Expertpanelen Västra Götaland - Om kompensation vid renovering

I vilka fall bör en hyresgäst kompenseras ekonomiskt i samband med renovering av fastigheten och hur undviker man att missförstånd uppstår mellan hyresgäst och fastighetsägare? Dessa frågor fördjupar sig Lokalguidens expertpanel i denna gång.

Vilka är de vanligaste missförstånden som kan uppstå mellan fastighetsägare och hyresgäst samt hur kan de undvikas?

Katharina Butzküven, valad Europe

Katharina Butzküven, valad Europe

Katharina Butzküven, Valad Europe

– Jag upplever att det vanligaste missförståndet oftast uppstår vad gäller frågor om underhållet i och omkring lokalen. Vem som ansvarar för vad i lokalen man hyr, avseende underhåll och reparationer. Detta kan undvikas genom att använda gränsdragningslistor i hyresavtalen och man kan noggrant gå igenom hyresavtalet med hyresgästen om vilket ansvar respektive part har i hyresförhållandet.

Anders Forsling, Wallenstam

– De vanligaste missförstånden mellan fastighetsägare och hyresgäster är med största sannolikhet ansvarsgränsdragningarna. Det kan gälla underhåll, vad som ingår i förhyrningen eller till och med hur lokalen ska nyttjas av hyresgästens verksamhet. Är båda parter tidigt på det klara med allt detta så minimerar man risken för missförstånd. Ett exempel på detta är tydligheten kring vad en hyresgäst kan förvänta sig av klimat-/ventilationssystemet i lokalen.

Elin Andersson-Strützke, Peab Fastighetsutveckling.

Elin Andersson-Strützke, Peab Fastighetsutveckling.

Elin Andersson-Strützke, Peab Fast.utv.

– Ansvarsfördelningen mellan hyresgäst och hyresvärd är en vanlig källa till missförstånd. Det är viktigt att klargöra vem som ansvarar för vad, både vid inflyttning och senare under förvaltningsskedet. En tydlig gränsdragningslista kan vara en god hjälp för att undvika denna typ av missförstånd.

 

 

 

När fastigheter renoveras kan hyresgäster bli drabbade på ett eller annat sätt. I vilka fall bör hyresgästerna få ekonomisk kompensation?

Katharina Butzküven, Valad Europe

– Det beror ju helt på vad det är för typ av renovering. Handlar det om ett sedvanligt underhåll av lokalen, eller i fastigheten i övrigt, finns det i det flesta standardhyresavtal en bilaga som reglerar detta vilket innebär att hyresgästen inte har rätt till någon ekonomisk kompensation. Om det är en omfattande renovering och den gör sådana inskränkningar i hyresgästens lokal att hyresgästen inte kan bedriva sin verksamhet kan hyresgästen ha rätt till ekonomisk kompensation om inte hyrsvärden kan erbjuda en evakueringslokal.

Anders Forsling, Wallenstam.

Anders Forsling, Wallenstam.

Anders Forsling, Wallenstam

– I regel ska man kunna räkna med att fastigheten och lokalen ska kunna vara fullt tjänlig för att hyresgästen ska kunna bedriva sin verksamhet fullt ut enligt hyresavtalet. I annat fall ska inskränkningen i detta ersättas proportionerligt mot den erlagda hyran. Dock är det inte alltid så enkelt. Fastigheter måste underhållas och för att inte krävas på ersättning för störningar kopplade till underhållsarbetet skriver vi fastighetsägare ofta en klausul redan i hyresavtalet om detta. Jag rekommenderar dock alltid en dialog mellan fastighetsägare och hyresgäst eftersom detta väldigt ofta leder till lösningar som gör båda parter nöjda.

Elin Andersson-Strützke, Peab Fast.utv.

– Tydlig information och god kommunikation är A och O. Informerar fastighetsägaren i god tid om vad som ska ske hinner hyresgästerna också flagga för problem som kan uppstå i deras verksamhet. Då kan renoveringsarbetet planeras så att störningen blir så liten som möjligt. Fungerar kommunikationen bra hamnar man sällan i diskussioner om hyreskompensation. Lider hyresgästen trots allt skada av renoveringen (utöver vad hyresgäst och hyresvärd har kommit överens om) kan kompensation bli aktuellt. I de flesta hyresavtal finns också reglerat att hyresvärden har rätt att utföra underhåll och reparationsarbeten utan att kompensation utgår till hyresgästen.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter