vi arbetar ständigt med mindre utvecklingsprojekt, men också med några större. I Stockholm pågår just nu utvecklingen av Kv Spektern vid Hamngatan/Regeringsgatan, i Göteborg utvecklar vi Kv Perukmakaren utmed Fredsgatan/Drottninggatan/Kyrkogatan och i Malmö bygger vi om och till Triangelns Köpcentrum samtidigt som NCC bygger nya handelslokaler i grannkvarteret. I Uppsala utvecklar vi tillsammans med staden och övriga fastighetsägare Dragarbrunnsgatan.

Jenny Nilsson, Diligentia

– Vi genomför en genomgripande om- och tillbyggnad av Sveavägen 44 i Stockholm. Fastigheten kommer att innehålla cirka 7 000 kvm handelsyta, cirka 30 000 kvm kontor och cirka 80 lägenheter.

Väla 2 är ett volymhandelsprojekt som vi snart startar där vi kommer att bygga ett volymhandelsområde alldeles intill Väla centrum utanför Helsingborg. Den sista etappen på Väla centrum invigdes den 23 februari.

Vi ser även fram mot att modernisera och bygga ut Mörby Centrum då utbyggnaden vunnit laga kraft.

Esplanaden i Sundbyberg är ett handelsprojekt i ett stort kontors projekt där vi har etablerat Willys, apotek och har cirka 700 kvm kvar att hyra ut.

Hur resonerar ni när ni väljer vilka hyresgäster som får etablera sig i era köpcentrum och/eller i enskilda butikslokaler?

Peter Gullberg, Steen & Ström

– Branschmässigt ska det passa in, dvs att vi optimerar innehåll och därmed omsättning i respektive bransch. Det gäller således att hitta en mix där varje bransch för sig når en så optimerad omsättning som möjligt, samtidigt som den totala mixen mellan branscherna kompletterar varandra och genom detta skapar en så attraktiv handelsdestination som möjligt. Det är en svår avvägning och exakta mätinstrument finns inte. Viss benchmarking tillsammans med erfarenhet och fingertoppskänsla fordras. Vi arbetar tätt tillsammans med samtliga stora kedjor och branscher i Sverige och följer deras prestationer och försöker även finna de lokala och regionala aktörer som utvecklas väl.

Kristina Pettersson Post, Vasakronan

– För oss är det viktigt att de butiker vi väljer tillför något ytterligare till den plats vi har. För butikskunden är det viktigt med goda grannar som kan hjälpa till att dra konsumenten till läget.

Jenny Nilsson, Diligentia

– Vi försöker förstå vad de som vistas i handelsområdet önskar handla och skapa en butiksmix som attraherar dem. Vi vill att de som etablerar sig hos oss ska omsätta mycket och må bra så att vi får långsiktiga och nöjda hyresgäster.

Hur ska man göra för att cityhandeln och externa köpcentrum inte ska konkurrera ut varandra?

Peter Gullberg, Steen & Ström

– Detta är en svår fråga som det finns många åsikter om, men köpcentrum kontra cityhandel är ofta självreglerande. I en tillräckligt stor stad finns det normalt plats för både och. Och båda behövs. Steen & Ström arbetar såväl i city som i externa lägen och anpassar respektive plats utefter sina förutsättningar. Det görs ständigt många analyser för att kontrollera marknadsunderlaget, något som vi sedan går efter. Man ska inte glömma att ett köpcentrum kan ge mer inflöde till en stad och stärka en region, ett bra exempel på det är Torp i Uddevalla.

Kristina Pettersson Post, Vasakronan

– Cityhandel och externa köpcentrum fyller ofta olika behov för oss konsumenter. Att handla i city innebär för många en upplevelse i staden där man tar sig tid att flanera, umgås, koppla av och samtidigt shoppa medan handeln i externa centra oftast blir mer rationell. Som konsumeter har vi olika behov vid olika tillfällen och olika skeden i livet och gör vi rätt så kommer båda fylla sin funktion.

Jenny Nilsson, Diligentia

– Vi tror att cityhandeln och externa köpcentrum mår bra av att konkurrera med varandra. Det gäller bara att handelsplatserna är något så när jämbördiga konkurrensmässigt så att ingen av dem dominerar för mycket.

Ibland kan externhandeln uppstå på för många olika ställen som kan göra att de konkurrerar på ett negativt sätt sinsemellan så att man slåss om hyresgästerna. Det är inte bra.

Vi har ju dels Väla Centrum som är ett externcenter utanför Helsingborg och dels Magnus Stenbock som är en citygalleria i centrala Helsingborg. Ett externcentrum kan aldrig få den riktiga äktheten av stad och en stad har svårare att få effektiviteten av ett externcenter. Däremot måste det vara balans och det jobbar vi med för att så väl Helsingborgs stad som Väla centrum ska må bra.

Hur går ni tillväga när ni sätter hyresnivån på en butikslokal, vilka faktorer styr?

Peter Gullberg, Steen & Ström

– Att ange exakta nivåer är väldigt svårt, det finns hyror som sträcker sig över hela spannet beroende på läge, storlek på lokal m m. Olika handelsplatser har olika hyresnivåer, men hyrorna är till stor del självreglerande. Vi räknar fram hyrorna på samma sätt som detaljisterna, beroende på hur omsättningen ser ut. En rimlig hyresnivå innebär en viss procent av den förväntade omsättningen. Diskussionerna utgår därifrån, sedan handlar det om att komma överens. När det gäller befintliga handelsplatser är principen densamma, men då tillkommer hyreslagstiftningen som vi måste följa, något som faktiskt kan skapa problem för båda parter då den endast relaterar till lokalen och priset, inget annat.

Kristina Pettersson Post, Vasakronan

– Det är marknadshyran som styr hyresnivån och för butiker handlar det mycket om flöden. Är det ett stort flöde utanför butiken så finns det många potentiella kunder som butiken kan fånga och på så sätt öka omsättningen. Faktiska hyresnivåer varierar därför mycket i city, det kan handla om mellan 2 000 kr/kvm till 14 000 kr/kvm på en och samma ort, högst hyror är där det är störst flöden av människor.

Jenny Nilsson, Diligentia

– Det är marknadshyrorna som styr. Det handlar om efterfrågan av lägen på just den platsen, hyresgästens betalningsvilja, storlek på butik, längd på kontrakt, läge i centrum och vilken omsättningshyra man kommer överens om. Våra hyresgäster mår bra i våra köpcentrum och klarar av att betala de höga hyrorna som marknaden sätter.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter