Fantastisk utsikt och närhet till allt

I kontorsfastigheten Klara Strand vid Klarabergsviadukten i centrala Stockholm erbjuds totalrenoverade lokaler med utsikt över både Stadshuset och Klarabergskanalen. Inom några få minuters promenadväg når man härifrån både Stockholms Centralstation och citykärnan.

Bild: Kjellander Sjöberg

Bild: Kjellander Sjöberg

Fastigheten Klara Strand innefattar sex huskroppar vilka är sammanlänkade i entréplanet. Nu genomför fastighetsägaren Niam en omfattande uppgradering av fastigheten.

Tillsammans med Newsec Asset Management, vilka sköter förvaltningen och uthyrningen, marknadsförs nu Klara Strand med ny hemsida och logotype.

Nya kontor med hög standard

På de tio våningarna ryms totalt 30 000 kvm kommersiell yta varav ca 4 300 kvm är vakant.

– Vi erbjuder lediga sammanhängande lokaler i från 400 kvm upp till 2 400 kvm, säger Maria Palmén, Leasing Manager, Newsec Asset Management.

På 90-talet, när fastigheten byggdes, var det många som önskade rumsindelade kontor, vilket präglat hur planlösningen sett ut hittills.

– I och med den tekniska uppgradering Niam genomför möjliggörs en flexiblare planlösning. Niam och Newsec har redan genomfört ett stort antal uthyrningar där lokalerna i huset har anpassats enligt den nya tekniska standarden vilken möjliggjort flexibla kontorsytor.

Enligt Maria Palmén söker flertalet företag idag lokaler där aktivitetsbaserad och öppen planlösning är möjlig.

– Den uppgraderade tekniken i fastigheten möjliggör att man kan arbeta många medarbetare på liten yta. I Klara Strand erbjuds en persontäthet motsvarande 12 kvm per person. Detta innebär en kostnads-

effektiv lokal för hyresgästerna.

Maria Palmén, Leasing Manager, Newsec Asset Management

Maria Palmén, Leasing Manager, Newsec Asset Management

Huvudentrén förnyas

För att skapa ett levande multifunktionellt kvarter som sjuder av liv och rörelse ska huvudentrén förnyas, bland annat genom ett förstärkt uttryck mot Klarabergsviadukten.

I direkt anslutning till den nya huvudentrén anläggs också en så kallad ”Bazaar” med kommersiellt innehåll; foajé, ett café och flexibla ytor i ett stort sammanhängande rum.

– Den nya entrén kommer att tydliggöra fastighetens placering i stadsrummet. Niam har ihop med arkitektkontoret Kjellander & Sjöberg skapat en entré vilken kännetecknas av ljus och rymd. I entréplanet mot Klarabergsviadukten byts samtliga fasadpartier. Ett mönster av perforerade anodiserade plåtar kommer rama in de nya fasadpartierna. Solljuset genom fasaden och de fritt pendlande belysningsarmaturerna i taket i Bazaaren möter besökare när de kommer in i Klara Strand, berättar Maria Palmén.

Väggar i Bazaaren kläs in med samma perforerade plåt som på fasaden. Detta arkitektoniska uttryck kommer att återfinnas även i andra delar av Klara Strands allmänna ytor.

– I entrégången skapas en interiör gata med avancerad ljusdesign samt platser för möten och paus i nischer, med inslag av naturträ. Digital skyltning installeras för att underlätta för besökare till fastigheten.

Centralt läge

Som hyresgäst i Klara Strand sitter man otroligt centralt och har dessutom extremt nära till både vatten och allt vad Stockholms city har att erbjuda.

Fastigheten nås både från Klarabergsviadukten och Kungsbron. Utanför fastigheten, utmed vattnet, finns ett promenadstråk.

– Från många av lokalerna har man en fantastisk utsikt. Från kontoren kan man se ut mot både Stadshuset och Klarabergskanalen. Många av lokalerna har också tillgång till egen terrass.

Rakt över gatan finns Centralstationen med flygbussar, Arlanda Express, tåg och tunnelbana.

– Du har också Stockholms citykärna och all tänkbar service inom fem minuters gångavstånd. Det är ett fantastiskt bra läge.

Dynamisk mix

Klara Strand har en dynamisk mix av hyresgäster. Exempelvis hittar man här konferensanläggningen Lundqvist & Lindqvist där företag kan hyra konferensrum för 6-100 personer, företag inom företagshälsovård samt huvudkontor för ett flertal börsbolag.

– I anslutning till huvudentrén finns en reception med hänvisningstjänst till samtliga hyresgäster i huset, säger Maria Palmén. Arbete pågår med att ta fram ytterligare receptionstjänster som hyresgästerna kan ansluta sig till.

Arbetet med att miljöcertifiera fastigheten Klara Strand pågår. För de som tränar på väg till kontoret kommer det att finns ett gemensamt dusch- och omklädningsrum att disponera, det finns även cykelrum att hyra eller så låser man sin cykel på torget.

– Vi har egen driftspersonal på plats i huset vilket är mycket positivt för hyresgästerna, vi finns alltid nära till hands när det behövs. Vi har även tagit fram en app åt våra hyresgäster i Klara Strand. Via den finner hyresgäster bland annat information om vad som händer i huset samt kontaktuppgifter till Newsec.

För nya hyresgäster beräknas en ombyggnationstid av lokalen på 4-5 månader efter signerat hyreskontrakt. Byggnationen av den nya huvudentrén och uppgraderingen av fastighetens allmänna utrymmen beräknas stå klart sommaren 2016.

– Klara Strand kommer bli en viktig och dynamisk nyckelpunkt i centrala Stockholm, konstaterar Maria Palmén avslutningsvis.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter