Expertpanelen VG - vilka områden är intressanta?

Expertpanelen får denna gång svara på vilka områden som känns mest intressanta just nu och vilka kriterier som styr när ett företag söker lokal.

Vilka områden känns mest intressanta i din region just nu och varför?

Katharina Butzküven, valad Europe

Katharina Butzküven, valad Europe

Katharina Butzküven, Valad Europe

– Centrala Göteborg är alltid populärt då CBD är så begränsat till ytan. Detta leder till att även intilliggande områden ökar i popularitet såsom Gårda och Mölndal. Gårda är ett område som växer och har en bra knutpunkt till många genomfartsleder och är lätt att nå från E20/E6 för både persontrafik och godstransporter. Det är ju också ett stort plus att det ligger på gångavstånd till Göteborgs centrum.

I Mölndal har det genomförts, och kommer att genomföras, flera byggprojekt såsom ÅF-Huset, Krokslätts fabriker och Lyckholms Bryggerier, i ett bra stråk mellan E20 och Mölndalsvägen. Det skapas även en ny innerstad med både kontor, bostäder och galleria. Ännu lite längre bort har området kring Pedagogen fått nytt liv i och med skapandet av Pedagogen Park.

Även centrala Älvstranden är ett attraktivt område som utvecklats till en blandstad med bostäder, kontor och lokaler som kommer att förvalta många människor som väljer att bosätta sig eller arbeta här.

Anders Forsling, Wallenstam

– Jag upplever alltjämt att centrala Göteborg är området där det finns störst efterfrågan på kommersiella lokaler. Vakansnivån för centrala kontorslägen är historiskt låg vilket tyder på att intresset för att etablera sig i vår innerstad är starkt. Närheten till kommunikationer, samarbetsföretag, kunder etc är naturligtvis en god anledning till detta men den största anledningen tror jag är att läget är så viktigt när man attraherar arbetskraft. Man vill helt enkelt etablera sig i lägen där medarbetarna vill vara och de flesta vill arbeta i stan.

Utöver innerstaden tror jag att Gårda/Ullevi kommer att bli mer och mer attraktivt. Här finns, och kommer fortsatt att finnas, möjligheten till moderna kontorsytor i ett läge som känns mer och mer centralt och gediget ju mer det byggs.

Mathias Grahn, PEAB.

Mathias Grahn, PEAB.

Mathias Grahn, Peab Fastighetsutveckling

– CBD är förstås, och kommer alltid att vara, attraktivt med närheten till city och alla dess faciliteter. Med tanke på den låga vakansgraden och att nyproduktionen i Göteborgs innerstad just nu är ganska begränsad kommer vi dock de närmaste åren troligtvis se många områden strax utanför citykärnan ta fart och ytterligare växa, både i attraktivitet och omfattning.

Avgörande för de områden som i framtiden kommer att fortsätta utvecklas positivt tror jag är både möjligheten att kunna erbjuda P-platser samt närheten till allmänna kommunikationer, och då företrädesvis spårbunden kollektivtrafik. I takt med att ett område utvecklas med arbetsplatser ökar förstås också intresset för omkringliggande serviceverksamheter att etablera sig. På så sätt ökar områdets attraktivitet än mer. Att skapa en levande blandstad genom att bygga ett stort antal lägenheter i ett expansivt område är också en viktig ingrediens för att få ett fungerande område dygnet runt.

Vilka kriterier verkar styra företagens val av lokal? 

Katharina Butzküven, Valad Europe

– Enkelt svarat skulle jag säga att det är tillgängligheten till lokalen för personal och besökare, yteffektivitet och ekonomi som styr.

Samtidigt passar många företag på att se över och stärka sitt varumärke vid en flytt och det styr ju också till viss del valet av lokal, fastighet och område.

Anders Forsling, Wallenstam.

Anders Forsling, Wallenstam.

Anders Forsling, Wallenstam

– Naturligtvis är faktorer som arbetsmiljö, kostnadseffektivitet och flexibilitet jätteviktigt när man väljer lokal.

Det är dock lika viktigt för ett företag att lokalen/läget ger rätt bild av företaget både mot verksamhetens marknad men också mot dess medarbetare. Man vill helt enkelt dra nytta av sin geografiska placering när man skapar bilden av företaget och hur det är att arbeta där.

Av dessa skäl ser vi också att företag med liknande verksamhet ofta klustrar i samma geografiska miljöer även om de aldrig har egentlig nytta av att ligga nära varandra.

Mathias Grahn, Peab Fastighetsutveckling

– Utöver yteffektiva lokaler med bra serviceutbud och, som ovan nämnts, bra allmänna kommunikationer blir det allt tydligare att företag väljer lokaler utifrån dess möjligheter och förmåga att attrahera kompetent och duktig personal. Det känns därför också viktigt för företag att både området och fastigheten avspeglar företagets önskan om hur man vill uppfattas. Detta gäller både såväl områdets utbud och karaktär som fastighetens exteriöra framtoning.

Många företag efterfrågar också en flexibilitet hos produkten, möjlighet att lätt flytta väggar etc för att på ett smidigt sätt kunna ta höjd för förändrade behov under kontraktstiden.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter