För långsiktiga relationer

Diligentia är ett av de största fastighetsbolagen i Sverige och ägs av Skandia Liv. Vår affärsidé baseras på tre aktiviteter: att äga, utveckla och förvalta. Diligentia har ett totalt fastighetsvärde på drygt 29 miljarder i Sverige idag. De finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och äger både kontor, bostäder och köpcentrum. Andreas Ivarsson är marknadsområdeschef i Malmö där Diligentia, förutom ett antal betydande objekt såsom K v Bilen i Västra Hamnen och Kv Davida (med bla Konserthuset), har 120 00 kvm uthyrbara kontorsytor. Hur skulle du beskriva Diligentia som fastighetsägare? Vi är en långsiktig och stabil fastighetsägare som både förvaltar och utvecklar befintliga fastigheter. Vi bygger stad och exploaterar stadsdelar så som exempelvis mässområdet i Västra Hamnen, Malmö samt Väla Köpcentrum i Helsingborg. Vi lever efter en tro att allting vi gör i första kontakten och relationen med kunden är nyckeln till framgång. Vi tar ett stort ansvar gentemot våra hyresgäster och hjälper dem på olika sätt, vi vill vara med tidigt i kundens flyttplaner. Vi sätter oss in i hyresgästens vardag för att på bästa sätt kunna bygga om och hyresgästanpassa deras lokaler. När vi bygger och utvecklar stadsdelar tar vi inte bara hänsyn till våra kommersiella syften, utan tar även ett ansvar för staden, invånare, miljön och inte minst ser till kommunens intressen. Var har ni vakanser och vad är det för typ av lokaler? I Malmö äger vi fastigheter i centrala delarna och i Västra Hamnen. Inom en 12 månaders period kommer det att finnas några objekt att erbjuda marknaden i centrala Malmö samt i Västra Hamnen.

Hur mycket fokuserar ni på miljöfrågor?

Idag är det en självklar fråga för de flesta fastighetsägare tror jag. För de långsiktiga och seriösa fastighetsägarna är miljö en fråga som är och ska vara på agendan. Det vi gör är att vi naturligtvis har en miljöplan som vi arbetar efter. En viktigt fråga idag är materialval när vi exempelvis bygger om och till i våra fastigheter. Nu när vi ska börja bygga stad som vi ska göra i Västra Hamnen är miljöfrågan en central del av utvecklingsarbetet. Vi utreder för tillfället om vi ev ska gå över till grön el, nya försörjningssätt gällande media, vi tittar också på att hitta ett miljöklassningssystem som vi vill använda när vi bygger nya hus. Vi börjar sakta men säkert märka av en tendens att frågor som:

Har ni ett miljötänk? och Hur sköter ni er sopsortering? börjar komma från hyresgästerna. Jag skulle inte vilja säga att det har fått fullt genomslag ännu, för det tar tid, men det kommer.

Vad har ni för framtidsplaner?

Först och främst ska vi givetvis ta hand om alla våra befintliga hyresgäster och kunder. Lyssna på dem för att kolla vad de behöver och vill ha samt hur deras framtida behov ser ut. Det är oerhört viktigt. Det andra är våra planer för mässområdet i Västra Hamnen som idag bla innehåller Malmömässan, ICA Maxi och ett nytt fint kontorshus med glasfasad. Området ska utvecklas till en helt ny stadsdel, mässan ska lämna Västra Hamnen och vi har en stor tomtyta där vi ska exploatera ca 170 000 kvm kommersiell yta med blandad stad, kontor, bostäder, service och lite handel.

Här kommer vi att kunna erbjuda fantastiska kontorslokaler till bolag som exempelvis vill ha ett nytt trevligt huvudkontor alt stort kontor. Vi kommer att kunna erbjuda lokaler till alla som vill vara med i Västra Hamnens fantastiska utveckling De företag som är med oss här tidigt kommer att få en stor påverkan på projektet och på hur deras fastighet och lokaler placeras i området. Vi har även framtida planer på att köpa befintliga objekt i Öresundsregionen. När det gäller kontorsfastigheter tittar vi på Malmö, Helsingborg och Lund.

Vi har ambitionen att växa i regionen genom att exploatera och bygga nya fastigheter, men även genom att förvärva befintliga hus. Vad är det nya när det gäller kontorslokaler? Vad är senaste trenden? Kraven i framtiden kommer bland annat att ställas på flexibla planlösningar och lätthanterliga väggar som går att flytta. Vi går mot en föränderlig värld och detta gör att våra kunder vill kunna ändra sina lokaler med ganska korta perspektiv. Ett bra klimat, härlig rymd, parkeringsmöjligheter, en bra infrastruktur nära kontoret och mycket ljus är andra krav som jag tror framtidens kunder vill ha. Och framförallt en engagerad och aktiv hyresvärd som bryr sig och förvaltar relationer istället för bara betong och frostat glas.

Vad har du för goda råd till företag som ska flytta?

Planering och läget är det allra viktigaste vid en flytt, det blir oftast mer jobb än man tänkt sig och vid god planering sparar man tid och pengar! Läget, kommunikationer, parkeringsmöjligheter och klimat är alla viktiga aspekter som jag tror blir avgörande faktorer vid en företagsetablering i framtiden. Det är stor konkurrens om arbetskraft och det ställs höga krav på lokaler och fastighetsägare idag. Det är även viktigt att vara tydlig med vilka behov och önskemål man har gällande lokalen, för att vi som fastighetsägare ska kunna leverera en så ändamålsenlig och bra lokal som möjligt. På Diligentia vill vi gärna vara med tidigt i planeringsstadiet och sitta ner med våra kunder, arkitekter och andra samarbetspartners för att hitta de bästa lösningarna. En bra början är direkt avgörande för den långsiktiga relation som vi på Diligentia vill skapa med våra kunder.

Varför ska ett företag hyra lokaler av just Diligentia?

Våra lokaler är strategiskt placerade i Malmö City och i Västra Hamnen! Den mesta tiden tillbringas nära våra hyresgäster, för att hjälpa dem att utveckla sina lokaler eller butiker. Vår verksamhet bygger inte på betong och frostat glas utan vilar på relationer mellan våra hyresgäster och oss. För det är ju människor som bor, arbetar, gör affärer och skriver kontrakt. Hyr man av Diligentia får man alltid ett stort engagemang och omtanke. Vi tar ansvar och vi vågar tänka nytt.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter