Fanny Murén, Vasakronan: Jag är redo för utmaningar

Fanny Murén, uthyrare på Vasakronan, berättar om framtiden för uthyrningsbranschen, svårigheter med yrket och det roligaste med sitt jobb.

Hur skulle du beskriva den optimala hyresgästen?

-Det optimala är när vi hittar möjligheten till samarbete med en hyresgäst och vi tillsammans bidrar med våra olika kompetenser för att uppnå ett gemensamt mål. Ett exempel på ett sådant samarbete är vårt gröna samarbete med Houdinis butik på Magasinsgatan i Göteborg. Houdini är en hyresgäst som ställer otroligt höga krav på miljö, hållbarhet och flexibilitet i sin lokal. Det ledde till ett grönt samarbete och ett slutresultat utöver det vanliga som vi är jättestolta över.

Vilka missuppfattningar kan dyka upp i samband med en uthyrning och hur jobbar du för att undvika dessa?

- Att vara lyhörd och känna av intressentens nivå är nyckeln till att undvika missuppfattningar. Vissa intressenter behöver en djupare förklaring av hyresavtalet än andra som inte har problem med varken villkor eller fastighetsrelaterade begrepp. Andra intressenter behöver visionsbilder och mycket säljmaterial för att kunna skapa sig en bild av hur lokalen skulle kunna se ut och funka just för dem. Som uthyrare måste jag försöka vara tydlig i vad som ingår och vad som inte ingår i ett avtal med oss. Det är viktigt att intressenten känner att jag är som en guide som lotsar dem genom avtalet och att de inte känner sig varken lurade eller överraskade när de flyttat till oss.

Hur jobbar du för att möta en hyresgästs behov och krav?

- På Vasakronan jobbar vi alltid i team med både projektledare, arkitekter, fastighetschefer och fastighetstekniker. Är det en hyresgäst som har specialbehov och ställer särskilda krav på lokalens utformning så kikar vi på om det är tekniskt möjligt i lokalen, vad ombyggnationen för detta kostar och vad alternativanvändningen är. Vi vill bygga långsiktigt hållbara lokaler där vi inte river allt och bygger nytt efter varje ny hyresperiod utan vi vill bygga långsiktigt miljösmart.

Vad gillar du mest med ditt jobb?

- Det bästa med mitt jobb är att få möta olika typer av verksamheter från helt olika branscher och få möjligheten att sätta mig in i deras verksamhet och vardag för att hitta en lokal som matchar och underlättar deras arbete. Vasakronans vision är att arbeta för den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas och det tycker jag är inspirerande. Att ha möjlighet att hjälpa ett företag att fokusera på just det de är bra på och med hjälp av en lokal skapa bästa tänkbara förutsättningar för att de ska kunna utvecklas och nå framgång driver mig i min vardag.

Hur är en bra uthyrare?

- En bra uthyrare är lyhörd, nyfiken och snabbfotad. Men man behöver också vara kreativ, det är viktigt inte minst vid en visning då det ofta handlar om att hitta bra lösningar i lokalen. Jag tror dessutom att man behöver vara lite av en ledartyp eftersom man ofta behöver vara drivande för att processen ska gå framåt. Jag jobbar ju aldrig ensam utan har stöd av ett toppenteam bestående av både kollegor och andra samarbetspartners - då gäller det att kunna hålla tempo i affären.

Vad skulle du säga är det svåraste med ditt jobb?

-Personligen tycker jag att mitt jobb är som allra svårast när bollen ligger hos kund och jag som uthyrare inte kan göra mer än att vänta på svar. Det är nog mest min nyfikenhet och mina egna krav på hög service som får sig en match i de lägena. I övrigt är jag redo för utmaningar och står rustad med många duktiga kollegor och samarbetspartners som har målsättningen att skapa det perfekta kontoret för varje kunds specifika verksamhet.

Hur tror du framtiden ser ut för uthyrningsbranschen?

- Jag tycker framtiden ser oerhört ljus ut för uthyrningsbranschen men den är under förändring. Både på handels- och kontorssidan. Förändringen drivs främst av digitaliseringen som i sin tur gör oss mer mobila och platsoberoende i vårt arbetssätt. För företag med kontor betyder det att om medarbetare inte måste ta sig till ett kontor för att kunna utföra sina arbetsuppgifter så måste företagen fundera över vad som gör att just deras medarbetare vill komma till kontoret för att jobba? Då blir utformningen av kontoret väldigt viktig. Personligen tror jag att det framtida kontoret kommer att vara mycket mer av en mötesplats dit medarbetarna söker sig för samarbete, utbyte av tankar och möten. Kanske inte så mycket för att de måste utföra en arbetsuppgift utan mer för att ingå i ett sammanhang helt enkelt. Det gör att branschen måste gå från att tänka lokal och kvadratmeter till att tänka människa och service. Framtiden för fastighetsbranschen i Göteborg är superspännande. Jag tror att vi kommer se en förtätning och förhöjning utav staden. Göteborg idag är en mycket lågt byggd stad och finns det inte utrymme att bygga mellan husen får man bygga på höjden. Där finns det plats. Jag tror vi kommer nyttja innerstaden på ett mer kreativt sätt än vi gör idag i Göteborg och jag tror att stadskärnan kommer förflyttas mer åt Centralstationen och området kring den nya bron.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter