Färre fastighetsägare, fler fastigheter

färre fastighetsägare, fler fastigheter

Fastighetsägarna är en bransch- och intesseorganisation främst för privata fastighetsägare med allt från småföretag till börsnoterade företag i sitt medlemsregister. Från att främst ha varit en hyresförhandlande verksamhet är man i dag en näringspolitisk organisation som står på två stadiga ben; det näringspolitiska arbetet och konsultverksamheten. Fastighetsägarna driver frågor, bildar opinion, förhandlar fram bra villkor, sluter avtal med externa företag, exempelvis försäkringsbolag och elbolag, ger rådgivning och konsultation.

- Ibland kan det kanske tyckas att vår verksamhet spretar, men fastighetsfrågor spänner över så mycket, menar Henrik Mortensen, Informationschef Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen.

Färre fastighetsägare,

fler fastigheter

20 000 medlemmar är listade i hela Sverige med 43 000 fastigheter i sin ägo. I Göteborg, som är en av de stora regionerna med 43 distrikt, är medlemsantalet 5 500 med 16 000 fastigheter. Medlemsantalet ökar sakta, säger Lennart Alexandersson, VD Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen, men förklarar att trenden är att det blir färre fastighetsägare som äger fler fastigheter.

- Antalet fastigheter ökar och därmed också det totala värdet. Så anslutningsgraden är över lag positiv.

Men anslutningsgraden varierar beroende på var i regionen man tittar. För fastighetsägare med fler än fyra lägenheter i Göteborg är anslutningsgraden 95 procent medan anslutningsgraden för fastighetsägare med tre lägenheter i exempelvis Hultsfred bara är 25 procent.

- Det är ofta så att det är i storstäderna fastighetsägarna har sina kontor och det är också där man blir medlem, säger Lennart Alexandersson.

- Hur vi jobbar mot de små och stora fastighetsägarna skiljer sig åt, menar Henrik Mortensen. Med de stora fastighetsägarna jobbar vi ofta mot regeringen, och med de små mot kommunerna. De små utgör hela 80 procent av vårt medlemsregister.

Ortsutvecklingsfrågor

Såkallade ortsutvecklingsfrågor står högt på agendan. Här jobbar man både med stora och små regioner, med frågor som utvecklar och gagnar ett område eller en ort och som i slutänden gynnar alla.

- Att försöka få medlemmarna att lyfta blicken från sin egen verksamhet och se till det som är bra för hela orten eller området gynnar alla. Det är ett viktigt jobb, menar Henrik Mortensen. Det är ju handel, kommun och fastighetsägare som lyfter orter, som kan generera fördelar under gynnsamma förhållanden.

Även i Göteborg jobbar man mycket med ortsutvecklande projekt i olika stadsdelar, bl a med olika trygghetsprojekt.

- Vi försöker förbättra för de boende och för näringsidkarna. Om folk trivs lockar det fler människor till stadsdelen och därmed också fler företagare och då blir det i sin tur fler lokaler att hyra ut, konstaterar Lennart Alexandersson.

I Göteborg arbetar man annars mycket med tomträttsavgifter, stadsgasnätet och elfrågor, men även kvalitetshyresprojekt ligger högt på prioriteringslistan och drivs på nio andra orter i regionen. Målet är att utveckla hyresrätten som boendeform och öka dess konkurrenskraft gentemot andra boendeformer.

- Vi vill skapa ett bättre system för bättre hyror, en utveckling av det befintliga systemet, förklarar Lennart Alexandersson. En bra verksamhet ska kunna ta ut en högre hyra, så fungerar det i resten av näringslivet. Kvalitet i förvaltningsarbetet ska löna sig, både för fastighetsägare och hyresgäst.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter