Första tornen i RegionCity

År 2010 påbörjade Göteborg Stad ett omfattande arbete kring stadens utveckling och attraktivitet. I egenskap som stationsägare i Göteborgsregionen inledde Jernhusen utvecklingen av marken runt Centralstationen. 

Göteborg står inför en gigantisk omvandling de kommande åren. Runt Centralstationen vill Jernhusen skapa en levande plats som stärker banden till de skandinaviska grannregionerna och ger tillväxt i hela Västsverige – ett hållbart RegionCity. För att kunna hålla uppe tempot i stadsutvecklingsprocessen har Jernhusen, parallellt med detaljplaneprocessen, jobbat med att utveckla koncept för handels- och kontorsplatser i området.

Det skandinaviska arkitektteamet visade i början av sommaren upp var sitt förslag på hur man kan utveckla stationsnära stad med kontor och handel i direkt anslutning till Centralstationen.

Tornen utgör första delen

Det skandinaviska arkitektteamet, bestående av Erik Møller Arkitekter (dk), Reiulf Ramstad Arkitekter (no) och Kanozi Arkitekter (se), presenterade den 4 juni var sitt förslag på hur man kan utforma området närmast Göteborgs Centralstation. Förslagen utgår från Göteborgs stadsutvecklingsprogram för Centralenområdet och visar hur man på ett attraktivt sätt kan bygga på höjden. Tornen utgör första delen i pågående detaljplan mellan Västlänken och bangården.

- Jernhusen utvecklar RegionCity för att stötta Göteborgs Stad och regionens utveckling med attraktiva och kommunikationsnära lägen för arbete, handel och möten. Genom att utveckla stationsnära stad får fler möjlighet att åka kollektivt när fler arbetsplatser byggs vid Centralstationen, säger Urban Hammarlund, regionchef på Jernhusen.

Läs hela artikeln i senaste numret av Lokalguiden: Lokalguiden Västra Götaland nr 7

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter