Första tornen i RegionCity Göteborg

År 2010 påbörjade Göteborg Stad ett omfattande arbete kring stadens utveckling och attraktivitet. I egenskap som stationsägare i Göteborgsregionen inledde Jernhusen samtidigt utvecklingen av marken runt Centralstationen och presenterade tanken på ett RegionCity där allting möts. Attraktiva och kommunikationsnära lägen för arbete, handel och möten. Den 4 juni presenterades kommande steg i utvecklingen. Nu är det snart dags för de första tornen. 

Urban Hammarlund, Regionchef Göteborg, Jernhusen.

Urban Hammarlund, Regionchef Göteborg, Jernhusen.

Göteborg står inför en gigantisk omvandling de kommande åren. Runt Centralstationen vill Jernhusen skapa en levande plats som stärker banden till de skandinaviska grannregionerna och ger tillväxt i hela Västsverige – ett hållbart RegionCity. För att kunna hålla uppe tempot i stadsutvecklingsprocessen har Jernhusen, parallellt med detaljplaneprocessen, jobbat med att utveckla koncept för handels- och kontorsplatser i området.

Det skandinaviska arkitektteamet visade i början av sommaren upp var sitt förslag på hur man kan utveckla stationsnära stad med kontor och handel i direkt anslutning till Centralstationen.

Tornen utgör första delen

Det skandinaviska arkitektteamet, bestående av Erik Møller Arkitekter (dk), Reiulf Ramstad Arkitekter (no) och Kanozi Arkitekter (se), presenterade den 4 juni var sitt förslag på hur man kan utforma området närmast Göteborgs Centralstation. Förslagen utgår från Göteborgs stadsutvecklingsprogram för Centralenområdet och visar hur man på ett attraktivt sätt kan bygga på höjden. Tornen utgör första delen i pågående detaljplan mellan Västlänken och bangården.

- Jernhusen utvecklar RegionCity för att stötta Göteborgs Stad och regionens utveckling med attraktiva och kommunikationsnära lägen för arbete, handel och möten. Genom att utveckla stationsnära stad får fler möjlighet att åka kollektivt när fler arbetsplatser byggs vid Centralstationen, säger Urban Hammarlund, regionchef på Jernhusen.

Erik Møller Arkitekter

Erik Møller Arkitekter

Att växa är något friskt

Jernhusens koncept för RegionCity bygger på övertygelsen om att tillväxt kommer ur möten. Här möts staden och regionen, staden och stationen, Älvstadens nya och gamla stadsdelar. Och framför allt så formas här platser och byggnader för möten mellan människor. Jernhusen fortsätter nu utvecklingen i samarbete med Göteborgs stad och målet är att planerna ska komma ut för granskning under första halvåret 2016.

- Vi måste ta oss an det här utvecklingsarbetet från två håll, menar Urban Hammarlund. Det är viktigt att prata om både det långa och det korta perspektivet för att inte bli omsprugna. Det handlar till syvende och sist om att man ska vilja bo här och företagen ska vilja satsa här. Det är sunt att staden växer, att växa är något friskt! Vi bygger för framtiden och våra barn, men det ger sysselsättning och tillväxt redan här och nu.

Kanozi Arkitekter

Kanozi Arkitekter

En ny serie workshops

Det skandinaviska teamet bearbetar nu konceptet parallellt med de pågående detaljplanernas formella process.

Första workshopen kommer att handla om reflektioner kring Stadens input kring konceptet som presenterades i juni och vad som händer inom Stadsutvecklingsprogrammet för Centralenområdet och Älvstranden Utvecklings förstudier i Gullbergsvass.

Reiulf Ramstad Arkitekter

Reiulf Ramstad Arkitekter

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter