För fulla segel

Västra hamnen med Dockanområdet som tornar upp sig i ena änden, internationellt kända skulpturala Turning Torso med omgivande byggnader i den andra och Universitetsholmen, den tydligaste symbolen för Malmös förvandling från industri- till kunskapsstad, har utvecklats helt enligt planerna men mycket mer är att vänta.

Allt startade med mässan Bo01 för tio år sedan då planerna för Västra hamnen slutligen presenterades för Malmöborna. Men redan 1999 sattes visionen om att omvandla det forna industriområdet till ett område öppet för alla på pränt i den fördjupade översiktsplanen och ett par år senare blev Bo01 den katalysator som krävdes för att gå från ord till handling. Malmö har det senaste decenniet fått en helt ny identitet och i Västra hamnen ska det vara attraktivt att både bo och verka. Bostäderna, högskolan och näringslivet här återknyter Malmös kontakt med havet och förmedlar en känsla av att vara nära kontinenten. På det 175 hektar stora området har många projekt avslutats men det råder fortfarande febril aktivitet för att fullfölja arbetet med att binda samman Västra hamnen med resten av staden. Områdets långsiktiga utveckling är inriktad på det hållbara samhället och är ett nationellt exempel på en ekologiskt hållbar, tät innerstad som samtidigt är en miljö som stimulerar kreativitet, kunskapsutveckling och ekonomisk tillväxt och som präglas av mångfald – både arkitektoniskt, socialt och kulturellt.

Gröna hus

Många fastighetsägare har varit och är aktiva här, däribland HSB, Fastighets AB Briggen, MKB fastigheter, Stena Fastigheter, Wihlborgs fastigheter, Midroc Property Development, Skanska Öresund, NCC Property Development, Diligentia och Ikano Fastigheter.

NCC har byggt kontorshusen Kaggen och Koggen och håller nu på att uppföra andra etappen av Koggen på ca 9 000 kvm. Fastigheten byggs enligt GreenBuilding vilket ger en energibesparing med minst 25% och därmed värdefulla miljöpoäng till blivande hyresgäster som kan flytta in under 2012.

Även Skanska Öresund satsar på ett grönt kontorshus med sitt Bassängkajen på Universitetsholmen där första spadtaget togs i september 2009. Bassängkajen var först ut i Norden med en pre-certifiering på den allra högsta nivån, Platinum, enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED. Kontorsfastigheten byggs i sju plan med garage i källarvåningen och kommer att omfatta totalt 16 000 kvm uthyrningsbar yta uppdelat i två etapper, varav den första omfattar 8 500 kvm och som ska stå klart till sommaren. Skanska har tecknat hyresavtal med Awapatent som flyttar sitt huvudkontor hit och även Malmö Högskola har beslutat att flytta sin enhet Gemensam Förvaltning, som fungerar som högskolans huvudkontor med rektor, centrala funktioner och studentservice, till Bassängkajen.

Även IKANO Fastighets AB planerar att uppföra ett kontorshus på ca 9 000 kvm utmed Stora Varvsgatan och Stapelbäddsparken. Ett läge som ger det huset en tydlig adress i

Västra Hamnen.

Symbolhus för Högskolan

Högskolan kommer även att få ett nytt symbolhus i form av en ny högskolebyggnad i kvarteret Niagara bestående av tre byggnader i fem, sju och elva våningar med glas- och träfasad som är sammanbundna med ett öppet atrium. Här ska restaurang, tre stora hörsalar, 22 läro- och datasalar, 24 grupprum och 410 arbetsrum samt stora uppehålls- och mötesutrymmen samsas på en total yta av drygt 20 000 kvm.

Bilen 7 - omvandling av 18 kvarter

Ett av de största projekten i Västra hamnen står Diligentia för med omvandlingen av det gamla mässområdet på hela 18 kvarter till en ny och fräsch stadsdel med mycket öppna ytor. Förvandlingen har redan påbörjats och den enorma första rivningsprocessen är snart avslutad. Efter avslutad rivning kommer Diligentia att börja bygga det första huset, två nya gator och ett stadsdelstorg där man ska vilja stanna, vistas och vara. Sammanlagt ska 100 000 kvm markyta som bebyggas med kontorslokaler och bostäder tillsammans med ett stort utbud av handel, service och restauranger. Kvarteren ska vara öppna och trivsamma och ha många naturliga mötesplatser och flera grönområden. Av de byggnader som planeras utmärks ett högre hus med 14-15 våningar som ska ligga i det sydöstra hörnet av området. I övrigt är det ett modernt och kreativt tänk som präglar bebyggelsen, något som blivit ett kännetecken för hela Västra Hamnen.

Varvstaden utvecklas

Genom att nu ta sig an den gamla Varvstaden ska man knyta staden ytterligare närmare Västra hamnen och här ska bl a Media Evolution City (MEC) placeras för att inhysa både stora och små medieföretag på sammanlagt 7 500 kvm. Detta ska bli Europas centrum för kreativitet och media. Projektet är ett unikt samarbete mellan Region Skåne, Region Blekinge, Malmö Högskola och Malmö stad, med Media Evolution som initiativtagare. Media Evolution City beräknas stå klart i årsskiftet 2011-2012 och förväntningarna är höga. Inom ett par år räknar man med att ha skapat 500 nya arbetstillfällen. Redan nu är tre hyresavtal klara och fastighetsägaren Wihlborgs har därmed startat bygget.

Några som kommer att kunna utnyttja MECs faciliteter är grannarna SVT som förra året flyttade in i Kockums gamla verkstadshallar som renoverats och byggts om till både kontor och inspelningsplatser.

Fortsatt spännande framtid

Förutom de projekt som i korthet har nämnts här har vi tidigare skrivit om både Malmö Kongress Konsert och Hotell som ska uppföras på Universitetsholmen och även Meeting Point Malmö i Kvarteret Tyfonen vid universitetsholmens spets, granne med Lärarhögskolan. Den nuvarande parkeringsplatsen har en tid varit målpunkt för en idé- och arkitekttävling som Malmö stad utlyst. Planen är att omvandla parkeringsplatsen till en ny attraktiv mötesplats. Båda projekten är signerade Skanska Öresund.

Ja, listan över projekt i Västra hamnen är lång och på de nästkommande sidorna kan ni läsa om ett par till. Framtiden ser helt klart fortsatt spännande ut för Malmös mest innovativa stadsdel.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter